Nomineringsblankett

Kallelse
Alla medlemmar i sektion Uddevalla vård &
omsorg samt Uddevalla Service & Teknik
hälsas välkomna till nomineringsmöte.
När: Tisdag den 9 februari kl 17.00
Var: Stadshuset, i Stadhuskällaren
På dagordningen
Nomineringar:
1 Ordförande, 2 år
8 Ledamöter, (1 eller 2 år)
3 Suppleanter, 1 år
Utöver behövs det:
Ordinarie till representantskapet, 1 år
Ersättare till representantskapet, 1 år
LO-fackens representant, 1 år
Folkets Hus förening, 1 år
1 Fanbärare ordinarie, 1 år
1 Fanbärare ersättare, 1 år
Exakt antal meddelas på mötet.
Övriga frågor, ska vara styrelsen
tillhanda, senast en vecka innan mötet.
OBS – Samtliga nominerade
SKALL vara tillfrågade!
Det finns tre sätt att lämna nomineringen
på:
1. Maila till sammankallande i
valberedningen (det finns två):
[email protected]
[email protected]
2. Posta din nominering, i ett förslutet
kuvert till:
”Valberedningen”
Kommunal
Junogatan 4
451 42 Uddevalla
3. Lämna nomineringen på mötet.
Viktigt! Både den som nominerar och
den som blir nominerad måste vara
medlem i Kommunal, därför behöver vi
bådas kontaktuppgifter och
personnummer, annars är nomineringen
ogiltig.
Anmäl er gärna till expeditionen senast 3 februari, då vi kommer att bjuda
på fika på mötet.
Telefon: 010-442 94 35 eller 010-442 94 38
Fax: 0522-69 80 72
Epost: [email protected] eller
[email protected]
VÄLKOMNA
Nomineringsblankett
Jag, ………………………………..personnr,………………………….
telefonnr…………………………. nominerar……………………………… med
personnr……………………………….. och telefonnr…………………. till:
Ordförande
Ledamot
Suppleant
Ordinarie till representantskapet för avdelning Väst
Ersättare till representantskapet för avdelning Väst
Representant i LO – Uddevalla
Folkets Hus
Fanbärare
ordinarie
Fanbärare
ersättare
Du kan göra flera kryss på samma blankett, men personen måste vara
tillfrågad!!
.................................................................................................................................
Nomineringsblankett
Jag, ………………………………..personnr…………………………….
telefonnr…………………………. nominerar……………………………… med
personnr……………………………….. och telefonnr…………………. till:
Ordförande
Ledamot
Suppleant
Ordinarie till representantskapet för avdelning Väst
Ersättare till representantskapet för avdelning Väst
Representant i LO – Uddevalla
Folkets Hus
Fanbärare
ordinarie
Fanbärare
ersättare
Du kan göra flera kryss på samma blankett, men personen måste vara
tillfrågad!!
…………………………………………………………………………………….
Behöver du fler blanketter, kopiera!!