Musikk - Minskole.no

Halvårsplan for: 2. trinn, våren 2016
Uke
1-3
Tema
Musisere
Sang og samspill
Tema: Vintersanger
Læremidler
Kor Arti’
Sangbøker
Rytmeinstrumenter
Little snowflake
Det snør, det snør
Jeg snører min sekk
Søndag på ski
Slaps og sludder
Reven, rotta og grisen
Fag: Musikk
Kompetansemål
 bruke stemmen variert i
ulike styrkegrader og
tonehøyder
 imitere rytmer og korte
melodier i ulike tempi,
takt- og tonearter
Vurdering
Ansvarlig
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Kameratvurdering
Vi bruker ulike
rytmeinstrumenter til
sangene.
4-6
Lytte
Instrumenter
DKS: Det store
orkesteret –
instrumentenes sanger
(uke 4)
Musisere
Rytmeøvelser
Talekor
Salaby
 gjenkjenne lyden av og
kunne navn på noen
instrumenter
 samtale om musikkens
klang, melodi, rytme,
dynamikk og tempo
 imitere rytmer og korte
melodier i ulike tempi,
takt- og tonearter
 improvisere enkle
stemmer og rytmer
etter gehør
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Kameratvurdering
7
Lytte
Folkemusikkinstrumenter og
folkedans
Videoer av munnharpe
og hardingfele
Munnharpe
Hardingfele
 delta i leker med et
variert repertoar av
sanger, rim, regler,
sangleker og danser
 delta i leker med et
variert repertoar av
sanger, rim, regler,
sangleker og danser
Musisere
Per Sjuspring
Per Spelmann
8
(Eventyruke i norsk og
samfunnsfag denne
uka)
Vinterferie
9
Lytte
Kameratvurdering
Salaby
 lytte til og fortelle om
lyder i dagliglivet
 samtale om egen bruk
av musikk og egen
musikksmak
Salaby
Musikk av ulik karakter
Walt Disneys Fantasia
 samtale om hva som er
særegent for et
musikkstykke, og hvilke
assosiasjoner det kan
gi
 samtale om musikkens
Snakke om hvilke lyder
vi omgir oss med, når,
hvor og hvorfor vi
bruker musikk og om
elevenes musikksmak.
10 - 11
Lytte
Lytte til forskjellig
musikk. Snakke om
hvilke assosiasjoner
musikk kan gi.
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Kameratvurdering
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
Er musikken trist, glad
eller skummel? Hvilket
tempo har musikken?
Er den rask eller
langsom osv.
klang, melodi, rytme,
dynamikk og tempo
 gi uttrykk for
opplevelser gjennom
språk, dramatisering,
dans og bevegelse
mestring
 sette sammen
musikalske
grunnelementer som
klang, rytme, dynamikk
og melodiske motiver til
små komposisjoner
 utforske ulike
musikalske uttrykk
gjennom å improvisere
med lyd og bevegelse
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Framføring for
klassen
Kameratvurdering
Tegner og samtaler om
et musikkstykke
(utdrag av Dyrenes
karneval av Camille
Saint-Saëns).
Gruppevis lager
elevene en fortelling
som passer til og
dramatiserer denne.
12
Påskeferie
13 - 17
Komponere
Lage egen dans i
grupper
Telefondansen
(DKS torsdagene i uke
13 og 14)
Musikk av ulik karakter
Framføring for
klassen
Kameratvurdering
18 - 19
Nasjonalsanger
Salaby
Sangbøker
 bruke stemmen variert i
ulike styrkegrader og
tonehøyder
 delta i framføring med
sang, samspill og dans
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Orff-instrumenter
Rytmeinstrumenter
Lydopptak
 sette sammen
musikalske
grunnelementer som
klang, rytme, dynamikk
og melodiske motiver til
små komposisjoner
 utforske ulike
musikalske uttrykk
gjennom å improvisere
med lyd og bevegelse
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Øve på nasjonalsanger
og heiarop
(Kristi Himmelfartsdag
torsdag i uke 18)
20 - 21
Komponere
Velge tema og
komponere musikk i
grupper.
Framføring for
klassen
Kameratvurdering
22 - 25
Musisere
Potpurriet Kor i været
(Metrologisk institutts
150 års jubileum) med
egne bevegelser.
Kulturtime siste
skoledag.
Kor Arti’
 bruke stemmen variert i
ulike styrkegrader og
tonehøyder
 delta i framføring med
sang, samspill og dans
 utforske ulike
musikalske uttrykk
gjennom å improvisere
med lyd og bevegelse
Muntlig
Lærerne på
underveisvurdering trinnet
i
forhold til
engasjement,
innsats og
mestring
Kulturtime
Merk: Vi synger ofte med elevene. De får derfor brukt stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder hver dag.
(Kompetansemål fra læreplanen)