Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist
Taxor 2016
Kultur & Fritid
Biblioteket
Utskrifter, kopiering och fax
Utskrift från datorer (inkl. moms)
Kopiering svart/vitt (inkl. moms)
-”-”-”-”-”-”Kopiering färg (inkl moms):
-”-”-”-”-”-”Fax (5 sidor) -”-”-”-”-”-”-”-
2:2:4:4:8:7:14:14:28:5:10:20:5:-
per sida
per A4 enkelsidigt
per A4 dubbelsidigt
per A3 enkelsidigt
per A3 dubbelsidigt
per A4 enkelsidigt
per A4 dubbelsidigt
per A3 enkelsidigt
per A3 dubbelsidigt
inom Sverige
inom Europa
övriga världen
inkommande fax
Alla lån och reservationer är gratis. Inga avgifter för förseningar för barnmedia
Förseningsavgifter
Vuxenmedia normallån (fyra eller två veckorslån)
5:-/vecka
Vuxen spelfilm, spel och andra sjudagarslån
5:-/dag
Ersättning för skadat eller borttappat material
Vuxenbok
300:Vuxen-ljudbok
300:Pocketbok
100:Tidskrift, enstaka nummer
50:Vuxen-CD (musik)
150:Barnbok, barn-CD (musik), barnljudbok
100:DVD-film
400:TV-spel, datorspel
400:Förkommet CD-häfte
30:Förkommet CD-omslag
10:Språkkurser
återanskaffningsvärde
Förkommet lånekort barn och vuxna. (Slitet kort byts ut gratis) 10:Dyrare eller svårersättliga böcker/AV-medier ersätts med beräknat återanskaffningspris.
Betalda medier som lämnas tillbaka
Förseningsavgift dras av från summan som betalas tillbaka.
Kultur
Momsbefriat
Eriksbergs Museum
(Pälsklubben tar avgift vid guidning 20:-/person eller 600:-/grupp) .
Ungdomsverksamheten
Årskort medlemsavgift
20:-
Fritid
Momsbefriat
Lotteritillstånd
Tillståndsavgift:
325:-
Kontrollantarvode i samband med lotteritillstånd.
Beslut enligt Fritidsnämnden § 29/1989
Lotterier
- 5.000:5.001:- - 50.000:50.001:- - 100.000:100.001:- -
62:- i kontrollantarvode
215:”
432:”
545:”
Momsbefriat
Bandybanan, Bredstorp,
Arrangemang:
30% av bruttoinkomsten eller fastställd minimihyra.
15% av bruttoinkomsten återbetalas till arrangören, om denne är en tranåsförening
och föreningen svarar för biljettförsäljning, parkeringsvakter, servicepersonal vid
högtalaranläggning och ev. vaktpersonal, dock under förutsättning att hyran uppgår
till nämnda 30 %.
Kommunen svarar i princip för en vaktmästare
A
Minimihyror vid träningsmatcher och publika arrangemang:
Bandy
Kommunens föreningar
A-lag hel match
B-lag och J-lag
Pojk-, flick- och damlag
1-timmas match
650:369:123:485:-
Övriga
1.215:370:775:-
Tranåslagen har match gratis om den spelas i direkt anslutning till en A-lagsmatch
som huvudmatch
B
Träningshyror per timma
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi vardagar före kl. 19.00
och lö-/sö-/helgdag
Tranås BoIS ”Pakethyra”
(26 tim/vecka) 17,5 x 419:- = 7.332:50
8,5 x 60:- = 510:Vardagar före kl. 16.00
A- och B-lag
J-lag
Pojk-, flick- och damlag
Curling
60:7.842:50/vecka (momsfritt)
230:115:115:115:-
490:-
Vardagar efter kl. 16.00 och
Lö/sö-/helgdagar
A- och B-lag
J-lag, pojk-, flick- och damlag
Curling
415:180:180:-
Matcher mellan Tranåslag räknas som träning.
Eventuell avbeställning skall göras skriftligt senast 4 dagar i förväg.
Inbokad tid kommer i annat fall att debiteras.
Allmänhetens åkning
Banan upplåtes för allmänhetens åkning utan avgift.
810:-
Momsbefriat
Korpens disponerande av konstfrusna bandybanan Bredstorps Ip.
Enligt Fritidsnämndens §§91 och 130/1983 disponerar Korpen Tranås Motionsidrottsförbund bandybanan Bredstorp enligt följande:
Hyra:
405:-
Villkor:
Korpen svarar själva för utläggning av sargen före matcherna
och borttransport till angivet upplag efter sista matcherna på
kvällen. Samma gäller även målen.
Momsbefriat
Uthyrning av parkeringsplatsen, Bredstorps idrottsplats resp.
Kungsparken
Cirkus, tivoli o.dyl.
1.895:-/dag då arrangemang pågår
340:-/dag vid längre uppbyggnads resp.
rivningstid än 1 dag
Villkor:
Hyresgästen svarar för anslutningsavgifter för el och vatten,
energiavgift, vattenavgift, städning och renhållning, avgift för
toalettvagn.
Vid arrangemang av annat slag än ovan nämnts och där tranåsföreningar äro medarrangörer, fattar fritidsnämnden särskilt beslut.
Klunkaviken (Hätte)
Båtplatshyra per säsong (inkl. 25% moms) plats 1-4
Båtplatshyra per säsong (inkl. 25% moms) plats 7-15
Båtplatshyra per säsong (inkl. 25% moms) plats 16-22
Båtplatshyra per säsong (inkl. 25% moms) plats 23-42
Båtplatshyra per dygn (inkl. 25 % moms) plats 5 och 6
890:1.090:1.190:1.390:45:-
Momsbefriat
Idrottsplatserna Bredstorp (inkl. Skogsvallen) och (gräsplanerna)
Arrangemang:
30% av bruttoinkomsten eller fastställd minimihyra.
15% av bruttoinkomsten återbetalas till arrangören om denne är en tranåsförening
och föreningen svarar för biljettförsäljning, parkeringsvakter, servicepersonal vid
högtalaranläggning och ev. vaktpersonal dock under förutsättning att hyran uppgår
till nämnda 30%.
Kommunen svarar i princip för en vaktmästare.
A
Minimihyror vid träningsmatcher och publika arrangemang
Fri Idrott
B
Kommunens föreningar
810:-
Övriga
Träningshyror per timma
Fast schemalagd träningstid
vardagar
Ungdomsverksamhet - 20 år i
föreningsregi vardagar före kl. 19.00
och lö-/sö-/helgdag (friidrott)
Friidrott (pakethyra/vecka)
155:-
60:695:-
Inbokad tid som ej avbeställes minst 1 vecka i förväg debiteras
enligt taxa
Träningsplaner fotboll per timma.
Bredstorp (grusplan)
Junkaremålen (gräsplan)
165:0:- *
*) Dusch/omklädning saknas.
Inbokad tid som ej avbeställes minst 1 vecka i förväg debiteras med
600:-.
Gräs- och grusplaner
Matcher: Utomkommunala lag
Träning:
”
505:325:-
Avtal konstgräsplan
Årshyra fotbollsplaner (TFF enligt 10 årigt avtal)
Årshyra redskap (10 årigt avtal)
325.000:10.000:-
Taxor för föreningar och organisationer inom Tranås kommun
Plan med grus eller naturgräs
(enligt kommunens taxa)
Plan med konstgräs
165:- /tim
340:-/ tim
Vid uthyrning till föreningar och organisationer utanför kommunen gäller marknadspris. Detta
pris sätts av TFF.
Reklam
TFF har rätten att utnyttja fotbollsplanerna för reklamförsäljning.
Beträffande friidrottsarenan gäller befintligt avtal mellan kommunen och Tranås AIF Friidrott.
Bokning
All bokning på konstgräsplan görs till TFF:s kansli (även alla skolor inkl. fotbollsgymnasiet)
Skolor inom Tranås kommun bokar till kultur- och fritidsförvaltningen
(tider under vardagar kl. 08.00-15.30) på grus- och gräsplaner samt friidrottsanläggning.
För av skolor inom Tranås kommun (ej fotbollsgymnasium) utnyttjande tider på grus-, gräsoch konstgräsplan görs avräkning från TFF:s årshyra (debiteras med 1/12-del per månad).
Momsbefriat
Idrottshuset, (även sommartid)
A-Hallen
A
Abonnemang
Gymnastik, handboll, basketboll
tennis, badminton, volleyboll,
innebandy m.m.
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi
vardagar före kl. 21.00 och lö-/sö-/helgdag
Hela hallen
Halva hallen
Utomkommunala
Utomkommunala ungdomsverksamhet
Hela hallen
220:-/tim
125:-/tim
60:-/tim
300:-/tim
150:-/tim
Inbokad tid som ej avbeställes minst 1 vecka i förväg
debiteras enligt taxa
B
Arrangemang
Arrangemang med startavgift
Utnyttjande av omklädning/dusch
Gäller ej ungdomsarrangemang
10:-/deltagare
Icke idrottsliga arrangemang
Hallhyra.
Då även golvet disponeras för publik
Förberedelse och avslut
C
370:-/tim
735:-/tim
220:-/tim
Mässor, utställningar, konferenser
Hall med entréhallen per dag
Förberedelse och avslutningsarbete per timma
4.200:-/dag
290:-/tim
ENTREHALLEN
Abonnemang
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi
vardagar före kl. 21.00 och lö-/sö-/helgdag
95:-/tim
30:-/tim
LOGI för ungdomslag
Förutsättning: Ansvarig ledare finnes.
Kommunen får inga extra kostnader.
Logi och utnyttjande av dusch
FREJAVALLEN
Fotbollsträning, boulespel
60:-/person och dygn
Kommunens föreningar
115:-/tim
Utomkommunala
185:-/tim
GYMNASTIKHALLAR
JUNKAREMÅLSSKOLANS A-HALL och ÄNGARYDSKOLAN
Abonnemang
Gymnastik, handboll, basketboll,
Hela hallen
tennis, badminton, volleyboll
Innebandy mm
Hela hallen
Utomkommunala
Hela hallen
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi
vardagar före kl. 21.00 och lö-/sö-/helgdag
Momsbefriat
175:-/50 min
210:-/tim
280:-/tim
60:-/tim
Inbokad tid som ej avbeställes minst 1 vecka i förväg debiteras enligt taxa.
Villkor: Se Idrottshallens A-hall
JUNKAREMÅLSSKOLANS B-HALL
Gymnastik, badminton mm
175:-/tim
TOREHALLEN
Bågskytte m m
175:-/tim
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi
vardagar före kl. 21.00 och lö-/sö-/helgdag
SKYTTELOKALEN
Tranås Skyttegille betalar
den tid aktivitet pågår
ÖVRIGA GYMNASTIKSALAR
Fröafallskolan
Gripenberg
Hubbarpskolan
Norrskolan
Sommen
Ungdomsverksamhet - 20 år i föreningsregi
vardagar före kl. 21.00 och lö-/sö-/helgdag
60:-/tim
380:-/mån
175:-/tim
60:-/tim
Villkor:
Omklädning i gymnastiksalarnas omklädningslokaliteter får ske även
om tid ej abonnerats i gymnastiksalarna.
Anvisningar om omklädningsrum sker via tjänstgörande vaktmästarpersonal
Momsbefriat
Simhallen
A
Minimihyror vid publika arrangemang
Minimihyra (3 tim)
Därutöver per påbörjad timma
Arrangören svarar själv för bassängvakter.
Arrangören svarar själv för grovstädning
bassäng
B
Träningshyra per timma ungdom
Ungdomsverksamhet - 20 år i
föreningsregi vardagar och lö-/sö-/helgdag:
Hel bassäng
2 banor (under allmänhetens bad)
Bidragsberättigad förening:
Per bana
Hel hall
Hel hall
Privata, hel hall osv
Privata, per bana osv
Kommunens föreningar
Övriga
590:835:155:205:-
Stor bassäng
Lilla
*) 100:-/tim
*) 60:-/tim
*) 60:-/tim
**) 85:-/tim
*) 155:-/tim
**) 250:-/tim
*) 155:-/tim
450:-/tim
250:-/tim
*) Förening med sin verksamhet i simhallen
**) Utomkommunala simföreningar samt bidragsberättigade
föreningar som ej har sin verksamhet i simhallen
/
=
Motionsklubbar, företag, privata
Hela simhallen per timma
Grupper
750:- dock
mer än 30 st
Bubbelpool/timma
Bubbelpool plus hel hall/timma
750:1.050:-
lägst 25:badande
Tider utanför normalt öppethållande
Vid ovanstående uthyrning tjänstgör 1 personal.
(Utanför personalens ordinarie arbetstid)
Hela simhallen
Bubbelpool
Bubbelpool plus hel hall
1.550:-/tim
1.250:-/tim
2.100:-/tim
Badpriser
Barn under 5 år
Bad vuxna
Bad skolungdom under 19 år (legitimation)
Bubbelpool, vuxna
Bubbelpool, skolungdom under 19 år
Familjebad max 2 vuxna plus 3 barn
Familjebad max 1 vuxen plus 3 barn
Ej moms
15:45:25:20:10:115:80:-
Årskort (personliga)
Vuxna
Skolungdom under 19 år
1.150:600:-
Rabattkort 10 bad
Vuxna
Senior
Skolungdom under 19 år
Barn under 5 år
400:350:200:85:-
Simundervisning skolor inom kommun när simhallspersonal medverkar
Elementärsimskola (skolans elever) inom kommun
Simundervisning skolor utanför Tranås Kommun
Simskola (vinter)
Plask och lekskola (vinter)
Sim- och livräddningsskola
Sommarsimskola 3 veckor ”sommarkul”
Djupvattengymnastik
Vuxensimskola
Simskolebuss
100:-/lektion (20-30 min)
300:-/lektion
100:-/elev/gång
510:-/12 gånger
450:-/10 gånger
510:-/12 gånger
510:-/14 gånger
720:-/12 gånger
600:-/8 gånger
100:-/3 veckor
Instruktör/vatten
500:-pass
Actic gym
Taxor bestäms av arrendatorn
Vid lösande av Actic gymkort
Med kommunanställd menas alla tillsvidareanställda med minst 40% sysselsättningsgrad och som har
Tranås kommun som huvudarbetsgivare.
Ishallen, Bredstorp
Arrangemang:
30% av bruttoinkomsten eller fastställd minimhyra.
15% av bruttoinkomsten återbetalas till arrangören om denne är en tranås förening
och föreningen svarar för biljettförsäljning, parkeringsavgifter, servicepersonal vid
högtalaranläggning och ev. vaktpersonal, dock under förutsättning att hyran uppgår
till nämnda 30%.
För Tranås AIF gäller separat avtal.
A
B
Minimihyror vid träningsmatcher och publika arrangemang
Kommunens föreningar
Ishockey utan entréavgift
360:-
Ishockey med entréavgift
660:-
Övriga
Seniorlag 1.080:Juniorlag 435:-
Träningshyror per timma
Måndag-fredag före kl. 16.00 (inkl. moms)
Konståkning # 34/1981
Ungdomsverksamhet - 20 år och lö-/sö-/helgdag
Ishockey, Bandy, Konståkning, (inkl. moms)
Curling
Ishockey, Bandy, Hockey/Bockey
Konståkning, Curling
.
Företag och privatpersoner inom Tranås kommun
C
Sommaruthyrning
370:250:250:-
590:-
330:395:-
Betongpisten kan hyras under förutsättning att man använder material och skor och/eller
inlines/rullskridskor som inte gör märken. Transparanta hjul, transparant puck/boll och att
ev klubba är lindad med lämplig tejp. Rådgör gärna med vaktmästare i förväg.
Kommunens förening (exkl. TAIF)
Ungdomsverksamhet
Seniorlag
60:-/tim
210:-/tim
Eventuell avbeställning skall göras skriftligt senast 4 dagar i förväg.
Inbokad tid kommer i annat fall att debiteras.
Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorp
Tider
Abonnemang
Måndag-tors 15.30-21.30
Lördag-söndag 6.30-22.30
Medlem i TLTK
Mån-tors 6.30-15.30, 21.30-22.30
Fre 06.30-22.30
110:-/bana
Medlem i TLTK 100:-/bana
”Strötimmar”
Måndag-tors
15.30-21.30
Lördag-söndag 6.30-22.30
Tennis
Badminton
150:-/bana
120:-/bana
100:-/bana
70:-/bana
Medlem i TLTK
165:-/bana
135:-/bana
120:-/bana
Mån-tors 6.30-15.30, 21.30-22.30
Fre 06.30-22.30
Medlem i TLTK
140:-/bana
120:-/bana
100:-/bana
Klubbtaxa per tennisbana
52:-
52:-
Klubbtaxa mån-sön per tennisbana
(ungdomsverksamhet – 20 år i föreningsregi)
27:-
27:-
0:-
0:-
109:-
109:-
Racketskola
Klubbtaxa motionsverksamhet
per tennisbana
Innebandyspel (endast bana 3)
Måndag-fredag
6.30-15.30
”
”
15.30-22.30
Lördag-söndag
6.30-22.30
Timpris vid abonnemang
Innebandy
330:-/tim
440:-/tim
440:-/tim
330:-/tim
Läger, kurser m.m kommunala lag
Vintertid 15/8-15/5
Sommartid 15/5-15/8 per tennisbana
Taxa enligt ovan
58:-
Läger, kurser m.m utomkommunala lag
Vintertid 15/8-15/5 per tennisbana
Sommartid 15/5-15/8 per tennisbana
187:109:-
187:109:-
Skolan hel hall (dagtid) per tennisbana
140:-
140:-
Spelpass tennis
-”-”-
Junior
Senior
Familj
400:800:1.600:-
Tennis
Reklam
Hyra klubblokal
1.325:- + 1.325:8.227:- + 8.227:-
Badminton
Reklam
Hyra klubblokal
1.325:- + 1.325:4.493:- + 4.493:-
58:-
www.tranas.se/kulturfritid
Kultur & Fritid, Storgatan 54
Tfn. 0140-681 00
[email protected] | www.tranas.se