Planering Idrott och hälsa v.t.-16 åk 3-5 Sörmjöle

Planering Idrott och hälsa
v.t.-16
åk 3-5
Sörmjöle
v.2
tisdag
lekar
inne
v.3
gymnastik
inne
v.4
skridskor
ute
v.5
skidor
ute
v.6
skridskor
ute
v.7
snölek
ute
v.8
samarbete
inne
v.9
friluftsliv
ute
v.10
övrigt
½ friluftsdag
torsdag f.m.
SPORTLOV
Ombyte och dusch vid varje idrottslektion.
Om eleven inte kan delta –meddela mig eller klasslärare.
Skidor och skridskor finns att låna av skolan i begränsat antal.
/Jenny Svahn
mobil: 070-25 00 430
mail:[email protected]