Sykepleier - Frelsesarmeen

Frelsesarmeens rusomsorg, Feltpleien søker:
Sykepleier
Feltpleien i Urtegata er et gatenært, lavterskel, poliklinisk helsetilbud til rusmiddelavhengige. Feltpleien er
bemannet med 4 sykepleierstillinger, 1 merkantil stilling, legetjeneste 2 ganger per uke og psykologtjeneste en
gang i uken. Helsetilbudet driftes av Frelsesarmeen på oppdrag fra Oslo kommune. Den som ansettes må
arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Våre tilbud i Oslo, Sandvika, Tønsberg, Kongsvinger
og Lillehammer strekker seg fra lavterskel møtesteder, arbeidstrening til avansert helsehjelp og ulike aktiviteter
for å bidra til flere timer uten rus. Tiltakene er rettet mot rusavhengige over 18 år med behov for behandling,
rehabilitering eller omsorg og skadereduserende tjenester.
Informasjon om stillingen:
 Stillingen er 100 % 1 års vikariat
 Dagstilling
 Mulighet for fast stilling
Arbeidsoppgaver bl.a.:
 Gi helsetilbud og helseinformasjon til
rusmiddelavhengige
 Kartlegge helseproblemer og behovet for
helsehjelp
 Sårstell
 Kanalisere rusmiddelavhengige inn i det
etablerte hjelpeapparatet
 Smitteforebygging
 Samtaler
 Motivasjonsarbeid
 Skadereduserende tiltak
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
 Offentlig godkjent sykepleier, gjerne med
erfaring fra rusomsorg/psykiatri
 Evne til å takle en noe hektisk, uforutsigbar,
men svært innholdsrik arbeidsdag
 Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.
Vi søker en person:
 Som er dyktig og engasjert
 Som liker å jobbe i team
 Med gode mellommenneskelige egenskaper
 Som er ansvarsbevisst og fleksibel
Vi tilbyr:
 En særs spennende og utfordrende stilling i et
godt arbeidsmiljø
 Lønn i henhold til tariffavtale.
 Pensjonsordning
Spørsmål:
Spørsmål kan rettes til avdelingsleder
Randi Vinsjansen Tlf.: 22 67 43 45
Tiltredelse: Mars 2016
Søknadsfrist: Fortløpende intervjuer
Søknad sendes til:
[email protected]
Søknadspapirer returneres ikke.