Inbjudan Offerdalingen 2016

Tävlingsinbjudan
Offerdalingen 2016
Offerdals Motorklubb inbjuder härmed till Rallytävlingen Offerdalingen 2016
den 23 januari 2016. Tävlingen ingående i KRC och HRB
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella, SBF:s nationella och MNB distrikts
tävlingsbestämmelser och denna tävlingsinbjudan samt tillkommande PM.
Arrangör:
Offerdals Motorklubb,
Org. kom:
Bernt Andersson, ,Christer Persson, Pär Nilsson,
Carol Nilsson, Örjan Tengerström
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Banchef:
Säkerhetschef:
Tävlingssekreterare:
Teknisk chef:
Teknisk kontrollant:
Miljöansvarig:
Domarordförande:
Pär Nilsson
070-326 46 57
Christer Persson
Bernt Andersson
073-843 93 45
070-732 01 76
Örjan Tengerström
Jan Thors
Carol Nilsson
Åke Wijkmark
073-068 53 98
070-518 23 21
073-823 07 87
070-655 89 56
Domare:
Tävlingsform:
RALLY med rekognosering. Banan bestående av ca 68 km SS fördelat
på 6 SS på fina vintervägar. 3 SS som körs 2 ggr. Totalt 248 km.
Start och Målplats:
samt serviceplats:
Nordannälden (ca 10 km norr om Krokom)
Anmälan:
e-anmälan kan görs på WWW.raceconsulting.com
Notera på anmälningsblanketten till tävlingen om ni önskar rekognosera. Glöm ej
beställa noter.
Anmälan skall vara Offerdals MK tillhanda senast
söndag 17januari 2016 kl. 18:00.
Anmälan, Besiktning
för tävlande som
vill rekognosera:
Stefans Buss och Bilplåt Snickerivägen 8 835 32 Krokom
Krokom
fredag 22/1 18:00 – 21:00
lördag 23/1 08:00 – 09:00
.
Anmälan, besiktning
Övriga:
TUSS med
A besiktning, fredag:
Tidsplan:
Krokom
lördag 23/1
10:00 – 11:00
22/1 kl. 19.00–21.00
Anmälan senast 21/1 till OMK:s Kansli
17/1 kl. 18:00
22/1 kl. 18:00
22/1 kl. 18:00 – 21:00
23/1 kl. 07:00 – 08:00
23/1 kl. 08:00 – 12:00
23/1 kl. 10:00 – 11:00
23/1 kl. 13:00
23/1 kl. 18:00
Anmälningstiden utgång.
Banan offentliggörs
Anmälan och besiktning för dom som ska rekognosera.
Anmälan och besiktning för dom som ska rekognosera.
Rekognosering
Anmälan och Besiktning övriga
Första start tävlande
Första bil i mål
Tävlingsinbjudan
Noter:
Noterna skrivna av Gunnar Barth.
Rekognosering:
Fri rekognosering av SS, max 2 ggr / sträcka. med standardbil, ej rallydäck.
Krav för rekognosering är betald notavgift.
I anmälan finns nothäften ”Parmander Style” att köpas för 100 kr.
Nothäften:
Antal och gallringsmetod:
Deltagare, licensklasser.
Bilklasser / startordning:
Tävlingen är öppen för A-, B- och C-förare, debutanter och ungdomsrally. Startordning
enligt följande:
Debutanter
App. K, Veteran
A, B, C-förare
4WD
A, B, C-förare
VOC mekonomen, Ekonomi; Gr. N -1400 C-förare
VOC mekonomen, Ekonomi; Gr. N -1400 A, B-förare
2 WD Gr. A, N, H, H+ -1600/1601 A-förare
2 WD Gr. A, N, H, H+ -1600/1601 B, C-förare
Ungdomsrally
Startavgift:
Startavgift A, B och C förare
Ungdomsrally
Noter
Debutanter
Efteranmälan och tel. anmälan
Tuss A - Besiktning
C-förare junior MNB
1800:- ( inkl. 300:- kr i administrations avgift)
300:500:300:+ 200:200:900:- ( inkl. 300:- kr i administrations avgift)
Avgifter
Start och notavgifter betalas in på BG 5882-6967 senast 17/1, kvitto visas vid anmälan.
Avlysning:
Arrangören äger rätt att efter domarens medgivande avlysa tävlingen om inte minst 40
deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.
Resultat:
Resultatlista anslås vid HQ Bygdegården Nordannälden snarast efter sista bil i klassen i mål.
Priser:
Hederspriser utdelas till minst en per fyratal startande i varje klass dock max 5 priser/klass.
Prisutdelning:
Bygdegården Nordannälden.
Återbud:
Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras den anmälde för beställda Noter och
administrationsavgiften ( 500:- + 300:- )
Upplysningar:
Lämnas av n Pe tfn. 070-326 46 57
www.idrottonline.se/krokom/offerdalsmk
e-post: [email protected]
Ansvar:
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportsförbundet ( SBF ), Specialidrottsdistriktsförbund ( SDF ), arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under
tävlingen drabbar deltagaren.
Personuppgiftslagen:
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör
namnuppgifterna.
Boende:
Krokoms Turistbyrå Krokomsviken 835 80 Krokom
0640-164 00 164 02 E-post: [email protected]
Välkommen till ett trevligt vinterrally
Offerdals MK