Ladda ner vår karta här

Österlen Syd
>
2
5
6
7
13
28
32
45
46
50
53
62
63
Tomelilla
18
41
Handel
Shopping
44:ans Bygghandel
K. O. Bilservice
Handlar´n i Löderup
Lokalföreningen Löderup
Ekesåkra Vingård
Antika butiken i Hagestad
Alpaca of Sweden Spinnery & Design
Lotta Mari
Kåsessons Café ooch Lanthandel
Antikvariat Mitt I Byn
Kåsebergaodlingen
Rödkillebäcksgård Interiörbutik
I Robe You AB, Strandbadsgården
Vångavägen 2, Glemmingebro
Signalgatan 1, Löderup
Storgatan 44, Löderup
Storgatan 31, Löderup
Hagestad Mossaväg 4, Löderup
Österlenvägen 941, Hagestad
Albertslunds gård, Löderup
Kåseberga Hamn, Kåseberga
Ales Väg 26, Kåseberga
Österlenvägen 293, Ingelstorp
Peppingevägen 380, Kåseberga
Stockholmsvägen 15, Löderup
Ö. Kustvägen 1085, Löderup
0411-52 26 65
0411-52 42 61
0411-52 44 84
0411-55 86 80
0706-04 98 37
0702-89 57 45
0704-61 27 17
0411-52 70 70
0705-22 43 39
0411-52 23 27
0411-52 70 66
0705-57 91 44
0709-26 71 00
Restaurang & kafé Restaurants and cafés
31
40
2
23
28
26
F
47
21
ris
m
d
34
54
17
24
4
19
1 km
G
32
48
53
38
46 14
D
1
H
52
3
60
25
21
Konst & gallerier
Arts and crafts
1
3
9
10
12
16
17
18
19
20
21a
21 b
22
23
24
25
27
29
44
47
60
63
Galleri Peppinge
Galleri Kustvägen
Ikonmåleri på Österlen
Lilla Galleriet
Backagården Växthuscafé & Butik
Galleri Mosssen, Glaskonst
Rapsbollen Bed & Breakfast/Galleri
ÖRUM 370 design & keramik
Logen Ale Stenar
Annika Äikäs Keramik
Argilla Krukmakeri
Argilla Krukmakeri
Galleri Agne
Ateljé Tuvegården
Galleri Jägfeldt
Galleri K i Kåseberga
Charlotta Unger Design & Konsthantverk
Galleri Vallebergaslätt
912 Kåseberga
Vadenhög Café & Hantverk
Y.Dupont Design
I Robe You AB, Strandbadsgården
Peppingevägen 256, Peppinge
Östra Kustvägen 855, Löderup
Gamla Kustvägen 11, Hammar
Slättåkersvägen9-9, Ingelstorp
Ö. Kustvägen 987, Löderup
Hagestad Mossav. 28, Löderup
Peppingevägen 260, Peppinge
Örumsvägen 370, Örum
Kasevägen 13, Kåseberga
Kraftgatan 26. Löderup
Stavshögsv. 190, Norråkra Gård
Kåseberga hamn, Kåseberga
Storgatan 7, Löderup
Ingelstorps byväg 12, Ingelstorp
Peppingevägen 249, Peppinge
Smedjevägen 1, Kåseberga
Ö. Kustvägen 1338-12, Löderup
Slättvägen 151, Löderup
Ö. Kustvägen 912, Löderup
Sandby Vadenhög 1, Sandby
Hobjersvägen 22, Kåseberga
Ö. Kustvägen 1085, Löderup
0411-52 82 75
0411-52 71 80
0411-52 61 12
0411-52 72 55
0411-52 62 60
0763-92 89 50
0705-22 43 39
0733- 52 87 40
0411-52 72 86
0706-81 08 62
0702-21 17 92
0733-80 58 14
0411-52 61 12
0731-80 29 39
0411-52 66 29
0706-70 64 49
0706-31 26 25
0411-52 43 60
0411-52 45 60
0411-52 45 60
0411-52 48 41
0411-52 29 89
0702-23 15 67
0411-52 71 00
0705-88 38 31
0703-44 02 70
0411-123 50
0733-52 87 40
0702-46 32 57
0709-26 71 00
62
44
35
33
37
63
27
12
H
16
13
Boende
Where to stay
Lilla Huset på Margretevall
Löderups Strandbads hotell & restaurang
Rapsbollen bed & breakfast
Logen Ale Stenar
Villa Sandby B & B
Vallebergaslätt
Hemma på Örum HB
Albertslunds Gård
Backåkra vandrarhem
Gårdshuset Löderup
Hagebo bed & breakfast
Löderups Strandbads camping
Löderups Äng
B&B Vinkille
Tygegården vandrarhem
Örums Nygård Gårdshotell
Österlens Karlsgård
Knappagården B & B
Vadenhög Rum & Lägenheter
Södra Kvarns Gård
Ejagården bed & Breakfast
Hagestad 47
I Robe You AB, Strandbadsgården
Kåseberga
Storgatan, Löderup
Södra Strandbadsvägen 40
Peppingevägen 260, Peppinge
Kasevägen 13, Kåseberga
Sandbyvägen 90
Slättvägen 151, Löderup
Råängavägen 60, Löderup
Albertslunds gård, Löderup
Ö. Kustvägen 1231, Backåkra by
Grimshögsvägen 324, Löderup
Ö. Kustvägen 1257, Backåkra by
Östanvägen, Löderups Strandbad
Nathaliavägen 31, Löderup
Vinkillevägen 54, Kåseberga
Bjeringsborgsvägen 82, Backåkra
Örumsvägen
Tjörolavägen 49, Örum
Knappsdalavägen 90, Glemminge
Sandby Vadenhög 1, Sandby
Grimshögsvägen Löderup 141, Löderup
Ö. Kustvägen 861, Löderup
Gamla Mälarhusvägen 127-62
Ö.Kustvägen 1085, Löderup
Övrigt
Other
h
58
ta
9
Sandhammaren
Ales väg 34, Kåseberga
Östra Kustvägen 987, Löderup
Ales Väg 20, Kåseberga
Södra Strandbadsvägen 40
Sandbyvägen 90
Ales Väg 26, Kåseberga
Sandby Vadenhög 1, Sandby
a
Si
Ys
6
5
5
22
29
>
20
7
50
10
>amn
42
Sandhammarkiosken
Kåseberga fisk AB
Backagården Växthuscafé & Butik
Kåseberga Bykrog
Löderups Strandbads hotell & restaurang
Villa Sandby Café & Deli
Kåsessons Café ooch Lanthandel
Vadenhög Café & Hantverk
8
11
12
14
15
26
46
47
4
5
15
17
19
26
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
47
48
52
54
63
B
H
58 Vindarnas hus/Sannvision
39
15
C
A
Sevärdheter
G:a Mälarhusv. 175, Löderup
0705-27 01 18
0411-52 62 60
0411-52 66 29
0706-31 26 25
0411-208 45
0703-44 02 70
0709-95 24 77
0704-61 27 17
0411-52 60 80
0411-52 42 74
0728-44 45 20
0411-52 63 11
0411-26 15 58
0703-02 50 22
0411-52 64 88
0411-52 40 80
0411-52 48 50
0761-85 58 54
0733-52 87 40
0768-38 75 32
0704-96 13 40
0730-20 79 04
0709-26 71 00
0733-69 48 58
Sights
b
11 45 E
8
I
36
www.loderupturism.se
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Sandhammarens Fyr
Räddnings-Stationen Sandhammaren (R-S)
Dag Hammarskjölds Backåkra
Hagestadborgs Mölla
Sjöräddningsmuseet Kåseberga
Hagestad Radby
Ales Stenar
Skåneleden
Olas fiskebod
0411-52 60 10
0411-52 70 09
0730-85 86 44
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21a
21b
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
50
52
53
54
58
60
62
63
Galleri Peppinge
44:ans Bygghandel
Galleri Kustvägen
Lilla Huset på Margretevall
K.O Bilservice
Handlar´n i Löderup
Lokalföreningen Löderup
Sandhammarkiosken
Ikonmåleri på Österlen
Lilla Galleriet
Kåseberga Fisk AB
Backagården Växthuscafé & Butik
Ekesåkra Vingård
Kåseberga Bykrog
Löderup Strandbads hotell & restaurang
Galleri Mossen
Rapsbollen Bed & Breakfast/Galleri
Örum 370 design & keramik
Logen Ale Stenar
Annika Äikäs Keramik
Argilla Krukmakeri
Argilla Krukmakeri
Galleri Agne
Ateljé Tuvegården
Galleri Jägfeldt
Galleri K i Kåseberga
Villa Sandby B&B
Charlotta Unger Design & Konsthantverk
Antika Butiken i Hagestad
Galleri Vallebergaslätt
Hemma på Örum HB
Albertslunds Gård / Alpacka of Sweden
Backåkra Vandrarhem
Gårdshuset Löderup
Hagebo B&B
Löderup Strandbads Camping
Löderups Äng
B&B Vinkille
Tygegården Vandrarhem
Örums Nygård Gårdshotell
Österlens Karlsgård
Knappagården B&B
912 Kåseberga
Lotta Mari
Kåsessons Café och Lanthandel
Vadenhög Café & Hantverk
Södra Kvarns Gård
Antikvariatet Mitt i Byn
Ejagården B&B
Kåsebergaodlingen
Hagestad 47
Vindarnas <<hus / Sannvision
Y. Dupont Design
Rödkillebäcksgård Interiörbutik
I Robe You
ALLT DETTA FINNS:
Sandhammaren - Sveriges bästa strand
18 km vit sandstrand
Sjöräddningsmuseet i Kåseberga
Ett 20-tal gallerier
Över 500 bäddar
2016/2017
dig lats
e
L sp
on
nn
dig lats
e
L sp
on
n
n
A
dig lats
e
L sp
on
n
n
dig s
Le splat
on
n
An
dig lats
e
L sp
on
nn
dig lats
e
L sp
on
nn
A
A
A
A
Loppisar 2016
Glemmingebro ??
Löderup ??
Ingelstorp ??
Borrby ??
Aktiviteter