här. - KeyPit

 Avtal för tjänsten KeyPit Simple Avtal har ingåtts mellan följande parter: KeyPit AB 559040-­‐8034 Greta Arwidssons väg 31 754 43 Uppsala 070-­‐305 16 69 [email protected] Nedan kallad KeyPit Namn: Personnr: Adress: Objektets adress: Telefon: Email: Nedan kallad Kund Allmänt Tjänsten KeyPit Simple inkluderar fotografering av hyresobjektet, annonsering, kontakt med kunder, nyckelutlämning samt säkerställande att bostaden är städad efter hyresgästernas utcheckning. Avtalet gäller tillsvidare och kan när som helst sägas upp av respektive part. Vid upphörande av detta avtal ska åtagna uthyrningar fullföljas och uthyrningssumman fördelas efter vad som regleras i detta avtal. I samband med att detta avtal undertecknas godkänner kunden att KeyPit får hantera och lämna ut Kundens nycklar till hyresgäst. KeyPit har rätt att fritt annonsera via lämpliga kanaler. KeyPit agerar endast mellanpart mellan uthyrare (kunden) och hyresgäst och det är upp till kunden att söka de eventuella tillstånd som krävs för uthyrning av dennes bostad. Prissättning och betalning Prissättningen regleras av KeyPit men kunden har full rätt att sätta en lägsta nivå för prissättningen. En sådan nivå ska kommuniceras till KeyPit via email. Bokningar som redan inkommit innan denna nivå är bekräftad ska fullföljas enligt tidigare fastslagna villkor. Inbetalningar från hyresgäster tas emot och hanteras av KeyPit. Utbetalningar sker på månadsbasis med brytpunkt den femte i varje månad. Detta innebär att alla bokningar där hyresgästen har checkat ut mellan den sjätte i månad 1 och femte i månad 2 betalas ut senast den sista i månad 2. Hyressumman fördelas enligt följande: 80 % av uthyrningssumman tilldelas Kunden och 20 % tilldelas KeyPit. I uthyrningsumman exkluderas sådana avgifter som ej härrör till själva uthyrningen, det vill säga eventuella serviceavgifter, städavgifter och avgifter för andra kringtjänster. Uthyrningen Om inte annat framkommit av korrespondensen mellan parterna har KeyPit rätt att fritt välja längden på varje enskild uthyrningsperiod för den av Kunden tillgängliggjorda perioden. Kunden tillhandahåller städartiklar såsom, dammsugare, mopp, rengöringsmedel, trasor, etc. Kunden måste skriftligen via email tydliggöra vilka datum som ej ska hyras ut. Skador på hyresobjektet KeyPit ersätter kunden självrisken vid eventuella skador i hemmet. Ersättningen lämnas endast om hemförsäkring finns och kvitto från försäkringsbolaget ska skickas till KeyPit innan utbetalning sker. Vid de uthyrningar som sker genom www.airbnb.com finns ytterligare försäkringar tillämpliga för kunden.