Inbjudan - Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund

Inbjudan
Idrottsklubbar anslutna till Svenska Brand & Räddningstjänstens Idrottsförbund
inbjudes härmed till
Svenska Brandmästerskapen i längd- och alpin skidåkning
Tävlingsplats:
Alpint: Västbacken Idre Fjäll
Längd: Skidstadion Idre Fjäll
Tävlingsdatum: 15/3-2016 Längd individuellt
16/3-2016 Längdstafett och Alpina grenar
Klasser:
Alpint: H21-H60, Damer, Snowboard, Telemark
Längd individuellt: Damer 10 km, H21-H35 15 km, H40-H65 10 km,
H70-H80 5 km, Motion 10 km.
Längd stafett: Seniorer 3x5 km, Oldboys 3x5 km.
Bankett:
Grillbuffé inkl. måltidsdryck. Dessert och kaffe. Banketten kommer att
vara i Charlies Restaurang strax intill Västbacken, Pris 325:-
Anmälan:
Anmälningsavgift: 250:-/individuell gren, Stafett 300:-/lag, Bankett 325:Bankett- och tävlingsanmälan ska ske på bifogade blanketter. Alternativt se
punkten ”E-mail” nedan.
Anmälan och avgifter ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2016.
Anmälan skickas till: Lars Westblad, Blåbärsstigen 13, 790 91 Idre eller
mailas, se punkten ”E-mail” nedan.
Anmälningsavgifterna sätts in på plusgiro 619 79 28-2 ”Idre Brandmannaklubb”
Tävlingsjury:
Alpint: Lennart Larsson (SBRIF), Terje Martinsson (Banchef), Ulrik Ragnarsson (Idre Bmk)
Längd: Anders Wilgotson (SBRIF), Mattias Franzen (Banchef), Lars Westblad (Idre Bmk)
Boende:
Bokas av deltagarna själva, se bifogat boendeförslag.
Liftkort/Spårkort:
Bokas i samband med boende på Idre fjäll, alternativt kan ni boka endast
liftkort/spårkort eller köpa dessa i Idre Fjälls liftkortsförsäljning på plats.
Uppge ”Brand SM” vid bokning eller vid köp på plats. Tfn 0253-410 00
Försäkring:
Deltagande i tävlingarna sker på egen risk.
Tävlingsbestämmelser: Enligt Svenska Brandmästerskapen Skidor Alpin, Längdåkning och
Skidstafett. Se www.brandsm.se
Program:
Preliminärt program bifogas, ev. ändringar meddelas i tävlingsexpeditionen.
E-mail:
Önskas inbjudan och anmälningslistor på mail så kan ni skicka en sådan
önskan till [email protected] och dokumenten skickas då till
avsändaren som då kan göra anmälan via mail på bifogad blankett.
Facebook:
Följ oss på evenemanget ”Brand SM Längd och Alpint 2016” hos Idre
Brandmannaklubb.
Kontaktpersoner: Lars Westblad 072-575 13 33, Ulrik Ragnarsson 070-201 07 24