KURS I MANLIG INFERTILITET - Dansk Andrologisk Selskab

KURS I MANLIG INFERTILITET
Svensk andrologisk förening, SAF och danskt andrologiskt sällskap, DAS har nöjet
att inbjuda till en kurs i manlig infertilitet.
Kursen kommer att hållas i Malmö den 11-13 april 2016 med fokus på praktisk
handläggning av den infertile mannen. Kursen kommer också att innehålla
föreläsningar under 3 dagar med praktiska övningar i ultraljud av testiklar.
Målgrupp: Kursen är lämpad för urologer, androloger, endokrinologer,
gynekologer och allmänläkare som önskar vidga sina kunskaper om
handläggning av manlig infertilitet.
Språk: Samtliga föreläsningar kommer att hållas på engelska. Se bifogat
program.
Kursplats: MFC, Medicinsk forskningscentrum, lilla aulan, Jan Waldenströmsgata
5, SUS, Malmö
Pris: 1000 svenska kronor för medlemmar i Svensk andrologisk förening eller
dansk andrologisk selskab, för övriga 1250 kronor. Deltagaravgiften inkluderar
lunch, kaffe samtliga dagar och gemensam middag den 11 april. Information om
middagen kommer att ges vid kursstart.
Anmälan skickas till [email protected] före den 15 mars 2016 och
konfirmation och uppgifter om inbetalning av kursavgift mailas tillbaka.
Course in male subfertility
A collaboration between the Swedish Society of Andrology (SAF) and the Danish Society of Andrology
(DAS)
MONDAY, APRIL
11. 2016
09.00 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 16.50
16.50 - 17.20
19.00
Coffee and registration
Introduction and pre-test
Epidemiology and environmental impact, Jens Peter Bonde
Male subfertility as a marker for morbidity, Tina Kold Jensen
What makes a man subfertile, Stefan Arver
Lunch
Examination of the subfertile man, Gert Dohle
Standard sperm analysis, Lars Björndal
Sperm DNA fragmentation and other methods, Mona Bungum
Coffee
Testis cancer and cancer in situ, Eva Rajpert- DeMeyts
Hormon analyses in male subfertility, Anna Maria Andersson
Life style recommendations in the subfertile man, Gert Dohle
Ultrasound of the testis, Suzan Lenz
Panel discussion- indications and implications of testis ultrasound, Lenz, Dohle, Jörgensen
Dinner
TUESDAY, APRIL
12, 2016
08.30 -10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
Ultra sound group 1 and 2
Coffee
Automated sperm analysis, Kristian Almstrup
Male subfertility due to cancer and treatment for cancer, Aleksander Giwercman
Male subfertility due to medication and diseases, Katarina Link
Fertility preservation – human sperm cryopreservation, Lars Björndahl
Fertility preservation – freezing of testicular tissue, Claus Yding Andersen
13.00 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
Lunch
Vibration/electrostimulation, Jens Sönksen
Testis biopsy/TESE/micro-TESE, Göran Westlander
Xenografting of testicular tissue, Rod Mitchell, Edinburgh
Coffee
Medical treatment of male subfertility, Niels Jörgensen
16.30 - 17.00
17.00 TILL 17.30
Assisted reproductive technology in the subfertile man, Margareta Kitlinski
Case reports
WEDNESDAY,
APRIL 13, 2016
8.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 – 11.00
11.00 - 11.30
11.30 – 12.00
12.30 - 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 15.45
Ultra sound group 3 and 4
Coffee
Klinefelters syndrom och testis degeneration, Anders Juul
Kallmans syndrome, Nelly Pitteloud, Lausanne – to be confirmed
Kryptorchidism and male subfertility, Aleksander Giwercman
Psychological aspects of male infertility, Stina Järvholm
Lunch
Genetic analyses in male subfertility, Yvonne Giwercman
New methods and future perspectives in andrology, Niels Skakkebaek- to be confirmed
Results of pre-test and course evaluation