Nest-Sotra United på nye eventyr

Nest-Sotra United på nye eventyr
Vi trenger din hjelp …
Nest-Sotra United planlegger nye eventyr og
trenger din hjelp for å virkeliggjøre planene. Laget
er igjen invitert til treningsleir i Portugal, juni
2016, hvor de vil få muligheten til å møte
Portugisiske lag i en turnering.
Spillerne dekker egne utgifter. Det vi trenger hjelp
til er å dekke utgifter til trenere/ledsagere og
sosiale samlinger, slik at dette ikke blir en ekstra
kostand for spillerne. Utgiftene tilstreber vi dekket
gjennom et spleiselag mellom, næringslivet,
kommune og klubben. Kubben er allerede med, nå
trenger vi hjelp ifra deg.
Vår erfaring fra Special Olympics har lært oss at en
slik reise kan ha stor betydning i hverdagen til
spillerne. Nettopp derfor ønsker vi å gi nye og
gamle spiller denne helsefremmende opplevelsen.
Kontonummer til Nest-Sotra United:
1503.61.38219
Alle som bidrar blir profilert på lagets nettside:
www.nestsotraunited.no
Reisebudsjett Portugal tur 31. Mai – 7. juni 2016
Utgifter
Fly, hotell og helpensjon x 20 spillere
Fly. Hotell og helpensjon x 10 trenere/ledsagere
Administrasjonskostnader (gruppereiser)
Sosial kasse til turen
kr
kr
kr
kr
144.000
72.000
6.000
3.000
Kr
225.000
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
144.000
14.000
20.000
7.000
7.000
26.000
7.000
Inntekter
Egenandel spiller x 20
Tilskudd Nest-Sotra Fotball
Tilskudd fra Fjell kommune
Tilskudd fra Sund kommune
Tilskudd fra Øygarden kommune
Tilskudd fra næringslivet
Dugnadsarbeid spillergruppen
Kr
Tusen takk til alle som er med å
bidra til nye eventyr!
For spørsmål om reisen, ta kontakt med
lagleder
Tove Iren Vindenes
[email protected]
93419733
2
225.000