Styrelsenytt Januari 2016

Januari 2016
STYRELSENYTT
Hej alla,
Hoppas att julledigheten har varit skön! En
ny termin har precis startats upp med ännu
fler barn och elever, vilket är glädjande.
Framtiden ser ljus ut!
lösas till mer strategiska och långsiktiga.
Vi vill gärna ha input från er. Fråga oss gärna
om ni har funderingar!
Styrelsens främsta mål är ju givetvis en bra
skola för våra barn!
Virestads Friskola hade årsmöte i mitten av
november, då vi bl a avtackade Stina
Ramberg Fält efter många års engagemang i Många hälsningar från styrelsen! //Ylva.
friskolan. Hon har även hunnit med ett år
som ordförande. Den nya styrelsen
Vad hände under förra läsåret?
presenteras på nästa sida.
• Firade friskolans 5-årsjubileum!
• Ny telefonilösning med växel
Vad gör egentligen styrelsen? Enligt
• Inleddes planeringsarbetet med
Skolverket är vår roll att följa upp kvalité, t
utökade lokaler i Virestad.
ex i form av skolresultat och enkäter, och
• Trevliga träffar för föräldrar och barn;
analysera resultaten. Därefter jobba vidare
metartävlingen vid Helge å och Välje.
med de frågor som ska utvecklas. Vi ska se • Iordningsställdes bibliotek på båda
till att det finns förutsättningar, dvs resurser,
orterna och projektanställdes en
för att få en bra skola. Vi har även ett stort
bibliotekarie tack vare pengar från IKEA.
ansvar som arbetsgivare.
• Köptes fler datorer och Ipads, också
med hjälp av IKEA-pengarna.
Styrelsen jobbar löpande med:
• Föreläsningar om Giftfri förskola
Ekonomifrågor och följer upp besluten om
• Fortsatte att utveckla mathanteringen
elevpeng från kommunen.
och jobbade fram ett
Systematiskt kvalitetsarbete.
egenkontrollprogram.
Organisationsutveckling
• Inspektion från arbetsmiljöverket
Teknik och utrustning
Mat och egenkontrollsarbete
Vi hade 95 st elever i skolorna, 68 st barn i
Städ
förskolorna och 50 st anställda personer.
Bibliotek
Lokaler och utemiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Under årens lopp har frågorna ändrat
karaktär från mer akuta saker som måste
Nya styrelsen
På årsmötet den 15 november valdes
följande styrelse:
Ylva Sandström, Valid, ordförande
Alexander Dénes, Virestad , vice ordförande
Per-Johan Åhman, Brännhult, sekreterare
Lotta Feldt, Holkya, ansvar mat och teknik
Gunnel Förander, Boastad, ansvar bibliotek
och uthyrning av lokaler i Virestad
Malin Håkansson Lundh, Övraön, giftfri
förskola och ekologiskt fokus
Johan Johansson, Järpanäs
Suppleanter:
Henrik Falck, Brantelid
Jakob Willborg, Hormeshult
Lars Svensson, Hyltan
Petra Månsson, Diö
Asylboende/integration
Sedan i höstas går barn från asylboendet
i Björkhaga på förskolan i Virestad.
Antalet varierar mellan 1-5 st. Tyvärr har
friskolan inte möjlighet att ta emot
skolbarn p g a lokalbrist.
I skolarbetet, t ex i engelskan för årskurs
6, har elever mött asylsökanden.
Mat
Under vårterminen fortsätter vi att köpa
in mellanmål och frukost från
Lanthandeln i Agunnaryd och lunch från
Guldkant. Vår målsättning är att öka den
ekologiska andelen och mat av bra
kvalité.
Personalförändringar
Utemiljön i Bråthult
Skatelövs och Västra Torsås
Sparbanksstiftelse samt Almundsryds
Sparbanksstiftelse har beviljat friskolan
50 000 kr för att förbättra utemiljön i
Bråthult. Planering tillsammans med
Bygdegårdsföreningen Viljan pågår och
förhoppningsvis kommer vi igång med
arbetet under våren.
Redan inför läsårets start anställdes
Cecilia Andris som förskolechef för att
avlasta Christina Björkman, som
fortsätter som skolledare och rektor.
Maria Andersson började som ekonom i
oktober och tog över efter Ingrid
Åström. Dessutom så har Daniel Uppsäll
avslutat sitt jobb som
verksamhetsresurs. Tack Ingrid och
Daniel för era insatser för friskolan!
Grattis till 5:orna i Virestad som har gått vidare i
”Vi i 5:an”. Vi håller tummarna!!!
2(2)