Vårens schema 2016

Vårens schema 2016
Ego City
Ego Storgatan
Mån
06.45
10.00
11.15
11.50
11.50
16.40
17.15
17.35
17.45
18.00
18.45
19.15
19.20
19.35
20.15
SomaMove 45
Senior Muscle Challenge 45
CrossFit 30
ActivioSpinning 45
Aerobics+Styrka 45
BodyPump
PowerYoga 75
Spinning
BodyAttack
EasyLine Challenge 40
Step Kondition 30
Zumba
CXWORX 30
Spinning 30
CXWORX 30
L
S
S
SP
S
S
L
SP
S
EL
S
S
L
SP
S
Erika
Camilla
Camilla
Helene
Susanne S
Sara P
Eva M/Lotta R
Eva F
Tilda
Eli
Linda G
Mari
Linda G
Lina
Lina
Tis
06.45
06.45
11.10
11.45
11.45
16.45
17.00
17.00
17.15
17.35
18.25
18.30
19.00
19.30
Spinning 45
Tabata 30
Muscle Challenge 30
SomaMove 45
Muscle Challenge 45
ActivioSpinning 45
CrossFit 30
Gym-Intro 45
Ashtanga Yoga 75
Aerobics 45
BodyPump
ActivioSpinning
BodyBalance
Sh'bam 45
SP
S
S
L
S
SP
S
G
L
S
S
SP
L
S
Emil
Ida H
Sandra
Camilla
Susanne S
Jocke H
Amanda
Jocke K
Jon
Elisabeth
Sara/Christina
Michaela
Uffe
Mari
06.30
11.10
11.45
11.50
17.00
17.35
17.45
17.50
18.40
18.45
19.00
19.40
19.50
BodyPump 45
Tabata 30
Spinning 30
BodyPump 45
GRIT Strength 30
Spinning 45
SomaMove 45
Muscle Challenge 45
Aerobic Dance
ActivioSpinning
Bikram Yoga 90
BodyPump
Mjölksyretröskelträn. ActivioSp. 30
S
S
SP
S
S
SP
L
S
S
SP
L
S
SP
Lotta Å
Helene
Helene
Eva M
Tina
Sussi RS
Erika/Mia M
Eli
Jocke G
Tobias
Matthew
Uffe
Tobias
06.45
07.30
10.00
11.10
11.45
12.00
16.30
17.00
17.15
17.30
17.35
18.05
18.40
18.50
19.10
19.15
Spinning 45
PowerYoga
Senior EasyLine 40
Muscle Challenge 45
ActivioSpinning 45
Muscle Challenge 30
SomaMove 30
Tabata 30
Barre Move 45
ActivioSpinning
BodyPump
StreetDance
BodyAttack 30
Spinning 45
BodyBalance
CrossFit 45
SP
L
EL
S
SP
S
L
S
L
SP
S
L
S
SP
L
S
Linda G
Eva M /Lotta R
Camilla
John/Camilla
Stefan
Camilla/ Jocke H
Ida H
Ida H
Ida B
Tobias
Jocke G
Sofia T
Tilda
Jocke G
Mia M
Amanda
Fre
06.45
11.10
11.30
11.30
11.45
11.50
16.30
16.30
17.20
Spinning 45
Muscle Challenge 30
Gym-Intro 45
Ashtanga Yoga
Spinning 45
Bodypump 45
BodyPump
Spinning 45
CXWORX 30
SP
S
G
L
SP
S
S
SP
L
Erika
Elin
Jocke K
Peter
Susanne E
Eva F
Maria Pt
Lina/Linda G
Lina/Linda G
Lör
09.30
09.30
* 10.30
* 10.30
15.30
BodyPump
Ashtanga Yoga 90
ActivioSpinning
*utgår vid långspinning
Långspinning 125 *30/1, 13/2, 12/3, 16/4
Muscle Challenge 45
S
L
SP
SP
S
Sara
Peter
Tobias
Tobias/Jocke
Olika instruktörer
10.00
10.15
15.45
16.50
16.50
16.50
17.50
17.50
17.50
Spinning
Aerobics+Styrka 45
BodyPump
ActivioSpinning
Boxing
*utgår vid bodycombat
BodyCombat
* 7/2, 20/3, 10/4
Ashtanga Yoga
*24/1
BodyBalance
* start 31/1
Barre Move 45
SP
S
S
SP
S
S
L
L
S
Susanne E
Elisabeth
Linda G
Hasse
Sam
Maria E
Jon
Mia
Ida B/Jane
Ons
Tor
Sön
*
*
*
*
S: Stora
Version 2
L: Lilla
EL: EasyLine
SP: Spinningsalen
Mån
06.30
11.15
11.30
11.30
16.45
17.00
17.15
17.15
17.30
18.00
18.00
18.15
18.30
19.05
19.05
19.15
19.40
Indoor Walking 45
Muscle Challenge 45
Ashtanga Yoga 45
ActivioSpinning 45
Boxing 70
BodyBalance
ActivioSpinning BAS 45
Gym-Intro 45
Indoor Walking 45
BodyPump
Aerobic Dance
Spinning 45
Indoor Walking 30
Core 30
ActivioSpinning 30
Muscle Challenge 45
GRIT Strength 30
SP
S
L
SP
S
L
SP
G
IW
S
L
SP
IW
L
SP
S
L
Maria Pt
Anna
Peter
Hanna F
John/Sam
Lena
Elleonora
Amanda
Sussi RS
Katriina
Linda B
Elin
Petrus
Elin
Petrus
Maria Pr
Anita
Tis
06.30
06.30
07.00
10.00
11.10
11.45
11.45
16.30
16.45
17.00
17.00
17.35
17.35
17.35
17.35
18.10
18.10
18.45
18.45
18.45
BodyBalance 45
Indoor Walking 30
Core 30
Senior Spinning+Core
GRIT Strength 30
BodyPump
ActivioSpinning 45
Power Yoga
Zumba 45
ActivioSpinning 30
Indoor Walking 30
Indoor Walking 30
Core 30
BodyCombat
ActivioSpinning 30
Tabata 30
ActivioSpinning 30
BodyPump
ActivioSpinning 30
Barre Move 45
L
IW
S
SP
S
S
SP
L
S
SP
IW
IW
L
S
SP
L
SP
S
SP
L
Lotta Å
Thea
Thea
Anna
Pia
Mathilda
Tobbe
Lotta R
Katriina
Tommi/Stefan
Kerstin
A-K/Magdalena
Kerstin
Maria E
Tommi/Stefan
Anna-Karin/Tobbe
Stefan/Tommi
Tilda
Tommi/Stefan
Jane
Ons
06.30
09.45
11.10
11.10
11.30
12.05
16.45
17.30
17.30
17.30
17.50
18.20
18.20
18.50
19.00
ActivioSpinning 45
MammaBarn 45
ActivioSpinning 45
Muscle Challenge 45
Indoor Walking 30
Tabata 30
BodyPump
Sh'bam 45
ActivioSpinning 45
Indoor Walking 45
BodyStep
CXWORX 30
ActivioSpinning 45
Boxing
BodyBalance
SP
S/L
SP
S
IW
S
S
L
SP
IW
S
L
SP
S
L
Tommi
Camilla
Anita
Camilla
Maria Pt/Kerstin/Thea
Anita
Susanne S
Jenny-Lie
Maria Pr
Magdalena
Pia
Maria Pr
Tobbe
Sam
Lena/Mia M
Tor
06.30
10.00
11.15
11.30
11.30
12.05
16.00
16.30
16.30
17.20
17.35
17.50
18.10
18.15
18.45
18.45
BodyPump
Senior Indoor Walking+Styrka
ActivioSpinning 45
Tabata 45
Aerobics 30
Core 30
Gym-Intro 45
BodyPump
BodyBalance
Indoor Walking 45
Sh'bam 30
Muscle Challenge 45
Core 30
ActivioSpinning 45
Tabata 30
Yin Yoga 75
S
IW
SP
S
L
L
G
S
L
IW
L
S
L
SP
S
L
Pia
Sandra
Anna
Sandra
Thea
Thea
Sandra
Malin
Lotta Å
Maria Pt
Malin
Christina
Maria Pt
Lotti
Anna-Karin
Lotta R
Fre
06.30
06.30
07.00
10.00
11.15
11.15
12.05
16.30
16.30
Indoor Walking 30
ActivioSpinning 30
CXWORX 30
Senior Rygg+Kondition
ActivioSpinning 45
BodyPump 45
Tabata 30
BodyPump
ActivioSpinning 45
IW
SP
S
S
SP
S
S
S
SP
Tommi
Lotta Å
Lotta Å
Åsa
Tobbe
Maria Pr/Susanne S
Tobbe
Christina
Tommi
Lör
09.15
09.30
09.45
10.00
11.05
Indoor Walking 30
ActivioSpinning/Spinning 45
Core 30
BodyPump
DANCE! D.Step/D.Aerobic/Sh'bam/Street
IW
SP
L
S
S
Kerstin
Lotti /Sofia T
Kerstin
Lena
Olika instruktörer
PowerYoga 75
Indoor Walking 30
Muscle Challenge 45
Långspinning 125 *24/1,7/2,21/2,28/3,10/4
BodyStep
ActivioSpinning 30
ActivioSpinning 30
CXWORX 30
BodyPump
L
IW
S
SP
S
SP
SP
S
S
Lotta R
Tommi
Tommi
Petrus/Stefan/Tommi
Pia
Petrus
Petrus
Pia
Maria E
Sön
10.15
10.30
11.05
* 14.30
16.30
17.00
17.35
17.35
18.15
S: Stora
L: Lilla
*5 ggr start 6/4
IW: Indoor Walking
SP: Spinningsalen
Vårens schema 2016
Passförklaringar
Nedan följer en mycket enkel och kortfattad beskrivning av våra pass. Svårighetsgraden
kan på vissa pass variera med instruktören. Normallängd på passen är cirka 55 min,
inklusive stretch. För mer information, fråga oss i receptionen.
ActivioSpinning
Aerobic Dance
Aerobics
Ashtanga Yoga
Barre Move
Nyhet!
Bikram Yoga
BodyAttack
BodyBalance
BodyCombat
BodyPump
BodyStep
Boxing
Core
CrossFit
CXWORX
DANCE!
Dance Step
EL Challenge
GRIT Cardio
GRIT Strenght
Indoor Walking
Indoor Walking
BAS
Långspinning
125
MammaBarn
Mjölksyratröskelträning.
ActivioSpinning
Muscle Challenge
Muscle Challenge
BAS
Senior EasyLine
Senior Indoor
Walking
Senior Muscle
Challenge Nyhet!
Senior Rygg+
Kondition
Senior
Spinning+Core
Sh'bam
SomaMove
Spinning
Step Kondition
Streetdance
Tabata
Yin Yoga Nyhet!
Zumba
Pulsbaserat spinningpass, där du lätt kan följa hjärtats arbete på
filmduken och på så vis få koll på din konditionsutveckling. Kom i
god tid för att hinna hämta ut pulsband i receptionen och få hjälp
med inställningarna.
Ett dansinspirerat aerobicpass som ger en utmaning i koordination,
få ett flow med längre och mer komplicerade stegkombinationer.
Traditionellt aerobicpass med varierade stegkombinationer till härlig
musik, avslutas ibland med styrkeövningar.
En fysisk yogastil där 65 kroppsställningar körs i viss ordning.
Stående, sittande och liggande asanas.
Träna upp hållning, bålstyrka och rörlighet med funktionella
övningar och basövningar från balett och yoga. En träkäpp är det
enda redskap som används.
Yogapass i extra varm sal. Stärk och sträck ut din kropp i 26 olika
ställningar. Tag med handduk, 90 min.
Förkoreograferat intensivt pass med atletiska övningar. Upplev
träningsglädjen med hög puls och explosiva rörelser
Olika yogastilar, Tai Chi och Pilates blandas till ett harmoniskt pass
som ger både smidighet och styrka.
Träningspass med högt tempo i vilket man kombinerar rörelser och
positioner från bland annat karate, boxning och tai chi.
Styrketräning för hela kroppen med fria vikter i grupp med ledare.
Ger en stark och uthållig kropp.
Förkoreograferat energifullt pass. Förbättra flås och styrka med
varierade atletiska stegkombinationer på höj- och sänkbar låda.
Kampsportsinspirerat konditions- och styrketräningspass med högt
tempo. Parövningar med handskar och mittsar.
Styrkepass med fokus på bålen. Vi använder kroppen som enda
redskap i effektiva övningar för mage och rygg.
Högintensiv styrke- och konditionsträning m funktionella rörelser.
Ständig variation av redskap eller kroppsvikt som motstånd.
Effektiv och funktionell rygg-, mag- och balansträning som passar
alla. Gummiband och viktskivor används i vissa låtar.
På denna dansklass varieras danstyperna från vecka till vecka. (Se
internetbokningen)
Ett dansinspirerat steppass med lite mer koordination, de längre
stegkombinationerna på och över lådan ger en härlig utmaning
Cirkelträning i maskiner utan inställningar som passar alla, som
varvas med funktionella styrkeövningar.
Högintensiv intervallträning för hjärtat. Tuff konditionsträning med
kroppen som enda redskap.
Högintensiv styrke- och konditionsträning i intervallform. Variation
av skivstång, viktskivor och lådor för maximal effekt.
Enkel, säker och effektiv träning till musik på crosstrainers. Ger hög
förbränning och ökad syreupptagningsförmåga med låg
överbelastningsrisk.
Grundläggande teknikgenomgång och något lägre tempo än de
ordinarie IW-passen
Extra långt spinningpass som inramas av en lång uppvärmning och
välbehövlig nedvarvning, däremellan bjuds på stor variation på
både tempo och musik. Se schemat för aktuella datum.
Enkelt pass för nyblivna mammor med barn, både styrke- och
konditionsträning, 45 min. 5 ggr per termin, se aktuellt schema.
Pressa mjölksyratröskeln framför dig i intervaller av högt tempo
med mycket motstånd. Hitta kontrollen och lär dig din personliga
nivå och flytta upp den för varje pass. Under vissa perioder, se
aktuellt schema.
Enkelt stationsträningspass med blandade styrke- och
konditionsövningar. Passar både motionär och elit.
Längre teknikgenomgång och något längre vila mellan övningarna
än de ordinarie MC-passen. Alternativa övningar ges till de med
besvär.
EasyLine-pass med något lägre tempo och anpassade styrke-,
konditions- och balansövningar. Maskiner och fria vikter.
Mycket likt IW BAS passet med tydliga instruktioner och anpassat
för deltagare med knä, höft och ryggbesvär. Bra balansträning.
Stationsträning med konditions- och styrkeövningar, anpassade för
att alla ska kunna delta. Avslutas med stretchrörelser.
Ett pass med mycket kondition, flås och svett samtidigt som
rörelserna fokuserar på de viktiga mag- och ryggmusklerna.
Enkelt spinningpass där tempot anpassas efter gruppen, följt av
utvalda övningar för att stärka bålmuskulaturen som skyddar
ryggen.
Enkelt danspass med tuffa och svettiga moves till klassiska
partylåtar och moderna listettor.
Kroppsrörelser i ett ständigt flöde, utvalda för att hålla kroppen i
form. Ger stretch för muskel- och bindvävskedjorna. Eget tempo.
Konditionsträning på cykel där du själv bestämmer intensiteten.
Ger hög förbränning och syreupptagningsförmåga. Under passet
varieras handfattning och ställning för bästa resultat.
Aerobicpass där stegkombinationer utförs på låda. Enkel koreografi
med högt tempo.
Aerobicpass med inslag av funk och hiphop. Låg tyngdpunkt och
stora rörelser till rytmisk musik.
5-6 set av varierade funktionella rörelser. Effektiv intervallträning
där ett set består av 8 intervaller av 20 sek jobb och 10 sek vila.
En långsam, enkel och avkopplande yogastil där fokus ligger på att
bli smidigare genom att töja muskelfarcian.
Danspass med steg och rytmer hämtade från latinamerikansk dans.
Varje låt har en egen koreografi som får hela kroppen att jobba.
060-17 25 95
www.ego.nu
Öppettider på våra anläggningar
Ego City
Måndag–torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Ego Storgatan
Måndag–torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
06.00–22.00
06.00–20.00
09.00–16.30
10.00–20.00
Ego Alnö
Måndag–torsdag
Fredag–lördag
Söndag
06.00–22.00
06.00–20.00
08.00–18.00
08.00–20.00
05.00–23.00
05.00–20.00
05.00–23.00
Ego CrossFit
CrossFit-medlemmar:
Alltid öppet
Ego-medlemmar:
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag-söndag
00.00-06.00 & 21.00-24.00
00.00-06.00 & 20.00-24.00
00.00-08.00 & 16.00-24.00
Ego Alnö och Ego CrossFit är obemannade anläggningar.
Du som medlem på Ego måste först ha aktiverat ditt kort
för att kunna träna här.
Bokningsregler
• Plats kan bokas på passen upp till 48 timmar i förväg.
Bokningen stänger 30 minuter innan passets början.
Eventuellt kvarvarande platser när bokningen stänger blir
drop in-platser och kan ej bokas i förväg.
• Avanmäl dig i god tid om du inte kan delta på ett pass du
bokat dig till. Senast 30 minuter innan passets början.
• Reservplatser kan reserveras om ett pass är fullbokat. Om
en plats blir ledig senast 30 minuter innan passet startar blir
din reservplats en ordinarie plats och du meddelas via sms.
• Ej uthämtade biljetter släpps till väntande fem minuter
innan passets början. Biljetter tilldelas väntande enligt
"först till kvarn"-principen. Eventuell tidigare plats i
reservlistan gäller inte längre.
• Två missade pass under fyra veckor leder automatiskt till
att du spärras från att boka plats på passen under två
veckor.
Boka på hemsidan
Du loggar in med den e-postadress du lämnat till oss som
användare och ditt kortnummer som lösenord (fem siffror).
Boka med smartphone
Ladda ner appen "Bokningsappen" utvecklad av Pastell Data.
Första gången anger du anläggnings-id 1341 och loggar in
enligt ovan.