Sjøtrafikksentraler

30'E
Sogneuksen Lt
Kråkene Lt
Sjøtrafikksentraler
Røytingkalven Lt
Vikingneset
Radar
Grimeskjeret Lt
Holmengrå Lt
FEDJE SJØTRAFIKKSENTRAL
Halsvikklubben Lt
Mongstad Oil
Terminal
Vetegjøgraskjeret Lt
Grisholmen Lt
Fedje sjøtrafikksentral ligger i øykommunen Fedje
i Nord-Hordaland. Den dekker området fra Sognesjøen
i nord, til Hjeltefjorden ved Sture i sør. Sjøtrafikksentralen
ble etablert i 1992 og har hovedoppgaver knyttet til
oljeutskipningen fra Sture og Mongstad-terminalene,
i tillegg til VTS oppgaver i et område med stor trafikktetthet
Hamneflua Lt
Grisholmsundet Lt
VTS
FOSNØY
FEDJE
60° 45'N
Hellisøy Lt
Bolleflesi Lt
Marøy
Radar
Røbbeganstangen Lt
RADØY
Sture Oil
Terminal
HOLSNØY
Basholmen Bn
30'E