Tonår - Ekenässjöns Missionskyrka

SÖNDAGSSKOLAN
Barnens Gudstjänst där bibelns berättelser står i
centrum.
Vi träffas: Söndagar kl 10.00
Kontaktperson: Pernilla Holmquist, tel.
0732040126
SCOUT EKENÄS - SPÅRARSCOUT
Pojkar och flickor som går i 2:an och 3:an
Vi träffas: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Kontaktperson: Simon Karlsson, tel. 076-8834912
SCOUT EKENÄS - UPPTÄCKARSCOUT
Pojkar och flickor i 4:an och uppåt
Vi träffas: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Kontaktperson:
Matilda Augustsson – 076 183 75 05
SCOUT EKENÄS – ÄVENTYRARSCOUT
De äldre scouterna – tonåringar
Vi träffas: Onsdagar kl. 18.00-19.30
Kontaktperson: Hanna Karlsson 076- 844 41 50
TONÅR
För dig som går i 7:an och uppåt.
Vi träffas: Fredagar kl 20.00
Kontaktperson: Stefan Brinkhammar, tel. 301 02
LOVSÅNGSDANSGRUPPEN (Dansdag)
Kontaktperson: Gunilla Lia 070- 1477176
PULS (IDROTTSHALLEN)
För dig som går i 7:an eller är äldre
Vi träffas: Fredagar kl. 20.00-21.00
Kontaktperson:
Jonathan Aspegren 073- 43041 10
Söndagsskolan
Datum
Januari
24
31
Februari
7
14
21
28
Mars
6
13
20
27
April
3
10
17
24
Maj
1
8
15
Ämne
Mose kallelse
Mose uttåget ur Egypten
Bud 1-4
Bud 5-10- Vi är ute
LOV
Min relation med andra
Jesus tolv år i templet
Jesus och Petrus
Påsken
PÅSKDAGENVi är med i gudstjänsten
LOV
EQUMENIA GUDSTJÄNSTVi är med i gudstjänsten
Dopet
Nattvarden
Mission
LOV
Avslutning
VÄLKOMNA
SÖNDAGSSKOLLÄRARNA
Kontaktperson:
Pernilla Holmquist
0732040126
Scout Ekenäs - Spårarsscout
Januari
20
Start
27
Sybaka
Februari
3
Se upp i backen, pulkaåkning
10
Kalle-kaos
17
Ingen spårarscout
24
Stopmotion
Mars
2
Stopmotion
9
Vi bygger hus
16
Tema påsk
23
Ingen spårarscout
30
Vi besöker
April
6
Wild camp
13
Wild camp
20
Agnes Afton
27
Utflykt
Maj
4
Wild camp
11
Wild camp (medtag föräldrar)
13-14
Spårar-hajk
18
Ingen spårarscout
25
Avslutning
Kontaktperson i Spårarscout:
Simon Karlsson 076-8834912
Scout Ekenäs - Upptäckarscout
Januari
20
Lägerbål
27
Patrullkväll
Februari
3
Pulka
10
Kalle kaos
17
Sportlov, Mys kväll
24
Bibel
Mars
2
Patrullkväll
5 (lördag)bad
6 (söndag)Gudstjänst (bara titta)
9
ingen scout
16
Bibel
23
Ingen scout
30
Påsklov, Patrull kväll
April
6
Scout basic
10 (söndag Equmenia gudstjänst
13
Scout basic
20
Scout basic
23-24 (lördag-söndag)Kämpar hajk
27
Ingen scout
Maj
4
Jeriko
11
Patrullkväll
18
al a carte
25
Avslutningsfest
Kontaktperson i Upptäckarscout:
Matilda Augustsson 076 183 75 05
Kontaktperson i Äventyrarscout:
Hanna Karlsson 076 844 41 50
PULS(i idrottshallen)
Alla som går i 7:an eller uppåt är välkomna till
Idrottshallen vid Ekenässjöns Skola. Där spelar
vi innebandy och andra sporter mellan kl 19.00
och 20.00 på fredagar. Efter PULS är alla
välkomna på Tonårs Café som är nästan alla
fredagar mellan 20-24.
Följande Fredagar är det ingen PULS:
5 Februari(Equmenias årsmöte),
25 Mars (Långsfredagen, tre dagar konferensen)
och hela Maj.
Kontaktperson PULS –Innebandy:
Jonathan Aspengren 073- 43041 10
LOVSÅNGSDANSGRUPPEN
Praise anordnar en dansdag:
Lördagen den 12 Mars kl 10-13
Tips: Dans på Söndagsskolan 1 maj
Kontaktperson i Lovsångsdansgruppen:
Gunilla Lia 070-1477176
Tonår
Startar fredagen den 22 Januari och slutar den 3 Juni.
Som vanligt är det Café från kl 20.00- ca 23.00. Gör vi
något extra meddelar vi det via Facebooksidan –
Tonår Equmenia Ekenässjön, Tonårs sms-lista och
fredagen innan. Kom och umgås, spela spel eller
handla i kiosken eller fika i caféet. Varje tonårskväll
samlar vi alla till en enkel andakt. Happenings under
terminen är Shalomhajk den 12-13 Februari för elever
på Njudungsgymnasiet (Anmälan till Sam),
Tre Dagar Konferensen på Kungsporten 24-27 Mars
(Meddela Sam) och mer kommer.
Kontaktperson Tonår:
Sam Olofsgård
070-9561410
Vill du information om vad händer på tonår varje
vecka så skicka ett sms till Sam 0709-561410
med meddelandet ”Tonårslistan”
Hyr våra kanoter!
Priser per kanot: Equmenia-Medlemmar/Övriga
Halvdag: 75:- /100:Heldag: 125:-/150:Vecka: 500:-/700:Kanotkärra: 35:-/35:Släpkärra till bil: 100:-/100:Flytväst: 10:-/10:- Flytväst ingår vid kanotuthyrning
Vid hyra av 6 kanoter eller fler ingår bil släpkärra
Regler: Före återlämning ska kanoter och paddlar
tvättas och sköljas. Kanoterna är försäkrade, om
skada skulle uppstå betalas självrisken av den/de
personer eller den föreningen som orsakat skadan.
Kostnaden för kanoter betalas vid återlämning eller
senast en vecka efter återlämnandet.
Bankgiro 5678-3657, Swish 123 378 57 71
Uthyrare
Jonny Gunnarsson tfn. 0383-305 46
Rolf Samuelsson tfn. 0383-303 04
Equmenia är en kristen ungdomsorganisation som bedriver barn och
ungdomarbete i landet.
Här i Ekenässjön finns en Equemnia- förening med ca 80- 100
medlemmar, som under många år arbetat med fritidsaktiviteter för barn
och unga i vårt samhälle. Det allra mesta av arbetet sker med hjälp av
ideella insatser
Equmenias motto är JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Det innebär att
ledare i Equmenia har en kristen livssyn och att en stund i alla samlingar
ägnas åt någon form av andakt.
Vill DU vara med och stödja Equmenias arbete i Ekenässjön ekonomiskt
är vårt bankgironr: 5678-3657, Swish:123 378 57 71
I Equmenia betalar du bara 100 kr/barn och år oavsett antal aktiviteter.
För det är du försäkrad när du deltar i Equmenias aktiviteter. Deltar du
enbart i söndagsskolan betalas ingen avgift
Mer info om församlingen och Equmenia Ekenässjön på hemsidan:
www.ekenasmissionskyrka.se