Salgsopstilling

v/ Lars Isaksen, ejendomsmægler
medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
CVR nr 1391 5547
Norsmindevej 197, 8340 Malling
Tlf: 8693 3211 - 4011 2332
[email protected]
www.norsmindeejendomsfirma.dk
Salgsopstilling
Adresse:
Kontantpris:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Dato: 25-01-2016
2270
1.925
Beskrivelse:
Ajstrup Strand
867 kvm dejlig sommerhusgrund med en rolig og idyllisk beliggenhed for enden af en
blind stikvej.
Bekvem gåafstand til badestrand med det Blå Flag og buslinier til Aarhus (bybus) og til
Odder.
Dejlig spadseretur lang vandet til havnen i Norsminde med fiskehus og Norsminde Kro
samt Norsminde Fjord, en naturperle, som er statens vildtreservat.
Sommerhuset er fra 1970 på 59kvm som indeholder stue med brændeovn, køkken, 2
gode soverum samt badeværelse.
Desuden god nyere carport med udhus, som er indrettet som vaskerum.
Sommerhuset trænger til en kærlig hånd. Der er taget højde for dette i udbudsprisen.
Vigtig information
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Lars Isaksen
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 1
Adresse:
Kontantpris:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
krakkort_fra_beliggenhed1
Version 2.1 E/SO
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
2270
1.925
Dato: 25-01-2016
IMG_3512
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 1C
Adresse:
Kontantpris:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
Version 2.1 E/SO
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
2270
1.925
Dato: 25-01-2016
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 1B
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
2270
1.925
Ejendomsdata :
Ejendommen
Ejendomstype:
Må benyttes til:
Ifølge:
Kommune:
Matr.nr.:
Zonestatus:
Vand:
Vej:
Kloak:
Varmeinstallation:
Opført/ombygget år:
Dato: 25-01-2016
Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger:
Fritidshus
sommerhus
BBR
Århus
12dn Østerlavet, Malling sogn
Sommerhuszone
Se ejendomsdatarapport..
Se ejendomsdatarapport..
Se ejendomsdatarapport..
1970
Vurdering og ejendomsværdiskat
01-10-2014
Offentlig vurdering pr.:
1.100.000
Offentlig ejendomsværdi:
503.900
Heraf grundværdi:
Evt. ejerboligværdi:
609.000
Grundlag for ejd. værdiskat:
Grundskatteloftsværdi:
Arealer
Grundareal udgør:
- heraf vej:
Grundareal ifølge:
Hovedbyg.bebyg.areal:
Kælderareal:
Udnyttet tagetage:
Boligareal i alt:
Andre bygninger:
- heraf udhus
- heraf carport
Bygningsareal ifølge:
- af dato:
867 m²
0 m²
Tingbogen
59 m²
0 m²
0 m²
59 m²
21 m²
4 m²
17 m²
BBR
28-12-2015
Byplanvedtægt: Partiel byplanvedtægt for Be/Mall nr. 6
20.11. 1953: Dok. om forsynings- og afløbsledninger.
02.07. 1960: Dok. om elmaster.
13.03. 1970: Dok. om evt. forhøjelse af skorsten på sommerhus.
14.09. 1979: Dok. om forsynings- og afløbsledninger m.v. vedr. 24A,5
Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Bordovn, køleskab, elkomfur.
Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X Ja Nej, idet evt. undtagelser hertil vil
fremgår af senere købsaftales individuelle vilkår.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
Version 2.1 E/SO
Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 2
Adresse:
Kontantpris:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
2270
1.925
Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: Anslået tilbud pga. offentlige tilgængelige prislister hos
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:
insekt:
rørskade:
Forbehold:
Dato: 25-01-2016
Andre forhold af væsentlig betydning :
Ejendommens nuværende forsikringsforhold:
Forsikringsselskab: Nykredit Forsikring
Særlige forhold ved forsikringen:
Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgiften og størrelsen af ejendommens varmeforbrug fremgår ikke af salgsopstillingen.
Ejendommens primære varmekilde: Brændeovn
Ejendommens supplerende varmekilde: Elvarme
Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse :
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg,
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.
Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter:
Der foreligger tilstandsrapport med forhold karakteriseret K2 K3
Elinstallationsrapport: Der foreligger elinstallationsrapport med forhold karakteriseret K2 K3
Energimærkning: Ej pligt hertil
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 3
Adresse:
Kontantpris:
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
Ejerudgift 1. år:
Ejendomsværdiskat:
Ejendomsskatter:
Forsikringspræmie:
Skorstensfejning:
Grundejerforening:
Renovation m.v.:
Pr. år:
6.090,00
11.939,00
3.000,00
316,00
350,00
1.400,00
Kontantbehov ved køb:
Kontantpris:
Tinglysningsafgift af skødet
Omk. til berigtigelse af skødet, anslået
Ialt
Ejerudgift i alt 1.år:
Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:
Dato: 25-01-2016
2270
1.925
925.000
3.630
10.000
kr.
938.630
23.095,00
Gæld udenfor købesummen:
Ingen
Særlige vilkår om finansiering:
I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering.
Version 2.1 E/SO
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 4
Adresse:
Kontantpris:
Rønnevænget 29, Ajstrup Strand, 8340 Malling
925.000
Sagsnr.:
Ejerudgift/md.:
Dato: 25-01-2016
2270
1.925
Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:
Långiver/art
Realkredit
-type
Version 2.1 E/SO
Restgæld
Obl.
restgæld
Kontantværdi
Optaget
i valuta
Rente
Kont./pålyd.
1. års
ydelse
Restløbetid
ÅOP
Saldo
fradragskonto
Særlige overtagelsesvilkår
Garantistillelse
Kontant
regulering
COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Side 5