SDN Lundby Skola och upptagningsområden

SDN Lundby
Skola och upptagningsområden
1
Kärrdalen
ge
vä
da
lan
ör
Bj
n
3
v
Tuve
Tolered
ägen
2
Svartedalen
L
tan
tingsga
Bran
5
Kyrkbyn
ln
ytunne
Lundb
le
by
d
un
Hisingsgatan
ar
Hjalm
n
de
Bjurslätt
4
Lundbyleden
Bräcke
6
8
7
9
1
Kärrdalsskolan
F–5
6
Herrgårdsskolan F–6
2
Lerlyckeskolan
F–6
7
Santosskolan
7–9
3
Toleredsskolan
Toleredsskolan
F–6
7–9
8
Bräckeskolan
Bräckeskolan
F–6
7–9
4
Bjurslättsskolan F–6
9
Taubeskolan
F–6
5
Rambergsskolan F–6