Broschyr som PDF

HOMESTYLING
Har du bestämt dig för att sälja?
Hur går det till?
Robert of Scandinavia är ett inredningsföretag vars affärsidé är att
hjälpa människor att på olika sätt få fram de bästa sidorna av sina
hem. Homestyling är en tjänst man använder för att lyfta fram de bästa
egenskaperna bostaden, vilket skapar ett större intresse för objektet vid
försäljning. Tillämpning av homestyling resulterar i intressanta hem som
skapar en känsla av välbefinnande och hemtrevnad hos intressenterna.
Det sägs att människan skapar sig sitt första intryck av en bild eller sin
omgivning på fem sekunder och vi ser det som vår uppgift att se till att
detta intryck utgörs av fantasier, nyfikenhet samt en bra magkänsla.
Robert of Scandinavia baserar sina samarbeten på förtroende och
kompetens, därför bemöter vi varje förfrågan med ett kostnadsfritt möte
för att bekanta oss med kunden och tillsammans diskutera vilken form av
homestyling kunden behöver. Detta möte kan bli starten till ett
konsultationsuppdrag eller ett rent homestylinguppdrag innehållande de
arbeten och tjänster som båda parter anser att bostaden behöver.
Homestyling
För att kunna erbjuda spetskompetens inom homestyling utbildas våra
stylister av braschledande företag med djupa kunskaper inom området.
Våra stylister jobbar med att på rätt sätt tillämpa färg, form och ljus för
att skapa en inbjudande miljö och atmosfär inför fotografering/visning.
Vissa hem behöver kanske ”luftas upp” då man under årens gång oftast
samlat på sig alltför mycket möbler och prylar. Andra hem behöver kanske kompletteras eller rent av möbleras för att hjälpa kunden att se de
rätta proportionerna och möjligheterna objektet har att erbjuda.
Uppdragen utförs av stylister från Robert of Scandinavia. Stylisterna
använder sig av befintligt eller nytt för att skapa ett attraktivt, neutralt
objekt som lockar en bred målgrupp och många intressenter. Stylisterna
hänger om, grupperar och dekorerar. De optimerar även möblering och
belysning för visning och fotografering. Tillsammans med våra underleverantörer samordnar vi även tjänster som målning/tapetsering, transporter,
magasinering, hantverk, fotografering m.m. Robert of Scandinavia har
dessutom ett omfattande rekvisita- och möbellager för uthyrning om
man skulle vilja komplettera eller ersätta befintligt bohag.
Varför göra i ordning när man ska flytta?
Pris: Offerteras efter kostnadsfritt möte.
Syftet med att tillämpa homestyling är att kunna marknadsföra en
riktigt attraktiv bostad som står ut över mängden och därmed ökar
förutsättningarna för en lyckad försäljning. Homestyling har betydande
effekter för försäljningen på flera sätt: Objekten blir mer attraktiva (p.g.a.
intressantare bilder och möbleringar), intresse väcks hos fler intressenter,
fler spekulanter kommer på visningen vilket höjer sannolikheten för
budgivning. Vi kan dessutom konstatera att bostäder som blivit stylade
inför visning ofta säljs till en högre köpeskilling. En annan positiv effekt
av homestyling är att försäljningstiden förkortas. Dessa teorier styrks av
de avhandlingar som gjorts vid Handelshögskolan. Homestyling är liksom
mäklararvodet avdragsgillt enl. RSV.
Konsultation
För mer info. se www.rsv.se
Vid ett bokat konsultationsmöte berättar stylisten hur du själv på bästa
sätt ska kunna genomföra homestyling inför visningen. Under detta möte,
som tar cirka 1-2 timmar, går stylisten tillsammans med dig igenom rum
för rum och förklarar vad som behöver genomföras och förändras. Du
kommer bl.a. att få rekommendationer om hur du kan anpassa möblering, dekorationer och grönska för att få din bostad att visa sig från sin
bästa sida på visningsdagen.
Efter konsultationen får du sedan skriftlig dokumentation i form av en
detaljerad checklista och rekommendationer på förbättringar.
Dessa genomförs sedan med fördel inför visningen. Givetvis kan
Robert of Scandinavia även offertera jobbet samt eventuella
tilläggstjänster (se ovan).
Pris: 2495:- inkl. moms.
HOMESTYLING
robert of scandinavia
Östra torggatan 15
652 24 Karlstad
054 18 92 45
0735 46 33 40
[email protected]
www.robertofscandinavia.se