kurser under træets efteruddannelser

GAR
A
KUR NTI
1. HA SER
LVÅR
2016
KURSER UNDER
TRÆETS EFTERUDDANNELSER
Maskinkurser 2 dage Maskinteknik, træ, afkorter, plade og rundsav 40244 1 dag Maskinteknik, træ, høvlemaskiner 40245 DU FÅR HER ET UDPLUK AF DE MANGE EFTERUDDANNELSESKURSER
INDEN tFOR
OG
MØBELINDUSTRIEN. 40246 2 dage Maskinteknik, ræ, bTRÆore-­‐ og stemmemaskiner De nævnte kurser gennemføres uanset antal tilmeldte, og udbydes
1. halvår
2016.
Du kan
læse
Roskilde Tekniske Skole – Umere
ge 51 om kurserne på www.amukurs.dk.
Herningsholm rhvervsskole Uge 4relevante
2 og 49 områder.
Her finder du også mange andre kurser inden for træ- og møbelindustrien
– og indenEfor
en række –andre
Individuelle kompetenceafklaringer Planlagte ugekurser. Kan tages enkeltvis Enkeltkurser 5 d
age Individuel k
ompetencevurdering i
A
MU 40080 dage Skive Tekniske Skole – Uge 38, 44 og 5 0 Elektronisk tegnekursus i CAD Maskinkurser ROBOTKURSER
2 dage Maskinteknik, træ, afkorter, plade og rundsav Varighed Titel Kursus nr. 40244 Robotter i
i
ndustrien f
or o
peratører 1 dag Maskinteknik, træ, høvlemaskiner 5 dage Tegningsfremstilling i CAD, træindustri Robotkurser
44897 40245 Maskinteknik, træ, ore-­‐ og stemmemaskiner 2 2 ddage age Robotter i bindustrien for operatører, 40246 Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 42838 gennemføres
på EUC
Tekniske Skole – ufge Herningsholm Erhvervsskole – uge 6 3 dage Roskilde Robotbetjening or 6 operatører 42839 Syd og Herningsholms
ABB – Kviknr. 5374014283815051 – Uge 41 Maskinkurser ABB – Kviknr. 5374014283815052 – U ge 43 Elektronisk tegnekursus i 3D CAD Erhvervsskole.
5 dage Bearbejdning på kehletmaskiner 5 dage Visualisering af design fra 2D til 3D CAD software 44204 44358 Roskilde Tekniske Skole – 5
uge 2 Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 KUKA – Kviknr. 374014283815053 – Uge 41 Bemærk venligst, at
Herningsholm Erhvervsskole – uge 6 KUKA – Kviknr. 5374014283815054 – Uge 43 der kan være stort
Maskinkurser pres på disse kurser,
CNC 1 Grundlæggende NC-­‐CNC 2 dage Maskinteknik, træ, –fræser Kawasaki Kviknr. 5374014283815055 – Uge 37 40247 så fyldte hold kan
4 dage CNC-­‐programmering i G-­‐koder, træ 3 dage Kantlimer, opstilling og betjening 44776 44901 1 dag CNC-­‐styret overfræser, maskinlære, træ Denso –
5
374014283815056 –
U
ge 4
1 Roskilde T
ekniske S
kole –
u
ge 3
44727 forekomme.
Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 Universal – 5374014283815057 – Uge 41 Herningsholm Erhvervsskole – uge 6 Individuelle kompetenceafklaringer EUC-­‐syd, Sønderborg 5 dage Individuel kompetencevurdering i AMU 40080 CNC 2 Grundlæggende CNC teknik 3 dage CNC-­‐programmering, fra CAD til CAM – 2D 1 dag Skæredata, træ 1 dag Fremføring og overflade, træ Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 44257 Robotprogrammering – håndtering for operatører 5 Robotter dage i industrien Robotprogrammering -­‐ Håndtering 2 dage Robotter for 5o374014788615051, peratører, 42838 ABB i i–ndustrien Kviknr. Uge 49 44195 44194 CNC 3 Optimering af CNC teknikker 1 2 dage Optimering af processer på CNC overfræser 3 dage Fixturer til plane emner på CNC overfræser Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 CNC 4 Optimering af CNC teknikker 2 Parametrisk CNC-­‐programmering, træ 5 dage Skive Tekniske Skole – uge 4, 10, 19 og 25 Tekniske Skole – uge 15 og 22 Skive 3 dage 44896 44339 40244 40245 40246 40247 40207 40274 40238 44099 44194 44195 44196 44204 44228 44357 44399 44400 44899 44901 44903 44904 44905 Robotbetjening for operatører 42839 ABB KUKA – Kviknr. –5 374014283816001 – uge 8 Kviknr. 5374014788615022, Uge 49 ABB – Kviknr. 5374014283816002 – uge 17 ABB – Kviknr. 5374014283816003 – uge 25 – Kviknr. 5374014283816005 – uge 17 KUKA KUKA – Kviknr. 5374014283816006 – uge 25 på periferudstyr Robot, montage/betjening og fejlfinding 5 dage Træindustri maskiner – Åbent værksted 2 dage Maskinteknik, træ, afkorter, plade og rundsav 1 dag Maskinteknik, træ, høvlemaskiner 2 dage Maskinteknik, træ, bore-­‐ og stemmemaskiner 2 dage Maskinteknik, træ, fræser 4 dage Kehling af vinduer og døre 2 dage Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien 1 dag Pudse-­‐ og slibematerialer, træindustri 1 dag Træarter, svind og opskæringsformer 1 dag Fremføring og overflade, træ 1 dag Skæredata, træ 2 dage Plader og kompositmaterialer 5 dage Bearbejdning på kehletmaskiner 2 dage Pladematerialer, lim og finer 3 dage Værktøjer i træindustri 4 dage Træbearbejdning på bordfræser 5 dage Bearbejdning på dobbelttapper 4 dage Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner 3 dage Kantlimer, opstilling og betjening 1 dag Produktionsgrundlaget i træindustrien 3 dage Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr 3 dage Limteknik, finér/møbel Skive Tekniske Skole – uge 15 og 22 47886 Kawasaki – Kviknr. 5374014788615053 – Uge 38 EUC-­‐syd, Sønderborg – uge 8 KUKA – Kviknr. 5374014283816004 44852 Robot, montage/betjening og fejlfinding på Denso – 5374014283816007 – uge 8 periferudstyr Kviknr. 374014665715051, Uge 36 Denso – 5374014283816008 – uge 5
17 Denso – 5374014283816009 – uge 25 EUC-­‐syd, Sønderborg Universal – 5374014283816010 – uge 8 Universal – 5374014283816011 – uge 17 Automatiske anlæg, visionsteknik, og analyse Universal – 5374014283816012 – uge k2onfig 5 EUC-­‐syd, S
ønderborg 2 dage Automatiske anlæg, visionsteknik, konfig og analyse Kviknr. 5374014656615051, 26.-­‐27.10 Robotprogrammering – håndtering EUC-­‐syd, Sønderborg 5 dage Robotprogrammering -­‐ Håndtering ABB – Kviknr. 5374014788616001, uge 19 Robotter EUC-­‐syd, i industrien for operatører Sønderborg Robotprogrammering – håndtering Grundlæggende robotprogrammering 10 dage Robotprogrammering -­‐ Håndtering 2 dage Robotter i industrien for oE
peratører, Herningsholm rhvervsskole – Uge 45 -­‐ 46 42838 3 dage Robotbetjening for operatører Herningsholm Erhvervsskole – uge 9 For at få mere at vide om efteruddannelse er du
velkommen til at henvende dig i din lokale 3F
afdeling eller kontakte Ole Egemose fra Snedkernes
Uddannelser på tlf. 2032 6511 eller
[email protected] Medlemmer af TMI og DI kan
henvende sig til Birgitte Winge på tlf. 3377 3893 eller
[email protected]
46566 42838 42839 47886 42839 Blå: Hær erningsholm rhvervsskole Rød Skive Tekniske Skole ·∙ OBS: V
opmærksom på, at E
der er stor søgning på r·∙obotkurserne. Lilla EUC-­‐syd Sønderborg run Roskilde ekniske Bemærk, at der kan forekomme nye ·∙ kB
ursusnumre, så søg eTvt. på navnet Skole HVAD GØR DU NU?
47886 Kviknr. 5374014656616001, den 14.-­‐15./3 EUC-­‐syd, Sønderborg 46656/ 46657 2 dage Robotter i industrien for operatører, visionsteknik, konfig og oaperatører nalyse 3 Automatiske dage anlæg, Robotbetjening for 2 dage Automatiske anlæg, visionsteknik, konfig og analyse 46566 Herningsholm Erhvervsskole – Uge 38 og 43 t der forekomme nye kursusnumre, så TRÆETS
søg evt. pEFTERUDDANNELSER.
å navnet VI Bemærk, ER KLAR aTIL
ATkan HJÆLPE
DIG VIDERE
INDEN FOR
Kontakt: Snedkernes Uddannelser Telefon: 7020 8630.
Se også hjemmesiden www.amukurs.dk eller www.snedkerudd.dk - under efteruddannelse.
Er du ansat på Industriens Overenskomst, tjek tilskuds­mulighederne på www.ikuf.dk og på
Træ- og Møbeloverenskomsten www.tmkf.dk.
Industri