403 CENTRUM – SUNDERBYN

Smedjegatan – Bodenvägen –
Mjölkuddsvägen – Storhedsvägen –
Storsandsvägen – Mariebergsvägen –
Hammaren – S. Sunderbyn
403
CENTRUM – SUNDERBYN
Via Mjölkudden och Gammelstad
FRÅN
Smedjegatan, läge A
NATT MOT HELGFRI LÖRDAG OCH SÖNDAG
00
01
02
03
10
10
10
10
Sunderbyvägen, till Centrum: 00
Storhedsvägen, till Centrum: 00
40
54