Les mer i brosjyren HER.

Torsdag 4. februar
Torsdag 18. februar
Torsdag 3. mars
Torsdag 17. mas
Torsdag 31. mars
2016
2016
2016
2016
2016
Påmeldingsfrist senest 28. januar
Torsdag 4. februar kl. 19.00 - 21.00
Tema:
Sorg og sorgreaksjoner
Innleder: Sykehusprest Kari Ripegutu
Gruppesamtale
Torsdag 18.februar kl. 19.00 - 21.00
Tema:
Når kroppen snakker!
Innleder: Psykiatrisk sykepleier Linda Eikeland
Gruppesamtale
Torsdag 3. mars kl. 19.00 - 21.00
Tema:
Sorgens mange ansikter, nye
perspektiver på sorg
Innleder: Sykehusprest Terje Talseth Gundersen
Gruppesamtale
Torsdag 17. mars kl. 19.00 - 21.00
Tema:
Veien videreHvordan lever vi med sorg og savn?
Innleder: Diakon Einar Svendsen
Gruppesamtale
Torsdag 31.mars kl. 19.00·21.00
Gruppesamtale
Påmelding senest 28. januar 2016