Litteraturlista

 LITTERATURLISTA V16 LV1130, Litteraturvetenskap: Litteratur och genus, grundkurs, 15 hp Beräknat antal studenter: 30 Kursansvarig lärare: Therese Svensson (TS) Kursstart: 18 januari 2016 Primärlitteratur: Andersson, Dan: Kolarhistorier (127 sidor, finns på www.litteraturbanken.se)
Baldwin, James: Giovannis rum, Stockholm 2011 (216 sidor)
Beatriz av Dia: ”I stor vånda har jag varit”, ”Min vän jag är bekymrad” i Svanberg, Birgitta
och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och
med romantiken, Stockholm 1995, 64-71 (7 sidor)
Boye, Karin: Astarte (235 sidor, finns på www.litteraturbanken.se)
Bremer, Fredrika: Livet i gamla världen: Palestina, Stockholm 1995 (valda delar, finns på
www.litteraturbanken.se)
Brontë, Charlotte: Jane Eyre (ca 500 sidor, olika utgåvor, finns i pocket,)
Christine de Pizan: ”Ur Kvinnostaden” Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström (red.):
Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm 1995, s.
87-93 (7 sidor)
Elkan, Sophie: Drömmen om Österlandet (valda delar, finns som e-bok)
Enheduanna: ”Växelsång till Inannas ära”, ”Straffdom över staden Uruk” i Svanberg, Birgitta
och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och
med romantiken, Stockholm 1995, s. 12-15 (4 sidor)
El Saadawi, Nawal: Röst ur djupet, Stockholm 1983 (valda delar)
El Saadawi, Nawal: Den stulna romanen, Stockholm 2010 (valda delar, 263 sidor, finns äveni
pocket)
Farrokhzad, Athena: Vitsvit, Stockholm 2013 (70 sidor) (finns även tillgänglig som podpoesi
på nätet: http://podpoesi.nu/poeter/athena-farrokhzad/)
Folkhammar, Kristofer: Magisterlekarna: sodomitisk melodram, Stockholm 2015 (227 sidor)
Hallström, Sara: Jag vill att mina barn skall tillhöra, Stockholm 2015 (113 sidor)
Heliga Birgitta: ”Ur Himmelska uppenbarelser” i Svanberg, Birgitta och Ebba WittBrattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken,
Stockholm 1995, s. 78-86 (9 sidor)
Hildegard av Bingen: ”Ur Scivias”, ”Hell dig ädla, ärorika, rena jungfru” i Svanberg, Birgitta
och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och
med romantiken, Stockholm 1995, s. 56-64 (9 sidor)
Höga Visan i Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra skrivande kvinnor
I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm 1995, s. 18-27 (10 sidor)
Labé, Louise: Complete Poetry and Prose, Chicago 2006 (valda delar, i e-kompendium)
Lagerlöf: Selma: Jerusalem II (350 sidor, finns på www.litteraturbanken.se)
Lispector, Clarice: Passionen enligt G.H, Stockholm 2005 (218 sidor)
Li Qingzhao: ”Minns ofta en flodpaviljong i en solnedgång”, ”Tunn dimma och vemodsfyllda
moln”, ”Gryningsdimman lyfter ur vitskummande vågor”, ”Sök, sök – borta, borta”,
”När vinden har upphört” i Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra
skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm 1995, s. 45-49
(5 sidor)
Lorde, Audre: ”The Transformation of Silence into Language and Action” i Sister Outstider.
Essays and Speeches by Audre Lorde, Berkeley 2007 (4 sidor, i e-kompendium)
Madame de Lafayette: ”Ur Prinsesan de Clèves” i Svanberg, Birgitta och Ebba WittBrattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken,
Stockholm 1995, s. 130-136 (7 sidor)
Margareta av Navarra: ”Ur Heptaméron” i Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström
(red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm
1995, s. 94-99 (6 sidor)
Marie de France: ”Ur De bägge älskande” i Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström
(red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm
1995, s. 72-77 (6 sidor)
Martinson, Moa: Mor gifter sig (ca 300 sidor, olika utgåvor, finns i pocket)
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, Samlade skrifter (valda delar, på www.litteraturbanken.se)
Philips, Katherine: Poems by the most deservedly admired Mrs Katherine Phillips, the
Matchless Orinda, New York 2010 (valda delar, i e-kompendium)
Platon: ”Gästabudet” i Om kärleken och döden: Gästabudet, Försvarstalet, Faidon,
översättning av Jan Stolpe, Lund 1993 (valda delar)
Otsuka, Julie: När kejsaren var gudomlig, Stockholm 2014 (167 sidor, finns även som pocket)
Qiyan – översättningar av Pernilla Myrne (e-kompendium)
Rhys, Jean: Sargassohavet, Stockholm 2006 (150 sidor, finns även i pocket)
Sapfo: Dikter och fragment, Stockholm 203 (130 sidor)
Shakespeare, William: Som ni vill ha det, översättning av Göran O. Eriksson, Stockholm 2003
(142 sidor)
Shelley, Mary: Frankenstein eller den moderne Prometeus, översättning av Måns Winberg,
Lund 2013 (222 sidor)
Shikibu, Murasaki: ”Ur Berättelsen om Genji” i Svanberg, Birgitta och Ebba Witt-Brattström
(red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till och med romantiken, Stockholm
1995, s. 38-44 (7 sidor)
Sor Juana Inés de la Cruz: ”Arraignment of the Men” (tillgänglig:
http://allpoetry.com/Arraignment-Of-The-Men)
Sor Juana Inés de la Cruz ”Brev från Moder Juana Inés de la Cruz skrivet till H. F. Antonio
Nuñez vid Jesu Sällskap” i Octavio Paz, Sor Juana (övers. Elisabeth Helms och Manni
Kössler), Stockhol 1992, ss. 497-504 (e-kompendium)
Sor Juana Inés de la Cruz ”First Dream” i Poems, Protest, and a Dream: selected writings.
(övers. Margaret Sayers Peden). Penguin Classics (e-kompendium)
Sor Juana Inés de la Cruz: ”Så ivrigt önskade jag lära”, ”Även om du, Terensilla, är så söt”,
Sida 2 av 4 ”Ikväll när vi tillsammans talte” och ”Ty den som havets risker övervägde” i Svanberg,
Birgitta och Ebba Witt-Brattström (red.): Hundra skrivande kvinnor I: från forntiden till
och med romantiken, Stockholm 1995, s. 106-111 (6 sidor)
Sor Juana Inés de la Cruz: ”You Men” (tillgänglig: http://allpoetry.com/You-Men)
Taïa, Abdellah: Frälsningsarmén, Stockholm 2013 (129 sidor)
Tokarzcuk, Olga: Styr din plog över de dödas ben, Linderöd 2010 (286 sidor)
Vera, Yvonne: Under tungan, Stockholm 1999 (156 sidor)
Walker, Alice: Purpurfärgen (ca 300 sidor, olika utgåvor, finns i pocket)
Woolf, Virginia: Ett eget rum (ca 150 sidor, olika utgåvor, finns i pocket)
Sekundärlitteratur I bokform Dirke, Karin: ”Kön och känslor: antika idéer om kvinnor om män” i Lennerhed, Lena (red.):
Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Hedemora 2006 s. 1128 (17 sidor)
Fazlhashemi, Mohammad: ”Muslimsk feminism” i Lennerhed, Lena (red.): Från Sapfo till
cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Hedemora 2006 s. 155-178 (23 sidor)
Franzén, Carin: Jag gav honom inte min kärlek. Om hövisk kärlek som kvinnlig strategi,
Stockholm 2012 (171 sidor)
Holmqvist, Bosse: ”Om kvinnans överlägsenhet och hotande häxor” i Lennerhed, Lena (red.):
Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Hedemora 2006 s. 5980 (21 sidor)
Lundahl, Mikela: ”Från genus till sexuell och etnisk skillnad” i Lennerhed, Lena (red.): Från
Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien, Hedemora 2006 s. 201-229
(28 sidor)
Olaison, Niklas: ”Otukt är världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen” i
Lennerhed, Lena (red.): Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien,
Hedemora 2006 s. 29-58 (29 sidor)
Rosenberg, Tiina: ”Rosalinds förvandlingar” i Byxbegär, Stockholm 2001 s. 49-74 (26 sidor)
I e-­‐kompendium Andreadis, Hariette: ”Sappho in early modern England: a study in sexual reputation” i Ellen
Greene (red.), Re-reading Sappho. Reception and transmission, Berkeley, 1996
Korsström, Tuva ”Den tionde musan” i Kan kvinnor tänka? En undersökning i det kvinnliga
tänkandets villkor. Stockholm 2002, 23-37 (15 sidor)
Spivak: Gayatri Chakravorty: ”Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism” i
Critical Inquiry 85.1 s. 243-261 (19 sidor)
Stryker, Susan: ”My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix.
Performing Transgender Rage” i GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. 94.1 s.
237-254 (18 sidor)
Svensson, Therese: ”Det som aldrig händt.” En analys av Sophie Elkans Drömmen om
Österlandet s. 6-8 (2 sidor)
Svensson, Therese: ”Livet i grådomslandet. En vithetskritisk läsning av Moa Martinsons Mor
gifter sig” i Ord&Bild 3.13 s. 65-69 (5 sidor)
Svensson, Therese: ”När kejsaren var gudomlig. Julie Otsuka” i Ord&Bild 2-4.14 s. 211-213
(3 sidor)
Sida 3 av 4 Svensson, Therese:”’Trött på vithet’. Intersektionalitet i Dan Andersson Kolarhistorier” i
Edda. Nordisk tidskrift for litteraturforskning 3.14 s. 196-208 (13 sidor)
På nätet
Bemberg, María Luisa. I, The Worst of All. 1990. Obs! spelfilm, tillgänglig på:
(https://youtu.be/PTI7H1ohD2M) (110 min)
Borgström, Eva: ”Bilder av Sapfo” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 4.85 s. 15-25 (11 sidor)
(http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv)
Haettner Aurelius, Eva: ”Begärets och känslans språk är sanningens språk” i Nordisk
Kvinnolitteraturhistoria 1 s. 84-100 (13 sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Holm, Birgitta & Ruth Nilsson: ”En siäl som fint och starkt och ömt och häftigt känner. Om
Hedvig Charlotta Nordenflycht” i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria 1 s. 391-405 (14
sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Holm, Birgitta: ”Ett världsomspännande befrielseföretag. Om Fredrika Bremer” i Nordisk
Kvinnolitteraturhistoria 2 s. 242-255 (13 sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Larsson, Lisbeth: ”Compulsory Happy Endings. Virginia Woolfs Ett eget rum i feministisk
teori” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03 s. 21-28 (8 sidor
(http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv)
Myrne, Pernilla: ”Genre och genus. Att närma sig texter om kvinnor i den äldsta
arabisk-muslimska litteraturen”, Göteborg 2011 (19 sidor)
(https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26884/1/gupea_2077_26884_1.pdf)
Myrne, Pernilla: ”När slavpoesin frodades i Bagdad” i Svenska Dagbladet 21 juli
2014 (http://www.svd.se/nar-slavpoesin-frodades-i-bagdad)
Nationalencyklopedin (ne.se, lösenord i form av lånekortsnummer på universitetsbiblioteket krävs, inloggning sker via UB:s hemsida)
Norén Kerstin: ”Själen är av långt bättre natur än kroppen. Om Birgitta av Vadstena” i
Nordisk Kvinnolitteraturhistoria 1 s. 120-135 (15 sidor)
(http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Torpe, Ulla: ”En enda lång variation över ordet vilja. Om Selma Lagerlöf” i Nordisk
Kvinnolitteraturhistoria 3 s. 113-126 (13 sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Svanberg, Birgitta: ”Det som brister, det som stänger. Om Karin Boye” i Nordisk
Kvinnolitteraturhistoria 3 s. 422-430 (8 sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Witt-Brattström, Ebba: ”Livets egen runsten. Om Moa Martinson” i Nordisk
Kvinnolitteraturhistoria 3 s. 358-369 (11 sidor) (http://litteraturbanken.se/#!/bibliotek)
Sidantal totalt för sekundärlitteraturen: 500
E-kompendium: läggs upp i kursens aktivitet på Göteborgs universitets elektroniska
plattform GUL
Sida 4 av 4