Anmälningsformulär för utskrift.

INTRESSEANMÄLAN
Fat
Beskrivning
Pris
Lancashire
30 liters Bourbonfat av amerikansk ek
16 270 kr
Tegel
55 liters Sherryfat från Spanien.
16 350 kr (halvt fat)
31 700 kr (helt fat)
Ungersk
30 liters ny ungersk ek
16 270 kr
Amerikansk
30 liters ny amerikansk ek
16 270 kr
Svensk
30 liters ny svensk ek
20 500 kr
Vilken typ av fat vill du köpa?
Lancashire
Tegel
Ungersk
Amerikansk
Svensk
Namn:___________________________________________________________________________________________
Person/Organisationsnummer:_______________________________________________________________
Mobil:____________________________________________________________________________________________
E-post:___________________________________________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________________________________________
Ort:______________________________________________________________________________________________
Postnummer:___________________________________________________________________________________
Gammelstilla Whisky AB | Gammelstillavägen 103B | 813 94 Torsåker | [email protected] |
www.gammelstilla.se