Folder om mottagningen Bryggan - Upplands-Bro

Bryggan
Mottagning för barn och
unga i Upplands-Bro
Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå
Välkommen till Bryggan
Bryggan är ett samarbete mellan
Upplands-Bro kommun och Capio
vårdcentral i Bro och Kungsängens
vårdcentral, med syfte att snabbt
kunna erbjuda stöd till föräldrar,
barn och unga.
På Bryggan finns kompetens och
resurser att behandla bekymmer som
ännu inte vuxit sig alltför stora. Allt
stöd är kostnadsfritt.
Så hjälper vi dig
Bryggans mottagning ska
bedriva första linjens barn- och
ungdomspsykiatri samt ge ett
förebyggande stöd till barnfamiljer i
kommunen och hjälpa barn och unga
till en bättre psykisk hälsa.
Det kan till exempel handla om
att vardagen präglas av ständiga
konflikter och bråk, ett barn som inte
vågar sova borta, en tonåring som
är stressad och nedstämd, föräldrar
som är oense om vad som är bäst
för barnen, ett barn eller en tonåring
som hindras av sin blyghet.
Om det visar sig att fler resurser
behövs för att reda ut problemen får
du hjälp med vidarehänvisning och
remittering till rätt ställe.
På Bryggan kan du bland annat få
denna hjälp:
•
•
•
•
Rådgivning och information
Psykologbedömningar
Stödsamtal
KBT-baserade gruppbehandlingar
• Korta individuella behandlingar
• Föräldragrupper
Bryggan är en öppen mottagning.
Det betyder att du inte behöver
remiss för att söka hit. Du når oss på
telefon eller lämnar ett meddelande
och blir då uppringd av personalen
på Bryggan. Se baksidan för
kontaktuppgifter.
Markering för rubrik
Socionomen gör en preliminär
bedömning och bokar in ett första
samtal, eller vid behov, tid hos
psykolog. I vissa fall hänvisas
familjen direkt till Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) eller
socialtjänsten.
Foto: Agnetha Tillnert, Scandinav bildbyrå
Öppen mottagning
Ring 08-410 792 05 och lämna ditt namn
och telefonnummer så ringer vi upp dig.
OMSLAGSFOTO: APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ
Kontakta Bryggan
Mottagningen i Bro
Capio vårdcentral Bro
Broplan 3
U P P L A N D S - B R O K O M M U N J A N U A R I 2 0 1 6 1 0 0 0 E X E M P L A R E L A N D E R S
Mottagningen i Kungsängen
Kungsängens vårdcentral
Gamla Landsvägen 2