Cliens Mixfond är nu valbar i PPM

Pressmeddelande
Stockholm, 19 januari 2016
Cliens Mixfond är nu valbar i PPM
Decenniets mest framgångsrika blandfond, Cliens Mixfond, finns nu som valbart alternativ på
pensionsmyndighetens fondtorg.
-
Det är mycket glädjande att Mixfonden nu finns tillgänglig på pensionsmyndighetens
fondtorg. Cliens Mixfond hade i årsskiftet avkastat i genomsnitt 10,8 % per år sedan fondens
start 2004-12-31 och med det resultatet är vi ledande på den svenska
blandfondsmarknaden, säger Tomas Henriks, Marknadschef på Cliens Kapitalförvaltning.
-
Cliens Mixfond är ett lämpligt alternativ för långsiktigt sparande, som exempelvis
pensionssparande. Vi har förvaltat mixfonden i över elva år nu och det är givetvis glädjande
att fler privatpersoner nu får möjlighet att bli kunder i fonden, säger Gunnar Håkanson,
fondförvaltare på Cliens Kapitalförvaltning.
Utöver Cliens Mixfond blir även Cliens Räntefond Kort valbar på pensionsmyndighetens fondtorg.
För mer information:
Lena Wallenius, VD Cliens Kapitalförvaltning, tfn: 08-506 503 91
e-post: [email protected]
Tomas Henriks, marknadschef Cliens Kapitalförvaltning, tfn: 08-506 503 96
e-post: [email protected]
Om Cliens
Cliens rankas som en av Sveriges ledande kapitalförvaltare och vår ambition är att genom aktiv
kapitalförvaltning erbjuda institutionella och privata kunder ett långsiktigt mervärde. Cliens
förvaltningsteam har i två decennier förvaltat kapital åt några av Sveriges största institutioner.
Våra fonder, Cliens Sverige, Cliens Sverige Fokus, Cliens Mixfond och Cliens Räntefond Kort finns
tillgängliga hos utvalda distributörer exempelvis Avanza, Nordnet, Folksam, Fondmarknaden,
Skandia och Swedbank.
Cliens Kapitalförvaltning AB | Kungsgatan 35 | Box 7355, 103 90 Stockholm
Tel: 08 – 506 503 90 | Fax: 08 – 506 503 99 | E-post: [email protected] | www.cliens.se