Skriv ut Skattekalendern

Skattekalender 2016
Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter
inbetalda på skattekontot (alla företag)
Skattedeklaration samt moms
på skattekontot (oms. < 40 Mkr)
Gäller vid
kvartalsredovis
ning av
moms
Skattedeklaration samt moms
på skattekontot (oms. < 40 Mkr)
Gäller
vid
månadsredovis
ning av
moms
Skattedeklaration samt
moms (oms. > 40 Mkr)
Andra viktiga datum
Januari
1818 26 20/25 15 4
1212 26 22/25
1 12
Mars
1414 29
21/29
1 14
April
1212 26 20/25
1
Februari
12
1212 26 20/25
2 3
Juni
1212 27 20/27
13
Maj
12
Juli
1212 26 20/25
1
17 12/17*17 26 22/25
1 12
September
1212 26
20/26
5
Augusti
Oktober
1212 26
20/25
12
November
14
1414 28 21/25
1
3
December
1212 27 20/27 15
*12/8 gäller oms >40Mkr, 17/8 gäller oms <40 Mkr.
Fullständiga uppgifter finns här:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/viktigadatum.4.3a0d593142c77cf1ad17c.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/tidpunkterattdeklarerabetalaskatt.4.71004e4c133e23bf6db800046452.html
Momsinbetalning kalenderår
2015 enskild firma:
26 feb 2016 EU-handel
13 maj 2016 icke EU-handel
ej anstånd, 27 juni 2016
med anstånd.
Andra viktiga datum:
Periodisk sammanställning för EU-moms.
(Kvartal: jan, april, juli och okt)
Kontrolluppgifter
Inkomstdeklaration
Fyllnadsinbetalning av kvarskatt
www.vismaspcs.se