Gamla hemsidans nyheter

www.kmv-vasteras.se
VÅRPROGRAM 2016 VÄSTERÅS KONSTMUSEI VÄNNER
Onsdagen 20 januari kl 18.00 Konstfilm på Elektra om van Gogh.
KMV:s medlemmar får 20 kr rabatt på ord pris 180 kr – priset gäller alla
nedanstående filmer (Medlemslista finns i bions kassa)
Onsdagen 10 feb film på Elektra kl 18 - Carl o Karin Larsson se ovan
Måndagen 15 februari kl 15– på Galleri Kaz visar Agneta Gussander
och Magnus Persson sin utställning med måleri och skulpturer bara för
oss. Lättare förtäring. Pris 50 kr som betalas på plats.
Anmäl. till Eva Lundbäck senast torsdag 11 februari tel 80 35 13 eller mejl
[email protected]
Onsdagen 24 feb konstfilm kl 18 om impressionisterna (se ovan)
Söndagen 28 februari (OBS!) årsmöte på Karlsg 2 kl 14. Extra programpunkt av museets personal. Vi bjuder på fika. Anmäl till Hjördis tel 0704
78 87 84 eller [email protected] senast måndag 22 februari.
Onsdagen 23 mars konstfilm kl 18 om Fabergé (se ovan)
Tisdagen 19 april ateljébesök hos konstnär och träskulptör Unna Katz i
Vångsta. Avresa kl 17.30 från Fiskartorget. Samåkning ordnas. Pris 100 kr
som betalas på plats. Lättare förtäring. Anmälan senast 13 april till Eva
Blom tel 12 03 46 eller [email protected]
Lördagen den 21 maj åker vi till Skogskyrkogården för rundvandring
och ser bl a Greta Garbos grav. Efter en enklare lunch i Gustavsberg gör
vi besök i f d museichef Björn Springfeldts hem på Värmdö. Stor
samling av spännande konst! Anmälan senast 16 maj till Eva Lundbäck, se
ovan. Avresa 9.00 från bussterminalen, Hälla 9.15. Hemma c:a 17.00. Pris
600 kr som betalas in på plusgiro 34 25 20-4.
VARMT
VÄLKOMNA
TILL
VÅRENS
P R O G R A M!
Styrelsen
Var vänlig betala medlemsavgift 150 kr/200 kr (par) för 2016 till pg 34 25 20-4