Doda Grande pumpe

AM-Doda
Grande
gjødselpumpe
AM-Doda Grande gjødselpumpe
En svært kraftig sentrifugalpumpe med kutting og oljekjølt gearboks.
En svært kraftig sentrifugalpumpe med kutting og oljekjølt gearboks.













 

 
 
 
 


Spesialkonstruert for håndtering av flytende husdyrgjødsel med for-rester.
Effektiv kjøling av girkasse med varmeveksler rundt gjødselinntak.
Spesialkonstruert for håndtering av flytende husdyrgjødsel med for-rester.
Meget effektivt totrinns kuttesystem.
Effektiv
kjøling av girkasse med varmeveksler rundt gjødselinntak.
Spesial “widia-widia” akseltetning.
Meget
effektivt
totrinns
kuttesystem.
Integrert
system
for selvsug
med vakuumpumpe på PTO, kan også leveres som hydrSpesial
“widia-widia”
akseltetning.
aulisk drevet.
Integrert
formed
selvsug
med
på PTO,
kan også
Leveressystem
standard
6” eller
8” vakuumpumpe
innløp, utløp 4” med
sekshulls
flens.leveres som hydraulisk
drevet.
Montert
på varmgalvanisert stativ med Triangel eller HMV. Kan leveres med treLeveres
standard
med Walterscheidstativ
6” eller 8” innløp, utløp
4” med sekshulls flens.
punktsfeste
eller eget
på bestilling.
Montert
på varmgalvanisert
stativMax
medkapasitet:
Triangel eller
med
Max trykk:
14,5 bar (145 meter),
5250HMV.
l/min. Kan
( 315leveres
m 3/ time
). trepunktsfeste
eller
eget på
Walterscheidstativ
på bestilling.
Anbefales for
traktor
over 120 hk.
Max
14,5 barpå
(145
meter),
Maxhk.
kapasitet: 5250 l/min. ( 315 m 3/ time ).
Maxtrykk:
effektforbruk
PTO
over 200
Anbefales
for traktor på over
hk. må brukes. Lagerføres av Agromiljø as.
Kraftoverføringsaksling
med 120
bruddbolt
Akslingstapp
på girkasse.
1 3/4”200
20 hk.
splein.
Max
effektforbruk
på PTO over
Kan også leveres for direkte
drift av stasjonær
motorLagerføres
med flere mulige
utvekslinger.
Kraftoverføringsaksling
med bruddbolt
må brukes.
av Agromiljø
as.
Akslingstapp på girkasse. 1 3/4” 20 splein.
Kan også leveres for direkte drift av stasjonær motor med flere mulige utvekslinger.
Tlf: 51 71 20 20 [email protected]
Agromiljø gjødselsystemer er agronomiske, økonomiske, effektive og miljøvennlige