Sigrid Sjöström

Vår älskade
Sigrid Sjöström
* 2 november 1933
har stilla insomnat
Hudiksvall
18 januari 2016
Gunnel och Tim
Hannah
Per-Anders och Kerstin
Vilma
Syskon med familjer
När Far gick bort, så
ensam blev Din strid
Nu kära Mor, har även
Du fått frid
Sov, kära två, som delat
livets öden
I gravens ro förenade i
döden
Begravningen äger rum i
Hudiksvalls kyrka
fredagen den 12 januari
kl.13.00. Därefter inbjudes
till minnesstund i Hotell
Temperance. O.s.a senast
9/1 till Tollstedts begr.byrå
tele. 0650-10680