Hafslund

Elektrisk forsyning anleggsplass
Even Ungersness
Hafslund Nett AS
1,7 millioner innbyggere er
avhengige av våre leveranser
•
•
Leverer ca. 24 TWh per år
Utgjør ca. 20 % av forbruket i Norge
Hafslund 100 %
eier
Hafslund delvis
eier
Hafslund ingen
eierandeler
Tekniske volumer
• Luftlinjer [km]
– Regionalnett
– Høyspenningsnett
– Lavspenningsnett
15 771
1 532
3 468
10 771
• Jordkabel [km]
–
–
–
–
Sentralnett
Regionalnett
Høyspenningsnett
Lavspenningsnett
28 204
29
407
8 035
19 733
• Transformatorstasjoner
168
• Nettstasjoner
• Volum distribusjonsnett [GWh]
• Maks effekt regionalnett [MW]
• Kunder
Oppdatert 2015-07-22
Kilde: NVE rapp 2014
17 781
17 700
5 400
682 000
Dagens situasjon på anleggsplasser
•
Anleggsplasser er veldig forskjellige!
–
–
En liten leiegård sentralt i Oslo
Follo-bane prosjektet
•
Større anleggsmaskiner går på diesel
•
De aller fleste andre funksjoner bruker elektrisitet
–
Forsynt fra nettselskapet (byggestrøm)
•
–
5
Mange firmaer leier ut byggestrømsanlegg
Forsynt fra dieselaggregater
Ønsket situasjon
•
Alt går på strøm?
•
Mere går på strøm?
•
Hva finnes av tilgjengelig anleggsmaskiner som
går på strøm?
–
Follo-bane prosjektet
•
–
–
•
6
Ca 40 MW (40.000 kW) tunnellboremaskiner
Med «skjøteledning»?
Med batterier?
Aggregater kan erstattes av strøm fra
nettselskapet
Fremtidsbildet må også
være realistisk
Hva finnes egentlig av
elektrisk drevne
anleggsmaskiner?
7
8
9
«Framtidsbilde» fra 2010
10
Effektbehovet
•
•
Et nettselskap har leveringsplikt på strøm
Kunden må bekoste å bygge eller forsterke
strømnettet
–
•
Tidslinjen fra bestilling til levering kan også
variere ganske mye.
–
–
11
Veldig store prisforskjeller avhengig av ledig
kapasitet
Bygge eller forsterke strømnett i et byområde er
ikke enkelt
Mange tillatelser og mye koordinering
Strømbruk på en
anleggsplass må
planlegges i god tid!