Mer om statistikken for 2015

Markedet for
verdipapirfond 2015
20. januar 2016
Avkastning i ulike fondsgrupper i 2015
Uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper.
2015
•
Faste spareavtaler i
aksjefond og
kombinasjonsfond har
vært svært lønnsomt
de siste 5 årene.
Årlig snitt siste
Samlet siste 5 år
5 år
2,4 %
12,7 %
2,8 %
14,9 %
4,2 %
22,9 %
5,1 %
28,4 %
Pengemarkedsfond
Obligasjonsfond 0-2 år
Obligasjonsfond 2-4 år
Obligasjonsfond 4+ år
1,0 %
0,0 %
0,2 %
0,6 %
Andre rentefond 1)
Norske Kombinasjonsfond
Internasjonale
Kombinasjonsfond
Norske aksjefond
Nordiske aksjefond
Europeiske aksjefond
Nye Markeder
Globale aksjefond
-1,5 %
4,9 %
4,4 %
5,9 %
24,2 %
33,1 %
5,9 %
7,4 %
43,1 %
6,2 %
26,9 %
18,1 %
0,7 %
14,8 %
6,3 %
12,7 %
12,2 %
2,1 %
14,0 %
36,0 %
81,6 %
77,6 %
11,2 %
92,2 %
1) I hovedsak rentefond som tar noe større kredittrisiko enn obligasjons- og
pengemarkedsfond. Alle avkastningstall i norske kroner.
Kilde: Oslo Børs og VFF
Overblikk over markedet for verdipapirfond
Høyest nettotegning i obligasjonsfond
Nettotegning totalmarkedet
120
Aksjefond: -23,7 mrd. kroner
•
Kombinasjonsfond: 4,5 mrd. kroner
•
Obligasjonsfond: 30 mrd. kroner
•
Pengemarkedsfond: -2 mrd. kroner
•
Andre rentefond: 1,8 mrd. kroner
Forvaltningskapital på 904 mrd.
kroner
•
En økning på 68,5 mrd. kroner fra 2014
•
Av denne økningen utgjorde 65,1 mrd.
kroner avkastning for fondskundene og
3,4 mrd. kroner nettotilførsel av nye
midler.
80
60
101
40
20
32
58
58
0
41
25
42
26
11
-24
-20
-40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Milliarder kroner
•
Milliarder kroner
100
2015: Samlet nettotegning på 11,7
mrd. kroner, hvorav
Forvaltningskapital totalmarkedet (per 31. des)
343
410
292
415
499
494
558
663
836
904
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Norske personkunder
Nettotegning norske personkunder
15
11
for 12 mrd. kroner i løpet av 2015,
hvorav
Milliarder kroner
10
Norske personkunder nettotegnet
• Aksjefond: 3 mrd. kroner
5
-5
6
3
0
12
6
3
4
-4
-12
-14
-10
-15
• Kombinasjonsfond: 6,1 mrd. kroner
-20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
• Obligasjonsfond: 1,3 mrd. kroner
• Pengemarkedsfond: 0,09 mrd. kroner
Forvaltningskapital norske personkunder
350
• Andre rentefond: 1,5 mrd. Kroner
1) Ny inndeling av fondsstatistikken fra 2013. For 2015
er 106 mrd. som tidligere gikk inn i personstatistikken
omdefinert til «pensjonsmidler med fondsvalg»
Milliarder kroner
300
250
1061)
200
72
150
100
50
142
142
90
124
161
149
164
134
90
151
181
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pensjonsmidler med fondsvalg
15
Nettotegning pensjonmidler med fondsvalg
Nettotegning 9,3 mrd. kroner i 2015
•
Forvaltningskapital per 31.12.15: 106 mrd.
kroner
Omfatter norske personkunders
innskuddspensjon og andre
pensjonsprodukter hvor den enkelte
kan foreta investeringsvalg i
verdipapirfond og som inngår i VFFs
statistikk.
Før 2013 inngikk tallene i kategorien
«Norske personkunder»
10
5
8
8
9
2013
2014
2015
0
-5
2009
150
Milliarder kroner
•
Milliarder kroner
Pensjonsmidler med fondsvalg:
2010
2011
2012
Forvaltningskapital pensjonmidler med fondsvalg
100
50
0
72
0
0
0
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
90
2014
106
2015
Norske institusjonskunder1):
«Proffene» valgte obligasjonsfond
Nettotegning institusjonskunder
120
•
Aksjefond: 0,7 mrd. kroner
•
Kombinasjonsfond: -3,9 mrd. kroner
•
Obligasjonsfond: 20 mrd. kroner
•
Pengemarkedsfond: -2,9 mrd. kroner
•
Andre rentefond: -0,2 mrd. Kroner
100
Milliarder kroner
Norske institusjonskunder nettotegnet
for 14 mrd. kroner i løpet av 2015,
hvorav
•
Obligasjonsfond: 216 mrd. kroner
•
Pengemarkedsfond: 47 mrd. kroner
•
Andre rentefond: 37 mrd. kroner
1) Norske
institusjonelle kunder er definert som norske
kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk
er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner,
stiftelser eller aksjeselskap.
95
40
20
38
49
31
34
17
29
12
14
-13
-20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Forvaltningskapital institusjonskunder
600
500
Milliarder kroner
Aksjefond: 190 mrd. kroner
60
0
Norske institusjonskunder har nå 515
mrd. kroner i verdipapirfond, hvorav
•
80
400
300
487
200
100
171
224
171
229
261
267
312
515
354
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Utenlandske kunder
•
Aksjefond: -22,9 mrd. kroner
•
Kombinasjonsfond: 0,3 mrd. kroner
•
Obligasjonsfond: -0,2 mrd. kroner
•
Pengemarkedsfond: -0,7 mrd. kroner
•
Andre rentefond: -1 mrd. kroner
Utenlandske kunder har nå
omtrent 80 mrd. kroner i norske
aksjefond, og 22 mrd. I rentefond.
80 mrd. i aksjefond utgjør 18
prosent av den samlede
forvaltningskapitalen i aksjefond.
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Nettotegning utenlandske kunder
6
13
17
3
4
2
6
4
-7
-24
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Forvaltningskapital utenlandske kunder
120
100
Milliarder kroner
Utenlandske kunder
nettosolgte for 24 mrd. kroner,
hvorav
Milliarder kroner
Negativ nettotegning
80
60
40
20
30
44
62
77
69
81
103
107
103
31
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015