Månadens händelser - Pingstkyrkan Åland

Om Jesus hade fötts tusen gånger i Betlehem, men inte i
mitt hjärta så hade jag ändå missat allt
En lärare i England berättar följande härliga historia.
Vid jultiden byggde klassen en krubba i ett hörn av klassrummet. Barnen
deltog glatt i projektet. Läraren märkte att en pojke var särskilt intresserad av det hela och alltid gick fram och tillbaka till krubban. Hon frågade
honom om det fanns något som störde honom. Han svarade: "Ja, jag vill
veta hur Gud kan rymmas in i krubban?"
Med Jesu Kristi födelse gick det till så:
Bland judarna var förlovningen en högtidlig akt med juridiskt bindande
konsekvenser, så som vigseln hos oss (eller trolovningen i gamla tider).
Efter trolovningen talade man om man och hustru, fast kvinnan ännu levde kvar hos sina föräldrar. Bröllopet innebar att mannen ”tog sin hustru
till sig”, så att de bildade eget hem och levde tillsammans. Dog mannen
under trolovningstiden, betraktades kvinnan som änka. Det var äktenskapsbrott om en trolovad kvinna gav sig åt en annan.
Josef ville skydda sin trolovade för detta och tänkte alltså ordna
med skilsmässa i all tysthet. I drömmen ser han då en ängel, som säger
honom att Maria är oskyldig och att barnet som hon bär har blivit till på
ett sätt som inget annat barn i världen har. Josef skall därför ta sin hustru
till sig och barnet skall han ge namnet Jesus, därför att denne Jesus ”skall
frälsa sitt folk ifrån deras synder”. Den satsen har ingen riktig mening på
svenska (eller grekiska), men däremot på hebreiska eller arameiska. Namnet Jesus (samma namn som det gammaltestamentliga Josua) betyder
nämligen ”Herren frälser”. Namn betydde mera hos judarna än hos oss.
De innehöll ofta en bekännelse eller ett valspråk. Namnen ansågs vara
bärare av en persons innersta väsen, därför låg det en proklamation och
ett löfte från Gud i själva namnet Jesus.
Det ligger en särskild mening också i orden ”frälsa sitt folk från deras synder”. Att Messias skulle frälsa sitt folk var allmän judisk tro, men
han skulle göra det genom att befria det och slå ned dess fiender. Ängelns
ord ger en annan bild av Messias, den bild som Matteus kommer att teckna i sitt evangelium. Det är bilden av en lidande Frälsare, en som blir förföljd och förkastad men just på den vägen vinner syndernas förlåtelse åt
sitt folk.
Allt detta skedde, säger Matteus, för att Skriftens ord skulle gå i
uppfyllelse, och så citerar han Jesajas ord om jungfrun som skulle föda en
son (Jes 7:14).
Kenneth Witick
Församlingsblad
Januari 2016
Pingstförsamlingen på Åland r.f. Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
(018) 13 838, [email protected], www.pingstkyrkan.ax
Böne– och fastevecka
4-10.1
Kyrkan är öppen för
bön tisdag-fredag
både kl 12 och 19
Gemenskapsdagar med Stefan Löf
22-24.1
Fr kl 19 Församlingen Ordet
Lö kl 14 och 19 Pingstkyrkan
Sö kl 11 Missionskyrkan
Sö kl 16 S:t Mårtens kyrka
”Se på himlens
fåglar, de sår inte,
skördar inte och
samlar inte i lador,
men er himmelske
fader föder dem. Är
inte ni värda mycket
mer än de? Matt 6
Januari 2016
To
24.12 kl. 15:00 Julbön
Sö
27.12 kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, barnvälsignelse
Pred. Kenneth Witick, Led. Bengt Grunér
On
30.12 kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
To
31.12 kl. 19:00 Gemensam nyårsbön i Missionskyrkan
kl. 21:00 Nyårsfest i Pingstkyrkan
Sö
3.1
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST
Pred. Kenneth Witick, Led. Kristiina Korpi
On
6.1
kl. 19:00 Lovsång och bön, Kenneth Witick
Sö
10.1
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola. Församlingsmöte
Pred. Kenneth Witick Led. Bengt Grunér
Ti
12.1
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
13.1
kl. 19:00 Lovsång och bön, Helena Mandell-Hämäläinen
Fr
15.1
kl. 19:30 Ungdomssamling
Sö
17.1
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 MISSIONSGUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Zacharias Fjellander, Led. Kenneth Witick
Ti
19.1
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
20.1
kl. 19:00 Frikyrkornas gemensamma bön i Ordet
Fr
Lö
22.1
23.1
Sö
24.1
kl. 19:00
kl. 14:00
kl. 19:00
kl. 11:00
kl. 16:00
Ti
26.1
kl. 18:00 Skoj o hoj
On
27.1
kl. 19:00 Lovsång och bön
Fr
29.1
kl. 19:30 Ungdomssamling
Sö
31.1
Gemenskapsdagar i Församlingen Ordet
Gemenskapsdagar i Pingstkyrkan
Gemenskapsdagar i Pingstkyrkan
Gemenskapsdagar i Missionskyrkan
Gemenskapsdagar i S:t Mårtens kyrka
kl. 10:30 Bön inför gudstjänsten
kl. 11:00 GUDSTJÄNST, söndagsskola
Pred. Ea Nordberg, Led. Erik Eriksson
Med förbehåll för ändringar, följ med annonseringen i fredagens Ålandstidning.
Januari 2016—Övriga händelser och grupper
Kvinnobön Kyrkan är öppen för bön
måndagar kl. 19
Vi samlas för
gemenskap, fika och
bön. Kontaktperson
Barbro Wikström de
Wilde 0457-379 8805
tisdag-fredag kl 12-13
Tisdagsträffen upphör p.g.a. att
vi nu samlas regelbundet
till dagsbön i kyrkan!
Är du mellan 6 och 12 år
och vill ha SKOJ på tisdagskvällarna
mellan kl 18 och 19.30?
Då är du välkommen till
Vi börjar i kyrksalen med häftig sång och musik med vårt eget Skoj oʻ hoj
band...drama...lyckohjul...Bibelstund... vår kluriga detektiv cyklar in med
hemlig post... överraskningslådor...
SEN kan du välja att vara med i bakskola, målarskola eller pysselskola.
Kvällen avslutas med FIKA! Denna termin söker Bibeldetektiverna
efter guld...
Klubben är gratis!
Ungdomssamling fredagar för dig som är 13+
Kontaktpersoner Annika Lindahl 0457 342 8340
och Melissa Jansson 0457 342 5933
Följ med annonseringen i Facebook-gruppen (PK-ung)