Valg_2016 - Norsjø Golfpark

NORSJØ GOLFKLUBB
VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2016
STYRET
Petter Grini
Inger Lise Eriksrud Bergan
Gro Kabbe
Kristoffer Gaathaug
Lisbeth Skjelbred
Knut Kåsin
Arne Isak Tveitan
2016
Ikke på valg
Gjenvalg, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
Ikke på valg
Nyvalgt, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
Neste valg
På valg 2017
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2017
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2018
Revisor
Svein Arntsen
Svenn Ivar Sannes
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2017
Valgkomite
Runar Hellekås
Trond Hellekås
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 201På valg 201-
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2018
Leder
Nestleder
Styremedlem
Vara
Representant til Nome Idrettsråd
Kristoffer Gaathaug
Junioravdeling
Mattias Andreasson
Ikke på valg
Petter Grini
Gjenvalg, velges for 2 år
Må suppleres med foreldre og
elitegruppe
På valg 2017
På valg 2018
Knut Moe
Dagfinn Fagermo
Vidar Standeren
Halvor Nordskog
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2017
På valg 2017
Karin Elise Wendelborg
Olav Aaland
Øyvind Syvertsen
Lisbeth Skjelbred
Nyvalgt, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2017
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2017
På valg 2017
Seniorkomité
Turneringskomité
Økonomi og Markedskomité
Hallstein Søvik
Reidar Norschau
Tor Magne Skjelbred
Hans Storli
Bane og Dugnadskomité
Oddbjørn Brevik
Wolfgang Felbinger
Ikke på valg
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2017
På valg 2018
Rolf Henriksen
Ragnar Kisfoss
Gjenvalg, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
På valg 2017
På valg 2018
Line Håtveit
Irene Forberg
Nyvalgt, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2018
Olav Aaland
Kristoffer Gaathaug
Gjenvalg, velges for 2 år
Nyvalgt, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2018
Suppleres av leder etter
behov
Handicap komité
Damegolf
Herregolf
Veien Til Golf
Mattias Andreasson
Informasjon fra valgkomiteen.

Oppfordrer alle som ønsker å bidra i styret, eller i en komite. Si ifra til valgkomiteen i løpet av
sesongen. Samme gjelder for de som ønsker seg ut av sitt verv etter sin valgte periode. Gi oss
en beskjed.

Alle som har gått ut av styret og verv på dette valget, har sluttet etter eget ønske.
Vi takker for den jobben de har gjort.