Ladda ner

PRODUKTER 19
08-754 93 90, 040-94 50 10, 031-58 25 10, 042-15 12 20
www.bewag.se
www.maskinstyrning.bewag.se
226169_Bewag_Broschyr.indd 1
2015-12-09 10:19
www.bewag.se
www.maskinstyrning.se
BEWAG har mycket lång erfarenhet av försäljning av instrument till
bygg– och anläggningsindustrin. BEWAG grundades 1947.
Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg
är BEWAG idag en rikstäckande leverantör av Laser,
Komradio, GPS, GNSS, Robotic, Grävsystem och
mätningstillbehör.
Företagets affärsidé är att erbjuda:

Marknadsanpassade produkter av ledande fabrikat.

Ett komplett sortiment av tillbehör och förnödenheter.

En väl utbyggd och kvalificerad serviceorganisation.

En mycket hög kundservicenivå.
BEWAG som leverantör innebär tillgång till professionella lösningar och
en leverantör som ser det som en självklarhet att erbjuda sina kunder
trygghet - säkerhet - utveckling och därmed en god totalekonomi.
226169_Bewag_Broschyr.indd 2
2015-12-09 10:19
INNEHÅLL
Artikel:
Adapter
Avståndsmätare
Avvägningsböcker
Avvägningsinstrument
Avvägningsstänger
Bygglaser
Combifäste
Fixdubb
Flexi Latte, laserstång
Flukter
Fotplatta (gjutplatta)
Färg, markör
Geodesitillbehör
Geospik
Geostänger
Gjutplattor, gjutstänger
GPS
GPS stänger
Grusring
Grävsystem
Handenheter till GPS
Handmottagare
Häftpistol
Interiörlaser
Kabelljuslod
Kabelsökare
Kommunikations radio
Kritor, pennor, tusch,
Laser
Laser mottagare
Laserstativ
Laserstänger
Sida:
Artikel:
22-23
12
25
12
26
2-4
21
27
26
27
26
24
22-27
27
26
26
14
23
26
16-17
15
11
27
2
24
20
18-19
25
2-8
10-11
21
26
Linjelaser
Lutningslaser
Markeringsfärg
Maskinmottagare
Metallsökare
Mottagare
Mätband
Mätmärken
Mäthjul
Mätsignaler
Peglar
Pennor
Prisma
Radio
Robotic
Rotationslaser
Rörläggningslaser
Skalstockar, skaltejp
Spett, Lisa
Stakstöd (Göteborgare)
Stativ
Stativstjärna
Styrsystem
Stångriktare
Teodolit
Totalstation
Utsättarspett
Uthyrning
Vattenpass
Vinkelprisma
Z-fix
Sida:
2
4-8
24
10
20
10-11
24
22
24
22
26
25
22
18-19
13
2-8
8-9
25
26
26
21
21
16-17
27
12
13
26
28
24
27
11
www.bewag.se
1
226169_Bewag_Broschyr.indd 3
2015-12-09 10:19
LASERINSTRUMENT
LT56 och LT58 Linjelaser
LT56 och LT58 har tre 360´laserlinjer: en horisontell,
som är med grönt ljus på LT58, och två vertikala linjer.
Pulsfunktion när man använder HR220 mottagare.
Egenskaper:
 Ljusstarka och skarpa laserlinjer
 Robust och hållbar
 Monteringstillbehör med magnetiska fästen
5,2XL Linjelaser
Specifikationer:
Noggrannhet:
Driftstid:
Räckvidd LT56:
Räckvidd LT58:
Vikt:
Vattentät:
Art.nr:
+/- 2 mm /10m
25 timmar / laddning
20m synbart + 65m med mottagare
25m synbart + 35m med mottagare
670 gr.
IP54
14LT56 och 14LT58
5,2XL har 5 punkter och 2 linjer i kryss.
Används både ute och inne av tex.
plattsättare, snickare, elektriker mfl.
Egenskaper:

Skarpt laserljus

Levereras med stativ adapter
Specifikationer:
Noggrannhet:
Driftstid:
Räckvidd:
Vikt:
Vattentät:
Art.nr:
Sp
No
Dr
Rä
Ro
Fj
Lu
Vi
Va
Ar
Gu
LL
+/- 1,5mm vid 5 m
10 timmar/ laddning
30m, 55m mottagare
1,54 kg
IP54
1452XL
BeWe1 Linje-punkt laser
Egenskaper:

Ljusstarka laserpunkter på 5 håll

Laserlinjer horisontellt och vertikalt
Specifikationer:
Noggrannhet:
2,6 mm / 10 m
Räckvidd:
30 m mot mottagare
”
15 m synligt ljus
Vikt:
0,5 kg
Vattentät:
IP55
Art.nr:
158664
2
226169_Bewag_Broschyr.indd 4
Eg






2015-12-09 10:19
er.
tagare
tagare
LASERINSTRUMENT
LL300N BYGGLASER
Egenskaper:
 Manuell lutningsinställning med fjärrkontroll
 Självhorisontering med varningssystem
 Räckvidd 400 m diameter
 Vertikalfunktion i manuellt läge
 Leverans i laserväska eller i guncase
 Levereras med laddare och batteri
Specifikationer:
Noggrannhet:
Driftstid:
Räckvidd:
Rotation:
Fjärrkontroll:
Lutningsinställning:
Vikt:
Vattentät:
Art.nr:
2,2mm / 30m
45 timmar/ laddning
500 m
600 varv
50 m räckvidd
manuell
2,7 kg
IP66
14LL300N
Guncase väska med:
LL300N + HL450 + Stativ + 4m stång
3
226169_Bewag_Broschyr.indd 5
2015-12-09 10:19
LASERINSTRUMENT
GL412N ENFALLSLASER
Egenskaper:
 Lutning i en riktning, -10% till +15%
 Helautomatisk både vertikalt och horisontellt
 Vertikalfunktion med riktning via fjärrkontroll
 Lång räckvidd - 800 m diameter
 Tvåvägs fjärrkontroll med alla funktionerna.
 Intuitiv knappsats och grafisk display
 Maskeringsläge på 3 valfria fönster
 ”Fingerprint” funktion med HL760 mottagare
Ege








Specifikationer:
Noggrannhet:
Lutningsinställning:
Driftstid:
Rotations hastighet:
Räckvidd:
Vikt:
Vattentät:
Fjärrkontroll:
Art.nr:
Spe
Nog
Lutn
Drift
Rota
Räc
Vikt:
Vatt
Fjärr
Art.n
+/- 1,5mm / 30m
-10% till +15%
35 timmar / laddning
300, 600 rpm
800 m
3,1 kg
IP66
100 m räckvidd
14GL412N
4
226169_Bewag_Broschyr.indd 6
2015-12-09 10:19
LASERINSTRUMENT
GL422N TVÅFALLSLASER
Egenskaper:
 Lutning i både axlarna -10% till +15%
 Helautomatisk både vertikalt och horisontellt
 Vertikalfunktion med riktning via fjärrkontroll
 Lång räckvidd - 800 m diameter
 Tvåvägs fjärrkontroll med alla funktionerna.
 Intuitiv knappsats och grafisk display
 Maskeringsläge på 3 valfria fönster
 ”Fingerprint” funktion med HL760 mottagare
Specifikationer:
Noggrannhet:
Lutningsinställning:
Driftstid:
Rotations hastighet:
Räckvidd:
Vikt:
Vattentät:
Fjärrkontroll:
Art.nr:
+/- 1,5mm / 30m
-10% till +15 % i båda axlarna
35 timmar / laddning
300, 600 rpm
800 m
3,1 kg
IP66
100 m räckvidd
14GL422N
5
226169_Bewag_Broschyr.indd 7
2015-12-09 10:19
LASERINSTRUMENT
GL612 ENFALLSLASER
Spectra Precisions / Trimble GL612 är en helautomatisk enfalls lutningslaser!
På knappsatsen ställer man snabbt och enkelt in lutning mm, se egenskaper.
Spect
På kn
Egenskaper:
 Lutningsinställning upp till +/- 25 % i
 Automatiska axelfunktioner . Axelinriktning med hög precision.
 Förenklad lutningspassning: mäter och visar lutning över okänd mark
 Fullständig PlaneLok låser automatiskt på laserstrålen till befintlig höjd
 Helautomatisk både vertikalt och horisontellt
 Scanning funktion i 5 förinställda värden
 Intuitiv knappsats och grafisk display
 Maskeringsläge på 3 valfria fönster
Specifikationer:
Noggrannhet:
Driftstid:
Lutningsinställning:
Räckvidd:
Rotation:
Räckvidd Fjärrkontroll:
Vikt:
Vattentät:
Art.nr:
Egen
 A
 F
 F
 H
 S
 In
 M
 L
Spec
Nogg
Drifts
Räckv
Rotat
Fjärrk
Lutnin
Vikt:
Vatte
Art.n
+/- 1,5mm / 30m
35 timmar / laddning
+/- 25 %
800 m
300, 600, 900 rpm
200 m
3.1 kg
IP67
14GL612
6
226169_Bewag_Broschyr.indd 8
2015-12-09 10:19
LASERINSTRUMENT
GL622 TVÅFALLSLASER
Spectra Precisions / Trimble GL622 är en helautomatisk tvåfalls lutningslaser!
På knappsatsen ställer man snabbt och enkelt in lutning mm, se egenskaper.
Egenskaper:
 Automatiska axelfunktioner. Axelinriktning med hög precision.
 Förenklad lutningspassning: mäter och visar lutning över okänd mark
 Fullständig PlaneLok låser automatiskt på laserstrålen till befintlig höjd
 Helautomatisk både vertikalt och horisontellt
 Scanning funktion i 5 förinställda värden
 Intuitiv knappsats och grafisk display
 Maskeringsläge på 3 valfria fönster
 Lutningsinställning till 25% i båda axlarna.
Specifikationer:
Noggrannhet:
Driftstid:
Räckvidd:
Rotation:
Fjärrkontroll:
Lutningsinställning:
Vikt:
Vattentät:
Art.nr:
+/- 1,5mm / 30m
35 timmar / laddning
800 m
0 - 900
200 m räckvidd
+/- 25%
3.1 kg
IP67
14GL622
7
226169_Bewag_Broschyr.indd 9
2015-12-09 10:19
RÖR
LASERINSTRUMENT
UL633 Universal Laser
Lei
Universallasern UL633 har total kontroll över alla tre axlarna. SF601 pricktavlan använder
”solfjäder-teknik” för automatisk inriktning vid rörläggning och för avläsning av okänd höjd.
UL633 är framtagen för arbeten vid: rörläggning, avvägning, justering av lutande schakter, mm.
Egen
 M
 N
Specifikationer:
Lutningsinställning:
+/- 25%
Rörläggningsfunktion: Automatisk
Inriktning mot tavla:
Automatisk
Spec
Lutnin
Sidrik
Drifts
Räck
Vikt:
Mått:
Vatte
Fjärrk
Lev. k
Spe
Egen
 M
 M
 Lö
 A
SLP RÖRLÄGGNINGSLASER
Egenskaper:
 Inbyggt batteri med lång driftstid  Fjärrkontroll, stödben, måltavla och laddare ingår.
 Stor och tydlig manöverpanel
 Snabbhöjning av laserpunkt för inriktning
 Nivåvakt varnar när lasern rubbas
Specifikationer:
Noggrannhet:
Lutningsområde:
Sidriktningsområde:
Driftstid:
Räckvidd:
Mått:
Vikt:
Vattentät:
Fjärrkontroll:
Art.nr:
Speci
Noggr
Lutnin
Driftst
Räckv
Vikt:
Mått:
Vatten
Fjärrk
Lev. k
+/- 5mm / 100 m
-10% till +40%
20 m på 100 m
100 tim / laddning
200 m
29 cm / 14,7 cm diam.
4,5 kg
IPX 8
100 m räckvidd
111000
8
226169_Bewag_Broschyr.indd 10
2015-12-09 10:19
RÖRLÄGGNINGSLASER PIPER 200 samt SPECTRA DG613 OCH DG813
Leica PIPER 200
Egenskaper:
 Målsökning mot tavla
 Nivåvakt varnar när lasern rubbas
Specifikationer PIPER 200:
Lutningsområde:
- 10 % till + 25 %
Sidriktningsområde: 20 m på 100 m
Driftstid:
40 timmar / laddning
Räckvidd:
200 m
Vikt:
2,0 kg
Mått:
27 cm / 9,6 cm diam.
Vattentät:
IPX8
Fjärrkontroll:
150 m räckvidd
Lev. komplett med:
tavla, stödben,
fjärrkontroll o laddare
Spectra DG613 och DG813
Egenskaper:
 Mycket tydlig display
 Målsökning mot tavla
 Löstagbart laddningsbart batteri
 Avstängning från fjärrkontroll
Specifikationer:
Noggrannhet:
Lutningsområde:
Driftstid:
Räckvidd:
Vikt:
Mått:
Vattentät:
Fjärrkontroll:
Lev. komplett med:
+/- 5 mm/ 100 m
- 12 % till + 40 %
40 timmar / laddning
>250 m
3,90 kg
25 cm / 13,5 diam.
IPX8
225 m räckvidd
tavla, fjärrkontroll
och laddare
9
226169_Bewag_Broschyr.indd 11
2015-12-09 10:19
MASKINMOTTAGARE
H
H
av
ip
S
C
Lj
M
D
V
A
H
MASKINMOTTAGARE
Laser-visningssystem för schakt och utjämning.
CR600 har fäste som vanlig handmottagare
för stång och magnetfäste för maskinmontage.
MC200 har magnet– och/eller klämfäste
Övriga mottagare har klämfäste.
RD20 Fjärrkontrolls display
finns till LR30 och LR50.
Har ljud och ljussignaler som
underlättar avläsningen.
Egenskaper:
 Olika noggrannheter att välja mellan
 Ljusstarka lysdioder
 Automatisk avstängning
 Avläsning med fjärrkontrolls display
Specifikationer:
Modell:
Centerband i mm:
Höjd mottagning:
Mottagningsområde:
Driftstid:
Bladlutning-tilt:
Lod noggrannhet:
Art nr:
LR30
5, 12, 32
171 mm
360´
50 tim
ej
ej
14LR30
LR50
5, 10, 20
171 mm
360´
45 tim
0,5-2,5´
0,5-2,5´
14LR50
LR60
5, 10, 20, 40
222 mm
360
50 tim
ej
0,5-2,5´
14LR60
MC200
4, 12
215 mm
200´
48 tim
ja
0,75-125
13200



CR600
0,1 till 25
125 mm
270´
100 tim
nej
ej
14000CR600
U
1
1
1
1
1
10
226169_Bewag_Broschyr.indd 12
2015-12-09 10:19
HANDMOTTAGARE
HL450, HL700, HL750 o HL760 MOTTAGARE
HL450, HL750 o DR400har digital siffervisning av höjdskillnaden till noll. Detta ger snabb
avläsning direkt på mottagaren istället för förflyttning av mottagaren. HL750 kan användas
i par med en i förarhytten som trådlös fjärrdisplay mot den som används i gropen.
Specifikationer:
Centerband i mm:
Ljudsignal:
Mottagnings höjd:
Display:
Vikt:
Art nr:
HL450
HL700 / HL750 / HL760
1 och 5
6 st = 0,1 - 10 mm
hög/ låg/ av hög/ medium/ låg/ av
80 mm
127 mm
fram o bak
fram o bak
270 gr
371 gr
1994200
1994000 + 1994100 + 1994106
HL760 kan via radio kopplas ihop med vissa laserinstrument
ay
om



Z-FIX DATORHUVUD
Elektronikenhet med inbyggd processor
Program för höjdmätning och för nollskala
Programmerbar från 0 - 9999 meter öh. med mm noggrannhet
Utrustning:
11500
Z-fix datorhuvud inkl. 2,2 m huvudstång
11700
Fotring
11600
Förlängningsstång, 2,2 m
11900
Transportväska
11100
Hållare till olika mottagare
11
226169_Bewag_Broschyr.indd 13
2015-12-09 10:19
AVVÄGNINGSINSTRUMENT TEODOLIT
Tot
Zoo
AC
Me
Pris
Avvägningsinstrument från Nestle, BEWAG och Leica
Specifikationer:
Förstoring:
Noggrannhet 30 m
Kortaste fokusering:
Objektivdiameter:
Vatten och damm:
Vikt:
NLS32
32 x
1,0mm
90cm
45mm
IP65
1,8kg
NA28
NA720
28 x
1,3mm
30cm
40mm
IP57
1,8kg
20 x
1,5mm
50cm
30mm
IP57
1,6kg
NA724
24 x
1,2mm
50cm
36mm
IP57
1,6kg
NA728
28 x
1,0mm
50cm
40mm
IP57
1,7kg
Digital Teodolit
DT405 och DT405L har optiskt respektive laser lod. Två sidig display.
Specifikationer:
Förstoring:
30 ggr
Vattentät: IP54
Kortaste fokusering: 100 cm
Vikt:
4,3 kg
Gradering:
Grader, GON eller procent
Avståndsmätare
BEWAG marknadsför olika avståndsmätare
och sortimentet ändras när vi lanserar nya
produkter från Leica eller Spectra
Kontrollera med oss om vad som gäller just nu!
12
226169_Bewag_Broschyr.indd 14
2015-12-09 10:19
ROBOTIC TOTALSTATION
Totalstation GeoMax ZOOM 80 R Robotic enmansstation
Zoom 80 R är en tekniskt avancerad motordriven enmansstation med 1”, 2” eller 5” vinkelnoggrannhet
ACCXESS 10 längdmätare medger hög prestanda med bra noggrannhet.
Med standard prisma mäter man 3500 m, med noggrannhet 1mm + 1,5ppm
Prismalös mätning upp till 1000 m, med noggrannhet 2 mm + 2,0ppm
Robotic Totalstation ZOOM 80 specifikation:
Vinkel noggrannhet:
Display upplösning:
Mätavstånd:
”
Tangentbord:
Display:
Bluetooth:
Interface:
Internt batteri:
Driftstid:
Extern ström:
Vikt:
Vattentät:
y.
1”(0,3 ), 2” (0,6) , 5” (1,5 mgon)
0,1”
Prisma = 3,500 m /1 mm
Reflektorlöst = 1.000 m / 2 mm
34 tangenter
1/4 VGA färg LCD, touch
Class II, long-range
Seriell samt för extern strömkälla
Utbytbart Li-Ion 4,4Ah/7,4 V
6 - 8 timmar
11,5 V till 13,5 V
5,5 kg
IP 54
Fältdator GeoMax Panasonic ”Toughpad”
Fältdatorerna FZ-M1 Wind 8 och FZ-B2 Android





Kompakta, vattentäta och IP65 klassade
7” färgskärm
Inbyggd GPS
Batteri byte utan mätningsavbrott ”hotswap”
X-Pad, Intuitiv programvara på Svenska
13
226169_Bewag_Broschyr.indd 15
2015-12-09 10:19
GPS
GPS Altus APS 3
BE
Ge
Vå
vi h
APS-3 trådlös GPS rover med inbyggd Bluetooth, GSM / GPRS samt radiomodem!
Egenskaper:

Tar emot GPS och Glonass signaler

Kan användas både som Bas och Rover

Nätverks RTK via GSM/GPRS

Inbyggd UHF-radio för RTK-mätning mot lokal bas

Anslutning till fältdator via Bluetooth

Dubbla Li-lon batterier för 8 tim kontinuerlig drift
”hot Swap”, batteribyte utan avbrott
Specifikationer:
Data:
Satelliter:
Kanaler:
Minne:
Strömförsörjning:
Extern ström:
Vikt:
Fä







10 Hz
GPS och Glonass,
136 vilket motsvarar 68 satelliter
2 GB sd standard, uppgradering möjlig
Li-Ion 2 x 2500mAh 7,4V
Ja (12V)
1,3 kg
Fä







GPS Altus APS NR2
APS NR2 GPS lätt, trådlös GPS rover med inbyggd Bluetooth och GSM / GPRS modem!
Egenskaper:

Tar emot GPS och Glonass signaler, SBAS

Nätverks RTK via GSM / GPRS

Mycket lätt, 0,8 kg inkl. batterier

Anslutning till fältdator via Bluetooth

Två st. Li-lon batterier (4 st. ingår)
”Hot Swap”, batteribyte utan avbrott

WiFi för konfiguration av mottagare
Specifikationer:
Data:
Satelliter:
Kanaler:
Minne:
Strömförsörjning:
Extern ström:
Vikt:
10 Hz
GPS och Glonass
132 vilket motsvarar 66 satelliter
8 GB standard, uppgradering möjlig
Li-Ion 2 x 3400MAh 3,6V
Ja (12V)
0,8 kg
14
226169_Bewag_Broschyr.indd 16
2015-12-09 10:19
GPS
Mjukvara och handenheter till GNSS - GPS
BEWAG erbjuder olika mjukvaror och handenheter till GPS-utrustningar.
GeoPadCe från SBG ingår normalt som standard. Vi för även andra programvaror.
Våra GPS:er APS3 och APS NR2 kan användas tillsammans med många olika handdatorer,
vi har valt Nautiz X8 samt Juniper Mesa.
Fältdator Handheld NAUTIZ X8







Snabb Dual core processor
4,7 tums skärm som fungerar bra även i starkt solsken.
Minst 8 timmars mätning vid fullt laddat batteri
Bluetooth, USB och Seriellt interface
WiFi
IP 67 klassad
Kan levereras med GeoPad.
Fältdator Juniper Mesa

Snabb 806 Mhz PXA320 processor

5,7 tums skärm som fungerar bra i solljus

8 timmars mätning på ett batteri

Bluetooth, USB och Seriellt interface

WiFi

IP 67 klassad

Kan levereras med GeoPad
15
226169_Bewag_Broschyr.indd 17
2015-12-09 10:19
GRÄVSYSTEM
DigPilot Grävsystem
DigPilot trådlösa grävsystem passar in i BEWAGs målsättning att förse bygg– och anläggningsindustrin
med produkter från ledande tillverkare med nya tekniska lösningar och stor utvecklingspotential
DigPilot finns i 2D och 3D GNSS system och bygger på tåliga sensorer med inbyggt batteri som
har mer än 14 dagars driftstid per laddning. Sensorerna är lätt att montera och monteras på skopa,
tilt, sticka (innehåller även lasersensor), bom och Pitch & roll (med kompass).
Det monteras en extra sensor på maskiner med knäckbom.
Sk
Kontrollpanelen (datorn), en touchskärms PC, monteras i hytten med hjälp av sugkopp. Kontrollpanelen är densamma till alla system och behöver därför inte bytas vid uppgradering från 2D till 3D.
För 3D uppgradering krävs endast komplettering med GNSS rover, GPS antenner och 3D licens.
GNSS rovern har dubbla GPS mottagare, inbyggd UHF radio samt GSM modem.
3D systemet läser DXF, Land XML samt KOF filer med möjlighet till snabb och bekväm
filöverföring via molntjänsten DigPilot office.
DigPilot kan flyttas från en maskin till en annan på några minuter. Det som krävs är en extra
uppsättning fästen och därefter kan sensorer och kontrollpanel flyttas mellan maskinerna.









Sensorerna har mer än 14 dagars driftstid per laddning
Räckvidd för varje sensor är över 50 m
PC med touchskärm väger endast 1,3 kg.
I kontrollpanelen kan 20 olika maskiner med vardera upp till 20 redskap lagras
Lasersensor integrerad i sticksensor
Kompass integrerad i Pitch & Roll sensor (chassi sensor)
I systemet följer det med konfigurationer för hjullastare och grävmaskiner.
Informationen på skärmen är mycket pedagogisk och lätt att förstå
Förklarande text och bild vid inmätning av ny skopa eller justering av slitet skär.
DigPilot är avsett för alla, med eller utan
tidigare erfarenhet av grävsystem!
16
226169_Bewag_Broschyr.indd 18
2015-12-09 10:19
B
GRÄVSYSTEM
in
Skopsensor
Sticksensor + lasermottagare
GNSS + KOMPASS
Beställ komplett grävsystems broschyr på: [email protected]
Besök: www.maskinstyrning.bewag.se
17
226169_Bewag_Broschyr.indd 19
2015-12-09 10:19
Kommunikation
ANALOG RADIO





små smidiga hand och mobilstationer.
Öppen standard, vilket möjliggör att vår utrustning fungerar
ihop med kunders gamla system.
Kostnadseffektivt, utrustningen (ICOM) erbjuds till Svenska marknaden
till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Enkel hantering, produkterna är mycket enkla i sin funktion,
vilket medför mycket enkel hantering för användarna.
Passar flertalet kundkategorier såsom bygg-/anläggning, industri, bevakning,
event, arenor, djurparker m.fl.
Nyckelfunktioner:
Levereras inkl. snabb laddare Li-lon 1485 mAh
batteri, antenn och bältesklips.

Kompakt och IP67 klassad
Compander
Larmknapp
Scrambler
Man Down funktion
Lone Worker
Automatiskt knapplås







IC-F2000
IC-F2000S
IP
AP
WL
an
IC-F 2000T
IDAS RADIO






IC-F4262DT IC-F4262DS IC-F2000D


DIGITAL RADIO
Digitalt
Kostnadseffektivt: marknadens mest
prisvärda digitala radio
Förbättrad räckvidd: upp till 50% bättre
räckvidd än analogt.
Bättre ljud: klart ljud inom hela täckningsområdet.
Bullerdämpning: Filtrerar effektivt bort omgivningsljud
Skalbart: från ”radio-radio” till multisitesystem
och migrering från analogt till digitalt
Säker kommunikation: störningsfri och
krypterad samtalstrafik.
Dispatcher med kartstöd och positionering.
18
226169_Bewag_Broschyr.indd 20
2015-12-09 10:19
Kommunikation
IP RADIO (WLAN)









Fungerar i befintliga WiFi nät eller bygg ditt eget.
Full duplex, alla som vill kan vara uppkopplade samtidigt
Mycket bra ljudkvalitet
Hög säkerhet med krypterad kommunikation
Vibratorfunktion för inkommande samtal
Möjlighet att skicka larm
Kompakt storlek
30 timmars drifttid
Helt licensfritt
IP 100 H Bärbar IP Radio
Centralenheten IP1000C är
hjärnan i Icoms trådlösa nätverkssystem och håller ordning på
radioapparaterna i ditt nätverk.
AP-90M är Icoms egna kompakta
WLAN-accesspunkt. Klarar att
använda både 5- och 2,4 GHz-banden.
et.
gsljud
IP100FS är en IP-baserad PC-dispatcher
och fungerar som en extra radio i ditt nätverk.
IP radiosystem monterat i en slagtålig
Peli väska. Innehåller 3 st IP100H radio,
laddare, IP1000C controllerenhet,
access-punkt och strömförsörjning.
19
226169_Bewag_Broschyr.indd 21
2015-12-09 10:19
KABELSÖKARE
Kabelsökare C.A.T.4+ och Signalgenerator Genny 4
tillåter både passiv sökning med mottagaren för att upptäcka strömbelastade
kablar under marken samt aktiv sökning med signal tillsammans med Genny4
3 st passiva söklägen: Elkabel=50 Hz, VLF radio samt kombiläget AvoidanceScan
2 st frekvenser 33 kHz samt överlagrad >100 kHz
Djupmätning till kabel eller sond med direkt visning
CAT4+ kan användas tillsammans med
sändarsonder i olika dimensioner.
Metalldetektor
DML2000XR + DML2000XRM
Specifikationer:
Batterier:
Driftstid:
Lokalisering:
Känslighet:
Stavlängd:
Djupvisning:
Vikt:
Transportväska:
4 x LR6 1,5
60 timmar
0 till 5,5 m
6 olika
91,4 cm
DML2000XRM
0,9kg
ingår
BEWAG har flera olika fabrikat och modeller
av Kabelsökare och Signalgenaratorer.
Ring oss för information på aktuella produkter
20
226169_Bewag_Broschyr.indd 22
2015-12-09 10:19
Stat
1310
1320
1055
1055
1055
1055
1013
1013
Stat
1370
1370
1370
er
ukter
STATIV
10550459/420
10550403
10550759
1013501000
10550512
10550609
Stativ aluminium:
13105005
0,41 - 060
13200000
0,58 - 1,30 m, + 30 cm vev
10550403
0,90 - 1,70 m,
10550407
0,90 - 1,70 m, extra kraftigt
10550459/420 0,90 - 2,00 m, + 30cm vev
10550759
0,90 - 1,97 m, + 30cm vev
1013500000
0,90 - 1,88 m, + 30cm vev
1013501000
1,50 - 2,95 m, + 30cm vev
Stativ trä:
13702000
0,90 - 1,70 m, kraftigt
13703000
0,90 - 1,70 m, kraftigt, rund
13700000
0,90 - 1,70 m, lättvikt
30 cm combifäste
10GST10 Stativstjärna
13703000 Stativ med stor platta
21
226169_Bewag_Broschyr.indd 23
2015-12-09 10:19
MÄTNINGSTILLBEHÖR
Prismor:
101362830 Prisma typ GPR1 Leica adapter
10651512 Prisma mini 28 mm
106014
Prisma 5/8 eller Leica fäste
101460202 360 gr prisma
106020-1 Prisma set 360gr mini, 125 cm pinne
1046HP25 Prisma set mini, 125 cm pinne
1046MP Prisma 25 mm
1046MP38 Prisma 38 mm
1046BRT Reflextavla
1046BRTK Reflextavla med siktmärke
1013RM11G
163520
Mätreflex självhäftande:
163520
Mätmärke vit 60x60
163525
Mätmärke vit 100x100
1013RM21G Mätmärke gul 40x40
1013RM11G Mätmärke gul 60x60
106042 23mm 0 / -30
1046MP
106020-1
1046MP38
10591006
1046BRT
106014
1046BRTK
101460202
22
226169_Bewag_Broschyr.indd 24
Olika adaptrar, ring vi fixar!
2015-12-09 10:19
nne
1085198056 Stångfäste
kompass och libell
1085198055 Stångfäste
kompass
10107150 Stångfäste kompass
med hållare
BEWAG har hela SECO sortimentet av:

hållare till olika handeneheter

Stänger till rover och prisma

Spetsar och tillbehör till stänger

Och mycket mer
xar!
23
226169_Bewag_Broschyr.indd 25
2015-12-09 10:19
MÄTNINGSTILLBEHÖR
MÄTNING
110495 3m 3-del
Avvägningsstänger trä:
10491
4m, 4-del, vikbar
10495
3m, 3-del, fjäderled
106471
Kabelljuslod
104910
2m, 2-del,
fjäderled
1701RG1N2
2m,
1-del,
(ej plast)
Kabelljuslod eller kluck lod används för att
10704RG1N2
4m,
4-delad,
(ej plast)
mäta vattennivå i brunnar,
borrhål mm.
10710RG1N2
2m,på2-del
Givaren
bandetförlängning
ger ljud eller ljussignal
vid vattenkontakt
10742RG1N2
2m, 6-del, ”tumstock”
10743RG1N2 3m, 6-del, ”tumstock”
Avvägningsstänger aluminium
10591
4m 4-del, vikbar
1006805
5m, 5-del, teleskopisk
10591
4m, 4-del, teleskopisk
10316293 1,3-2,42 m Flexi latte
Markörfärg i olika kulörer
10110 Utsättarspett
1011100000 Stakkäpp
10316293 flexilatte
10314505 Aluminium
10491 4m 4-del trä
Peglar för vattenmätning
10300611 60m mätband
Laserstänger trä:
14220
1,4m, mm-gradering
14222
1,8m, mm-gradering
14223
2,0m, mm/E skala
m Kabelljuslod
14212 102019
2m,502-del,
fjäderled
Tillbehör:
Mäthjul:
1421
40x40, glasfiber
10592000 Fot- Gjutplatta
Mäthjul, massivt
10592600
Mäthjul,
eker
1422
Grusring 35 cm dia, stål
10593002 PEGEL
Spårmätningstillsats
till hjul
10651100
svart
Vatten- /digitalpass
10651111 PEGEL RÖD
10APN60
Släntpass
10110
spett ”Lisa”
10APK100 Utsättar
Rörläggningspass
10177
Stakkäppsstöd,
Göteborgare
Stålmätband med skyddsmantel
av nylon
10100830
30
m
Prolon,
stål/nylon, ram
10295000 Stakkäppsstöd, vingmutter
10100820 Stakkäpp
50 m Prolon,
stål/nylon,
1011100000
skarvbar,
stål ram
10300611
1422 Grusring
10592600 Mäthjul
stål/nylon, ram
1035290
20 m Pro-Lite, fickmätband
1035300
30 m Pro-Lite, fickmätband
Vattendjups mätning
106471
30 m Kabelljuslod,
102019
50 m Kabelljuslod,
102120
20 m Klucklod
Markörfärg
10441617
10441616
1421 Fotplatta
60 m SECO
Olika kulörer
Handtag composit med hjul
Handtag aluminium med hjul
24
226169_Bewag_Broschyr.indd 26
2015-12-09 10:19
för att
m.
ignal
502
851
cm
15
la
ska
10T
10853 30 cm skala
ber
ul
1020/83 Solfjäderskala
are
erram
ram
ram
Skalstockar:
1020/83
Solfjäderskala
10853
Trekantskala, 30 cm plast
10T851502 Trekantskala, 15 cm plast
nd
nd
OBS! Det tillkommer löpande nya pennor,
tusch pennor, snörslå, kritor och andra
markerings hjälpmedel.
Ring oss för information om aktuella produkter.
ul
hjul
25
226169_Bewag_Broschyr.indd 27
2015-12-09 10:19
MÄTNINGSTILLBEHÖR
110495 3m 3-del
Avvägningsstänger trä:
10491
4m, 4-del, vikbar
10495
3m, 3-del, fjäderled
104910
2m, 2-del, fjäderled
1701RG1N2 2m, 1-del, (ej plast)
10704RG1N2 4m, 4-delad, (ej plast)
10710RG1N2 2m, 2-del förlängning
10742RG1N2 2m, 6-del, ”tumstock”
10743RG1N2 3m, 6-del, ”tumstock”
Avvägningsstänger aluminium
10591
4m 4-del, vikbar
1006805
5m, 5-del, teleskopisk
10591
4m, 4-del, teleskopisk
10316293 1,3-2,42 m Flexi latte
10110 Utsättarspett
1011100000 Stakkäpp
10316293 flexilatte
10314505 Aluminium
10491 4m 4-del trä
Laserstänger trä:
14220
1,4m, mm-gradering
14222
1,8m, mm-gradering
14223
2,0m, mm/E skala
14212
2m, 2-del, fjäderled
Peglar för vattenmätning
Tillbehör:
1421
Fot- Gjutplatta 40x40, glasfiber
1422
Grusring 35 cm dia, stål
10651100 PEGEL svart
10651111 PEGEL RÖD
10110
Utsättar spett ”Lisa”
10177
Stakkäppsstöd, Göteborgare
10295000 Stakkäppsstöd, vingmutter
1011100000 Stakkäpp skarvbar, stål
1422 Grusring
1421 Fotplatta
Fixd
26
226169_Bewag_Broschyr.indd 28
2015-12-09 10:19
MÄTNINGSTILLBEHÖR
Spik o dubb:
102-015
Brofixdubb
1090200
Berghylsa Nicke
+
Flera olika fixdubbar och spik
Flukter, flera olika kulörer.
10724000
Vinkelprisma
10390
Stångriktare fast
10708500
Stångriktare justerbar
103331
Utsättnings Padda
10231HZ
Spiktång
1023D2
Hammare 2kg
1023D3
Hammare trä handtag
103331
ber
are
er
10724000
10390
10708500
1090200 Berghylsa
Fixdubbar, pk-/ och geo-spik i flera olika storlekar.
27
226169_Bewag_Broschyr.indd 29
2015-12-09 10:19
Uthyrning
Uthyrning av instrument till
bygg– och anläggningsindustrin.
BEWAG har lång erfarenhet som uthyrare av bygginstrument.
Vi debiterar hyra för verkligt antal arbetsdagar,
dvs. ingen startavgift eller minimihyra.
I våra priser ingår alltid full utrustning tex: Hyra av bygglaser
ingår: Laser, mottagare, stativ, stång och fotplatta.
Instrumentpark:
Bygglaser, Lutningslaser, Rörläggningslaser, Maskinsensor,
Avvägningsinstrument, GPS-utrustning mm.
28
226169_Bewag_Broschyr.indd 30
2015-12-09 10:19
nt.
r
or,
226169_Bewag_Broschyr.indd 31
2015-12-09 10:19
Kung Hans Väg 12
192 68 Sollentuna
Tel. 08 - 754 93 90
[email protected]
Salsmästaregatan 32
422 46 Hisings Backa
Tel. 031 - 58 25 10
[email protected]
www.bewag.se
226169_Bewag_Broschyr.indd 32
Stenyxegatan 8
213 76 Malmö
Tel. 040 - 94 50 10
[email protected]
Muskötgatan 19
254 66 Helsingborg
Tel. 042 - 15 12 20
[email protected]
www.maskinstyrning.bewag.se
2015-12-09 10:19