Bildbilaga för uppsatsen Porträttmåleri under stormaktstiden – en

Bildbilaga för uppsatsen Porträttmåleri under
stormaktstiden – en studie av maktsymboler
Portrait painting during the 17th century in Sweden – A Study of Symbols of Power
Emil Sydhagen
1. Gustav II Adolf
2. Gustav II Adolf iförd polsk rock
3. Karl X Gustav som fredsstiftare
4. Karl XI som Apollo Pythias
5. Karl XI, slaget vid Lund
6. Karl XI med troféer och ett lejon
7. Karl XII i kröningsmantel
8. Karl XII i uniform
Linköpings universitet | Institutionen för IKK
C-uppsats, 30hp | Konstvetenskap 3
Höstterminen 2015
1
1. Gustav II Adolf, (1630), Jacob Heinrich Elbfas, 200 x 100 cm, Kungsholms kyrka
2
2. Gustav II Adolf iförd polsk rock, (1632), Matthäus Merian d.ä., 108 x 85 cm, Skoklosters slott
3
3. Karl X Gustav som fredsstiftare, (1650), Joachim von Sandrart, 263 x 276 cm, Skoklosters
slott
4
4. Karl XI som Apollo Pythias, (1670), David Klöcker Ehrenstrahl, 107 x 84,5 cm,
Drottningholms slott
5
5. Karl XI, slaget vid Lund, (1682), David Klöcker Ehrenstrahl, 290 x 276 cm, Gripsholms slott
6
6. Karl XI med troféer och ett lejon, (1689), David Klöcker Ehrenstrahl, 144 x 122 cm,
Gripsholms slott
7
7. Karl XII i kröningsmantel, (1697), David Klöcker Ehrenstrahl, 250 x 160 cm, Statskontoret i
Stockholm
8
8. Karl XII i uniform, (1715), David von Krafft, 220 x 132 cm
9