UKERAPPORT Uke: 11/2012

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 11/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 28 Disse er følgende: Loggført hendelse Antall Merknader Fartøy i brann 1 Fartøy i drift 2 Fartøyskollisjon ‐ Grunnstøting 5 Øvrige skipshendelser 1 Vrakhåndtering (skip) ‐ Drivende gjenstand 1 Sjøpattedyr 1 Navigasjonsinstallasjoner 2 Oljeflak 3 Offshore 2 Landtransport 1 Industri 5 Landbruk ‐ Andre private hendelser 3 Internasjonal varsling og bistand ‐ Naturkatastrofe ‐ Generell overvåkning og administrasjon Ja Øvelser 0 Annet ‐ Kort omtale av de enkelte hendelsene Fartøy i brann •
Ambulansebåt i brann ved Osterøy, 50 fot 1200 l diesel om bord. Utbrent, og sikret i land. Fiskridir. Informert, havbruk. Fartøy i drift •
•
"LATANA" c/s LALS5 driftet en kort stund 30 nm utenfor Stadt . Til Ålesund for reparasjon. Egen bestilling av taubåt i forbindelse med tur til Ålesund. ” Coral Parensis ” C/S PCHL i drift 22nm vest av Eigersund Normal seilas videre etter reparasjon Sjøfartsdirektoratet er informert om hendelsene. Grunnstøting •
•
"TINA" c/s PBYP ,på grunn utenfor Lillesand. Grunnstøting ved ca 1 knops fart. Av for egen hjelp. Til Lillesand for undersøkelse. Ingen utslipp "LINETTE" call sign OWBM på grunn ved innseilingen til Skudeneshavn Til kai for egen maskin, ingen utslipp •
Østanger 3YDD ‐ fiskefartøy grunnstøtt i Gisundet, Troms 4 dager gammel sak. SD følger opp –ingen lekkasje •
"Helgøy" LHOJ, Ferge hatt grunnberøring , Rana‐Nordland Ingen Lekkasje •
”Scan Trans” grunn ved Finsnesrenna. Av grunn for egen hjelp, til kai Finsnes, ingen lekkasje Øvrige skipshendelser •
Seaking melder om olje på sjøen 4 nm øst av Vigra VTS Sjekket fartøyer i området‐ Berghaven c/s LM7128 har hatt et lite utslipp av hydraulikkolje, ca 10 liter. Drivende gjenstander •
Oppdrettsanlegg i drift Øst av Molde Fiskeri direktoratet informert – tomt for fisk. Molde havnevesen hentet anlegg Hvalkadaver •
Strandet hval, Bremanger kommune Håndtert lokalt, da KV ikke kunne bistå (Hendelse Celina) Navigasjonsinstallasjoner •
Henningsvær fyr er meldt slukket Kystverket følger opp •
Flytende stake i Horten indre havn Horten Havn følger opp •
Randegode Fyr meldt slukket Kystverket følger opp Landtransport •
Utslipp fra dieseltank på lastebil i Elveveien på Gol: Diesel 200l, brannvesen aksjonert med zygol. Industri •
•
Oljesøl utenfor Esso anlegget ved Skålevik , Askøy: Diesel, lite søl, uaksjonerbart. Overfylling bunkring av fartøy på Statoil Mongstad 200 liter diesel, Sak håndtert lokalt •
•
•
Bombetrussel Tananger offshore base, Rogaland Påse at ISPS ansvarlige i kystverket er varslet Utslipp av ammoniakkgass i Oslo vann og avløpstunnel til renseanlegg, Oslo OVA og Brannvesen aksjonert Gasslekasje fra rørledning i Karmøysundet (Storøy – Vibrandsøy,) GassNOR sin gassledning ‐naturgass‐ tetting iverksatt, Saken er politianmeldt, da det ser ut til at det hadde vært et anker som hadde dratt i ledningen på et ankring forbudt område. Andre private hendelser •
•
•
Utslipp av 10 liter hydraulikkolje i Tinn kommune Utslipp av 100 liter parafin ved overfylling av en tank i Hessing i Sør Varanger. Alt samlet opp Oljefilm i elv i Vestre Slidre, Oppland – Uno X Fra mellomlager på Heggenes, Vindeveien 1, 2940 Heggenes i Øystre Slidre kommune. Lageret består av 4 nedgravde glassfiber‐tanker, 2 stk på 20 m3 med farget diesel, 1 stk 15 m3 med blank diesel og 1 stk 15 m3 med parafin. Det ble oppdaget olje i elva. Etter undersøkelser, ble oljesølet sporet til anlegg. Det ble avdekket olje på bakken, som gikk i et overvannssluk ca 20 meter fra tankene. Dette sluket har avløp til elva ca 60 meter unna. Produktet er farget diesel. Tanker tømt‐ 8000 liter‐ 1500 liter på avveie‐ 1000 liter tatt opp. Tanker delvis gravd opp. Er laget avskjæringsgrøft hvor diesel tas opp. Uno X har engasjert Multiconsult FMVA‐Brannvesen, Politi, KYV og DSB er informert Kystverket ønsker overføring til FMVA, som har sagt de kan ta sak. Delegerings brev må gis FMVA. Oljeflak på sjøen •
•
•
Olje på sjø, Kristiansand havn, Xtrata nikkelverk as Mindre utslipp av Solvesso, organisk løsemiddel, flyktig. Gabrielsen fra KV Nornen meldte om et dieselflak i Egersund på ca 300m2 Uaksjonerbart Oljesøl 10x100m i Litlebergen i Lindås kommune. Fulgt opp lokalt – Brannvesen tilbakemelder mandag 19.mars. Offshore •
•
BP , ULA plattformen Olje i produsert vann, Estimert til 25 liter Statoil, Oseberg 10 liter AFFF Klif er informert via Ptil. Vaktlagene ukene 11 og 12 Funksjon Avtroppende: uke11 Påtroppende: uke 12 Vaktleder Ove Njøten Ingrid Lauvrak Vakthavende Bjørn Helge Utne Alf Kristiansen Beredskap 1 Knut Arnhus Ola Kolbjørn Jordheim Beredskap 2 Nautiker Andor Antonsen Kjell Asle Djupevåg Jurist Alexander Brorson Alexander Brorson BEA‐Vakt Ole Kristian Bjerkemo – Hans Petter Mortensholm Kjetil Aasebø Sjøfartsdirektoratet Alf Tore Sørheim Svein Erik Enge