Presentation IngaLill Björck

Inga-Lill Björck, undersköterska, Äldreförvaltningen
Personuppgifter – yrke, arbetsgivare stadsdel eller privat
1.
Undersköterska, Stockholms Stad, Äldreförvaltningen
Facklig kompetens och erfarenhet
2.
Jag är ordinarie ledamot i styrelsen och har budgetansvaret i sektionen. Jag är
också förhandlingsansvarig för team Innerstaden (Södermalms och Älvsjö
stadsdelsförvaltningar, Äldre-, Social- och arbetsmarknadsförvaltning). Ersättare i
Lilla Stockholmsgruppen/Cesam.
Vilka frågor brinner du för?
3.




Att medlemmarna har vettiga anställningsformer
Att löneutvecklingen för våra medlemmar blir så bra som möjligt utifrån
gällande kollektivavtal.
Att vår möjlighet att ha delaktighet då upphandlingar görs, på ett sådant sätt
att våra medlemmar får fortsatt bra anställning, när verksamheter i Stockholms
Stad konkurrensutsätts och går över i privat regi.
Att rehabiliteringar genomförs på ett bra sätt, för att medlemmarna inte ska
känna sig kränkta eller överkörda utan att de tvärtom leder till något bra,
utifrån rådande situation.