Og klik her for at hente kataloget som pdf

Frederiksberg
København
Foredrag,
Personlig udvikling
og Kommunikation
www.aof-fk.dk
AOF Frederiksberg-København
Forår 2016
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
På www.aof-fk.dk kan du tilmelde dig direkte.
Vælg betalingsmetode:
• Netbetaling med dankort
• Betal straks over netbank
•Betaler du ikke ved tilmeldingen, får du tilsendt et indbetalingskort, som du kan bruge
ved netbank, bank eller posthus.
Bekræftelse
Når du har fået en plads på holdet, modtager
du en bekræftelse fra AOF pr. mail. Bemærk
ved tilmelding på nettet er første bekræftelse
kun for afgivet tilmelding.
Nedsat betaling
Nogle kursister kan deltage til nedsat betaling,
hvis de bor i Frederiksberg eller København­s
Kommune. Se tilskudspriser på www.aof-fk.dk
under de enkelte hold.
Det gælder:
•Pensionister
•Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og
efterløn
•Kontanthjælpsmodtagere
•Studerende der modtager SU og lærlinge
med uddannelsesaftale
TLF. 38 16 03 36 – MAN.-TOR. 10.00-12.00 OG 12.30-15.00
Bindende tilmelding
Din tilmelding er bindende. Men du kan annullere din tilmelding indtil 14 dage før kursusstart.
Vælger du dette, returneres din indbetaling
fratrukket 100 kr. som administrationsgebyr.
For deltagelse i teaterarrangementer, rejser og
ekskursioner kan der ikke ske tilbagebetaling
på grund af de regler, der er om bestilling og
betaling for sådanne arrangementer.
Ændringer
AOF Frederiksberg-København tager forbehold
for eventuelle trykfejl, aflysninger, underviserskift og ændring af kursussted.
Indhold
Praktiske oplysninger......................... 2
Foredrag og debat.............................. 2
Personlig udvikling............................. 4
Kommunikation.................................. 6
God fornøjelse med deltagelse i vores kurser,
foredrag eller andre aktiviteter.
Udgivet af: AOF Frederiksberg-København
C. F. Richs Vej 103, 3.
2000 Frederiksberg
Telefon 38 16 03 36
Redaktion: Poul Henrik Glasius (Ansv.)
Design og
produktion: Jan Pemann
FOREDRAG OG DEBAT
Historien om Amager
Øen som Absalon fik overdraget af kong Valdemar I i 1157. Vi hører bl.a. om de hollændere
som Chr. II hentede til øen, og de byer de byggede. Under foredraget får vi serveret gammeldags oksesteg og traditionelt tilbehør.
Nr. 161002
Restaurant Kareten
tirsdag kl. 17:00 - 20:00.............. 26-01-2016
Allan Mylius Thomsen......................... 295 kr.
Bliv leder i dit eget liv !
Slip afhængighed og offerrolle. Lær at blive din
egen ekspert, og at behandle dig selv og andre
med accept, respekt og kærlighed.
Nr. 161003
Medborgerhuset Danasvej
torsdag kl. 19:00 - 21:00............. 25-02-2016
Anne-Grete Hav Hermansen.............. 100 kr.
Kom på toppen igen efter
sygdom
Et foredrag, som giver indblik i Pia Giordanos
faglige og personlige erfaringer med sygdom,
hvordan man lever med sygdom, og hvordan
man skaber det liv, man ønsker sig. Alvorlige
sager serveret med et glimt i øjet og med et lille
spark bagi, som din motivation til at få livskvaliteten tilbage.
Nr. 161004
Medborgerhuset Danasvej
mandag kl. 19:00 - 21:00............ 29-02-2016
Pia Louise Giordano............................ 100 kr.
EU og flygtningene lige nu.
Christel Schaldemose (S) fortæller om flygtningesituationen set fra hendes plads i Europaparlamentet. De europæiske lande oplever en helt
uhørt tilsrømning af flygtninge. EU forsøger at
få den fælles flygtningepolitik til at fungere, selv
om den er vedtaget under helt andre forudsætninger. Danmark står uden for den fælles
flygtningepolitik, men er alligevel afhængig
af internationale aftaler for at kunne håndtere
asylansøgere og gennemrejsende.
Nr. 161001
Frederiksberg Hovedbibliotek
torsdag kl. 19:00 - 21:00............. 28-01-2016
Christel Schaldemose.............................. 0 kr
2
AOF FREDERIKSBERG-KØBENHAVN TLF. 38 16 03 36
FOREDRAG OG DEBAT
LÆS MERE PÅ WWW.AOF-FK.DK
Besøg hospitalet
Danmark er præget af store hospitalsbyggerier,
også i vores område. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital er gamle hospitaler med store
ombygninger. De har derfor både en gammel
og en ny historie at fortælle. Vi har fået personer med indgående kendskab til hospitalerne
til at tage os på en vandring med fortælling om
historie og udvikling
Rigshospitalet
Leila Lindén formand for følgegruppen. Hun er
tidligere direktør for Rigshospitalet og senere
Bornholms Hospital. Desuden er hun uddannet
sygeplejerske. Så hun kan tale med om arbejdet, politisk, administrativt og fagligt.
Nr. 161007Rigshospitalet
mandag kl. 17:30 - 19:00............ 18-04-2016
Leila Lindén........................................... 50 kr.
Bispebjerg Hospital
Lars Gaardhøj er regionspolitiker og formand
for følgegruppen. Han har et indgående kendskab til hospitalets udvikling og hospitalspolitikken i regionen.
Nr. 161008Bispebjerg
tirsdag kl. 17:30 - 19:00.............. 24-05-2016
Lars Gaardhøj........................................ 50 kr.
Klassekamp fra oven
Danmark præges stadig af markante klasseforskelle, som ikke bare handler om nogle
få marginaliserede, men om brede samfundslag. Murersvenden har andre levevilkår end
finansanalytikeren og professoren: mindre
indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene. Og
klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk
og mentalt.
På nogle områder er skellene dog også anderledes end for en generation siden. Vi har en
voksende underklasse udenfor arbejdsmarkedet, præget af destruktive kulturmønstre og
negativ social arv. Og vi bor mere adskilt end
tidligere. Vi har fået ghettoer for de marginaliserede – og velhaverenklaver for de velstillede.
Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt
ud fra analyserne i bogen »Det danske klassesamfund« (2012), men han viser også billeder
fra familiealbummet og fortæller om personlige
eksempler på moderne klasseskel.
Nr. 161000
Frederiksberg Hovedbibliotek
mandag kl. 19:00 - 21:30............ 09-05-2016
Lars Olsen........................................... 100 kr.
Familiens økonomiske valg og
muligheder
Ikke alle tjener det samme, Men alle har et
valg, når det handler om familiens økonomi,
forbrugsvaner, opsparing og boligudgifter. Vi
kommer rundt om disse valg og familiens muligheder for selv at optimere sin økonomi.
Peter Gasbjerg er uddannet cand.jur. Har i flere
år undervist om privatøkonomi og ydet rådgivning uafhængigt af banker og andre finansielle
institutioner.
Nr. 161005
Medborgerhuset Danasvej
trsdag kl. 19:00 - 21:00............... 15-03-2016
Peter Gasbjerg..................................... 100 kr
Bolig, pensionsopsparing og
den tredje alder
Gennemsnitsalderen stiger. Det samme gør
vigtigheden af at træffe de rigtige valg på de
rigtige tidspunkter, når det drejer sig om boligfinanciering, op- og nedsparing og pensionsordninger. Vi kommer ind på de valg, man står
over for, inden man går på pension.
Nr. 161006
Medborgerhuset Danasvej
tirsdag kl. 19:00 - 21:00.............. 10-05-2016
Peter Gasbjerg..................................... 100 kr
MERE INFORMATION PÅ WWW.AOF-FK.DK
3
PERSONLIG UDVIKLING
Nr. 161107
Skolen på Nyelandsvej
onsdag kl. 19:00 - 20:50............. 03-02-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
8 x 2 lektioner............................... 789/693 kr.
To lørdage
Nr. 161126
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:00 - 12:45............... 23-01-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
2 x 3 lektioner............................... 298/262 kr.
To lørdage
Nr. 161127
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:00 - 12:45............... 13-02-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
2 x 3 lektioner............................... 298/298 kr.
Selvudviking
En introduktion til psykologiens spændende
verden, med fokus på, hvordan du selv kan
anvende de forskellige psykologiske termer og
metoder på dit eget liv. Med en blanding af oplæg, gruppearbejde og øvelser får du redskaber og øvelser med hjem, som du kan skabe en
positiv personlig udvikling med.
Din privatøkonomi
Vi kommer ind på privatøkonomiske emner
med hovedvægten lagt på budget og økonomistyring, skat, boligøkonomi og pension.
Formålet er at give deltagerne overblik og
konkrete redskaber til planlægning af egen og
familiens økonomi.
Nr. 161111
Nyboder Skole
tirsdag kl. 19:00 – 20:50.............. 05-04-2016
Peter Gasbjerg........................ Tlf.: 26247824
6 x 2 lektioner............................... 576/504 kr.
Gotisk skrift - begyndere
Teknikker til at tyde gotisk håndskrift. Læseøvelser og små skriveøvelser. Du lærer de
svære s, f og h. Materialeudgifter kr. 100,- kommer oven i prisen. Undervisning i lige uger.
Nr. 161102
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 12:05............... 13-02-2016
Birgitte Solmose...................... Tlf.: 61737041
5 x 2 lektioner................................497/437 kr
Gotisk skrift - øvede
Slægtsforskning - begyndere
Efter en introduktion til slægtsforskning tager
vi udgangspunkt i kursisternes egen slægt. Vi
gennemgår de danske dokumenter, som kan
findes på nettet. Vi ser på hvordan materialet
kan bruges og arbejder med kildekritik. Der
vejledes i hvordan man kan strukturere sit eget
materiale. Der vil indgå små øvelser i undervisningen. Materialeudgifter 100 kr. afregnes med
underviser.
Nr. 161100Metropol
mandag kl. 19:00 - 20:50............ 01-02-2016
Katrine Illemann Becker.......... Tlf.: 28575854
12 x 2 lektioner......................... 1162/1018 kr.
Mindfulness & Meditation
Meditation og mindfulness kan bidrage til
bedre koncentration og indlæring i din hverdag
og studieliv samt bidrage til en positiv personlig
udvikling. På dette hold vil der være en introduktion til mindfulness og meditationens spændende verden. Kursisterne vil være aktivt deltagende og kan forvente at få en masse øvelser
med hjem både på papir og som lydfiler.
Nr. 161106
Skolen på Nyelandsvej
mandag kl. 17:00 - 18:50............ 01-02-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
12 x 2 lektioner......................... 1162/1018 kr.
Coaching
Vær din egen coach. Introduktion til, hvad
coaching er og kan. Der vil være et praktisk
fokus og vi prøver en masse coachingøvelser
af. Vi gennemgår forskellige coaching begreber
og metoder via undervisers oplæg og gruppearbejde.
Nr. 161105
Skolen på Nyelandsvej
onsdag kl. 17:00 - 18:50............. 03-02-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
12 x 2 lektioner........................... 1162/693 kr.
”Low FOODMAP diet” workshop
En ”low FOODMAP diet” er udviklet til IBS
(også kendt som irritabel tarm). Den udelukker en række kulhydrater i en periode på 4-8
uger. Den virker på ca. 75 % af de deltagende
personer med irritabel tarm. Underviserne Ida
Vanman Jakobsen og Stine Junge Albrechtsen
Få genopfrisket bogstaver, der til forveksling
ligner hinanden. Forskellige håndskrifter bliver
præsenteret. Hjemmearbejde i mindre omfang.
Materialeudgift på 100 kr. kommer oven i prisen
Der undervises i ulige uger.
Nr. 161101
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 12:05............... 06-02-2016
Birgitte Solmose...................... Tlf.: 61737041
5 x 2 lektioner............................... 497/437 kr.
Slægtsforskning - begyndere
Slægtsforskning er for alle der interesserer sig
for historie og detektivarbejde. Vi ser på de
vigtigste opslagsværker. 1 arkivbesøg i dagtimerne. Hjemmearbejde i mindre omfang. Der
undervises i lige uger, dog ikke i uge 42. Materialeudgifter 100 kr. afregnes med underviseren.
Nr. 161103
Skolen på Nyelandsvej
tirsdag kl. 17:00 - 19:45.............. 09-02-2016
Birgitte Solmose...................... Tlf.: 61737041
6 x 3 lektioner............................... 869/761 kr.
4
AOF FREDERIKSBERG-KØBENHAVN TLF. 38 16 03 36
PERSONLIG UDVIKLING
LÆS MERE PÅ WWW.AOF-FK.DK
er henholdsvis sundhedskonsulent/coach og
klinisk diætist.I tre mødegange gennmegår de
diætens principper og indhold samt de overvejelser, man skal gøre sig for at kunne gennemføre den.Mødegange 29/3, 12/4 og 3/5.
Nr. 161124
Medborgerhuset Danasvej
tirsdag kl. 18:30 - 21:15.............. 29-03-2016
Vanman og Albrechtsen........... Tlf.:40343638
3 x 3 lektioner............................... 640/568 kr.
Mestring af PCO
At have PCO betyder et anderledes liv, hvor
man ofte skal have et mere kontrolleret forhold
til kostvaner, motionsvaner og livsstil. På
dette hold vil du få hjælp til at gøre det mere
håndgribeligt at lave en livsstilsændring samt
at finde ressourcer og motivationen frem. Vi
kommer rundt om den hele kvinde med PCO.
Holdet bag er et tværfagligt samarbejde mellem psykologen Eva-Andrea Erichsen, som selv
har PCO og sundhedseksperten Ida Vanman
Jakobsen.
Nr. 161125
Oplyses senere
lørdag kl. 10:00 - 13:40............... 23-04-2016
Ida Vanman Jakobsen............. Tlf.: 40343638
5 x 4 lektioner........................... 1401/1281 kr.
Bliv eksamensklar - få styr på
nerverne
Bliv eksamensklar - få styr på nerverne Brug
tre søndage på at blive rigtig god til at gå til
eksamen. Kurset her vil gøre dig mentalt klar
til eksamen. Du er universitetsstuderende,
gymnasieelev, HF-elev eller lignede og der er
vigtige eksamener i horisonten.
Nr. 161128
Skolen på Nyelandsvej
søndag kl. - ............................... 24-01-2016
Eva-Andrea V. Erichsen........... Tlf.: 27149437
3 x 3 lektioner............................... 447/393 kr.
Stresshåndtering
Du føler dig til tider stresset og vil gerne lære,
hvordan du kan håndtere og forebygge stress.
Vi ser på konkrete redskaber, men går også i
dybden og ser på behov og værdier. Du skal
være indstillet på at lave øvelser mellem møderne og dele dine oplevelser med andre.
Nr. 161112
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:30 - 13:15............... 05-03-2016
Julie Drehn............................... Tlf.: 23342836
3 x 3 lektioner............................... 539/485 kr.
Personlig udvikling og gruppe
coaching
Personlig udvikling og gruppe coaching baseret
på Mindfulness, NLP og Psykologi. Et kursus
med praktisk fokus på de nyeste redskaber
indenfor personlig udvikling. Vi vil se på,
hvordan vi skaber mere selvforståelse, glæde
og harmoni i vores liv. Workshoppen kræver
ingen teoretiske forkundskaber, men masser
af lyst til at få nye indsigter - og interessen
for at møde sig selv og andre på en kærlig og
respektfuld måde.
Nr. 161108
Dahl & Kjærgaard
tirsdag kl. 19:00 - 21:45.............. 23-02-2016
Kristian Kjærgaard................... Tlf.: 26727020
6 x 3 lektioner............................. 1045/937 kr.
MERE INFORMATION PÅ WWW.AOF-FK.DK
5
KOMMUNIKATION
Journalistik 1 (grundkursus)
Weekend lørdag/søndag Vil du lære at skrive
en kommentar eller et læserbrev til avisen?
Teori og praksis med forskellige øvelser, hvor
du lærer at beherske journalistikkens grundtrin.
Medbring gerne din bærbare.
Nr. 161350
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 16:55............... 06-02-2016
Michael Zenon......................... Tlf.: 22461416
2 x 8 lektioner............................... 995/899 kr.
6
Forhandlingsteknik
Weekend lørdag/søndag Vi forhandler hele tiden. Både på jobbet og hjemme. Lær og forstå
de mange forskellige teknikker, der ligger bag
en god forhandling. Lær at forberede og gennemføre forhandlinger. Vi arbejder med både
teknik og adfærd.
Nr. 161351
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 16:55............... 05-03-2016
Michael Zenon......................... Tlf.: 22461416
2 x 8 lektioner............................... 995/899 kr.
Tale- og præsentationsteknik
Weekend lørdag/søndag Lær at få dit budskab
klart og tydeligt ud, at holde en tale til en forsamling og fange andre med dit budskab. Og
ikke mindst blive hørt! Både teori og praktiske
øvelser.
Nr. 161352
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 16:55............... 19-03-2016
Michael Zenon......................... Tlf.: 22461416
2 x 8 lektioner............................... 995/899 kr.
AOF FREDERIKSBERG-KØBENHAVN TLF. 38 16 03 36
KOMMUNIKATION
LÆS MERE PÅ WWW.AOF-FK.DK
Eksamenstræning
Weekend lørdag - søndag. Du går ikke til eksamen - du træner til det. Jo mere du træner og
bruger teknikker, jo bedre bliver din præstation
og dermed din karakter. Lær de grundlæggende værktøjer til bl.a. at opnå ro, inden du
går til en mundtlig eksamen og undgå at den
berømte klap går ned. Vi træner med konkrete
mundtlige eksamener i de fag, som du skal op
i. Bl.a. ved hjælp af video.
Nr. 161353
Skolen på Nyelandsvej
lørdag kl. 10:15 - 16:55............... 02-04-2016
Michael Zenon......................... Tlf.: 22461416
2 x 8 lektioner............................... 995/889 kr.
Kom i komma-form 1
Basal grammatik: En gennemgang af de grammatiske færdigheder, der skal til for at kunne
sætte korrekt komma. Det anbefales, at du følger kursusrækken 1-2-3. Efter kursus 1 kan du
sætte korrekt komma i lette tekster og undgå
de værste kommafejl.
Nr. 161355
Nyboder Skole
tirsdag kl. 18:00 - 20:45.............. 19-01-2016
Maj Dahl-Rasmussen.............. Tlf.: 42224472
1 x 3 lektioner............................... 195/177 kr.
Kom i komma-form 2
Det er ikke et krav, at du har fulgt kursus 1, men
det er en god ide at gøre det. Efter kursus 2
kan du sætte komma i svære tekster, og du kan
finde kommafejl, selv i respekterede tekster.
Nr. 161356
Nyboder Skole
tirsdag kl. 18:00 - 20:45.............. 02-02-2016
Maj Dahl-Rasmussen.............. Tlf.: 42224472
1 x 3 lektioner............................... 195/177 kr.
Kom i komma-form 3
Efter kursus 3 kan du sætte korrekt komma i
lange og svære tekster, og du er skarpere til
komma-regler end de fleste andre danskere.
Nr. 161357
Nyboder Skole
tirsdag kl. 18:00 - 20:45.............. 23-02-2016
Maj Dahl-Rasmussen.............. Tlf.: 42224472
1 x 3 lektioner............................... 195/177 kr.
Retorik
Argumentation, der overbeviser? Du oplever
argumentation hele tiden i din hverdag og oplever, at
noget virker og noget andet ikke. Her lærer du noget
om praktisk argumentation og får træning, der virker.
Nr. 161157
Skolen på Islands Brygge
tirsdag kl. 18:00 - 19:50.............. 23-02-2016
Emma Malou Wulff.................. Tlf.: 22177478
12 x 2 lektioner......................... 1162/1018 kr.
Skriv til hjemmesider
Vil du gerne være bedre til at skrive tekster til
hjemmesider, som er målrettet den platform? Vi
gennemgår, hvordan kravene til gode tekster til
hjemmesider er anderledes end tekster til print.
Dine egne tekster bliver også inddraget, så du får
noget konkret med dig hjem. Der vil være hjemmeøvelser mellem hver undervisningsgang. Du
skal selv medbringe bærbar computer.
Lørdag 27/2, 5/3 og 12/3 2016
Nr. 161358
Medborgerhuset Danasvej
lørdag kl. 10:00 - 12:45............... 27-02-2016
Maj Dahl-Rasmussen.............. Tlf.: 42224472
3 x 3 lektioner............................... 447/393 kr.
MERE INFORMATION PÅ WWW.AOF-FK.DK
7
Se sæsonens spændende brochurer om
motion, oplev din by,
Kreativ fritid og sprog
Link til:
Motion e-brochure
PDF udgave, se www.aof-fk.dk
Link til:
Sprog e-brochure
PDF udgave, se www.aof-fk.dk
Link til:
Oplev din by e-brochure
PDF udgave, se www.aof-fk.dk
Link til:
Kreativ fritid e-brochure
PDF udgave, se www.aof-fk.dk
eller
se alle
kurserne
ét sted
Link til:
AOF Hovedstaden samlet e-brochure
PDF udgave, se www.aof-fk.dk
8
AOF FREDERIKSBERG-KØBENHAVN TLF. 38 16 03 36