1802 Anliggningstemperaturgivare QAD26.220

1
AMA 8 Styr- och övervakningssystem
UBB
Givare för temperatur
Anliggningstemperaturgivare
802
QAD26.220
Användningsområde
Används för temperaturmätning, begränsning, ledvärdesstyrning och reglering genom
att avkänna vätsketemperatur i rörledningen inom området –35…+90 °C.
Beställning och
leverans
Vid beställning anges benämning och typbeteckning:
Anliggningstemperaturgivare QAD26.220
Givaren inkl. spännband för fastsättning på rör samt montageanvisning levereras packad i en plastpåse.
Kombinationsmöjligheter
Givaren kan kombineras med samtliga apparater som kan avkänna och bearbeta signal
från mätelement LS-Ni1000.
Funktion
Givaren består av ett mätelement LS-Ni1000 med basmotstånd 1000Ω vid 0 °C.
Vid stigande temperatur ökar givarens motstånd med ca 5 Ω /1 K.
Givarkurva
R [Ω]
1802D01
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
−40 −30 −20 −10 0
R
ϑ
Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division
ϑ [°C]
10
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Motståndsvärde i Ohm
Temperatur i °C
CM1N1802S / 9907
1/2
Mekaniskt utförande
Luft- och vattentät plastkapsling anpassad för montering på rör. Mätelementet utförs av
ett Ni-motstånd (LS-Ni1000) som tillsammans med anslutningskabelns ena ände är
ingjutet och fast inneslutet i kapslingen. Kapslingens ovansida är elastisk för att kompensera termiska utvidgningar vid temperaturvariationer.
Kabeln, fastsammansatt med givarkapslingen och 2 m lång, är försedd med endhylsor
och dragavslastning.
Givaren är avsedd för fastsättning med spännband på rör med diameter 10…50 mm.
Montering
Givaren kan placeras under isoleringen eller på en oisolerad bit av röret. Placering under rörisoleringen ger bättre noggrannhet vid temperaturavkänning.
Vid användning i kylanordningar måste givaren placeras under rörisoleringen.
Rörytan där givaren sitter måste vara ren. Vid fastsättning skall givare tryckas mot rörytan varvid spännbandet dras fast åt.
Monteringsanvisning bipackas apparaten.
Tekniska data
Användningsområde
Mätelement
Mätnoggrannhet
Självuppvärmning
Tillåten mätström
Tidskontant t63
Tillåten omgivningstemperatur
drift
transport och lagring
Tillåten omgivningsfuktighet
Kabelns dragavlastning
Kapslingsklass
Isolerklass
− 35...+ 90 °C
Ni1000 Ω vid 0 °C
± 0,5 K vid 25 °C
0,1 K / mW
≤ 2 mA
< 10 s
− 35...+ 90 °C
− 25...+ 60 °C
100 % RH.
max. 30 N
IP 65 enl. EN 60 529
III enl. EN 60 730, givaren avsedd för
skyddsklenspänning
2-ledarkabel
2m
endhylsor
ca. 0,275 kg
Elektrisk anslutning
kabellängd
kabelavslutning
Vikt
LS-Ni1000
1802G01
Kopplingsschema
1802M01
Måttuppgifter
≈ 2000
Mått i mm
CM1N1802S / 9907
2/2
 Landis & Staefa AB, N1802D9905, Tryckt i Sverige
50
14,8
12,8
12
13,4
Rätt till ändringar förbehålles
Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division