Øy-Blikk, #3, torsdag 21. januar, 2016

Øy-Blikk
Torsdag 21. januar 2015
Spør oss om
BUSTADLÅN
Dei beste vilkåra får du gjennom
Møre Ung og Møre Verdi.
Annbjørg H. Dyb
Aut. finansiell rådgivar
Tlf. 905 03 768
[email protected]
Nr. 3
|
31. årgang
|
www.oyblikk.no
|
Laussal kr 20,-
BOLIGSPESIALISTEN I GISKE
Din lokale eiendomsmegler
SELGE BOLIG?
Odd-Arild Sæther
Mob: 900 88 380
odd.arild.sather
@moremegling.no
Kontakt meg i dag for
en gratis verdivurdering
Audun Sjøholt
mob 906 03 774
[email protected]
www.notar.no
Fersk fisk og fersk
minister
Læringskurva er bratt
for fiskeriminister Per
Sandberg (Frp). Sist
veke var han "i lære"
hos Nordic Wildfish på
Valderøya.
SIDE 5
Siste gong i
uniform
Barna i Tryggheim barnehage på Godøya koser seg med vinter og snø. Foto: Kristoffer Oftedal
Otto Stornes og Rune
Blindheim har til
saman 76 år på baken i
brannvesenet. No slepp
dei yngre krefter til.
SIDE 10-11
Vinterglede i Giske
Er det nokon som ikkje er lei seg for snøfallet den siste veka er det barna i Giske. Dei nyt vinteren så lenge han
Sjå vinterbilda på side 2, 14 og 15
rekk – allereie til helga kan moroa vere over for denne gongen.
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 23/1.
Gulost
Nygrillet
kylling
90
Rispanert torsk
69
1 kg, Synnøve
34
pr stk, Prior
Finn din nærmeste butikk på www.spar.no
90
49
680 g, Longvafisk
Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.
73,38/kg
90
Svinekoteletter
44
fersk, 2 pk/4 pk, pr kg, Ringdal
90
Alltid tilbud på noe godt!
ord for dagen:
21. januar 2016 Veke 3
Ansvarleg redaktør:
Odd Egil Valderhaug
Utgjevar: Øy-Blikk AS
Vinteren har ei stor vom
Øy-Blikk arbeider etter “Ver Varsam” plakaten og øvrige etiske retningsliner som vert lagde til grunn i norsk presse. Den som meiner seg råka av
urett-messig avisomtale, vert oppmoda om å kontakte redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i etiske spørsmål.
PFU, Rådhusgt. 17, 0158 OSLO.
Tlf. 22 40 50 40, fax. 22 40 50 55
Norsk ordtak
@lenaegiske - Lena Ellingsæter Giske - 17.1.16
Ubunden lokalavis for Giske
ODD EGIL VALDERHAUG
ANSVARLIG REDAKTØR
& DAGLEG LEIAR
[email protected]
924 23 398
KRISTOFFER OFTEDAL
REDAKSJONSSJEF
@lenaegiske - Lena Ellingsæter Giske - 10.1.16
[email protected]
408 53 759
STINA HORMAZÁBAL
MARKNADSSJEF
[email protected]
70 18 63 80
ROLF HANSEN
JOURNALIST
[email protected]
924 78 303
Bilethelsingar
i Øy-Blikk
er GRATIS
MARCUS MURPHY
GRAFISK FORMGJEVAR
[email protected]
450 21 595
– max. 30 ord –
Helsingar med kunngjering
av tid og stad for feiringa
kostar 110 kroner.
Øysenteret, 6050 Valderøy
Telefon: 70 18 63 80
Faks: 70 18 63 90
e-post: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Forretningsannonsefrist: Måndag kl.12
Privatannonsefrist: Måndag kl.16
Verdens beste pappa
fyller 30år!
Hipp hurra for deg
Steinar Wiggen.
Vi gleder oss til å feire deg.
Klem fra dei søte barna
dine ♥
Min gode mann
Steinar fylle 30 år
26. januar
Ønska dej en fortryllende
bursdag,
Hipp hipp HURRA!!
Klem fra kona di ♥
-Pauline-
Helsingar kan sendast på
e-post til:
[email protected]
Legg ved frankert konvolutt
dersom du ønskjer biletet
sendt i retur. Siste frist for
innlevering av helsingar og
takkeannonser er tirsdag
klokka 12.00.
@tovekwik - 219.1.16
[email protected]
70 18 63 80
Benjamin Vang
Mattiello
fyller 6 år 23. januar.
Vi gratulerer sjarmøren vår
med dagen.
Gler oss til selskap på
lørdag!!
Bursdagsklem fra mormor
og morfar.
@anneritali - 10.1.16
MARIT ØRSKOG
REDAKSJONSMEDARBEIDAR
Vi oppfordrar alle til å bruke
fullt namn på den eller dei
som vert gratulert.
Trykk: Polaristrykk AS
Sats og montasje: Øy-Blikk
JOURNALIST FRILANS:
Nora R. Hesseberg
Birgitte Magelssen Godø
Anja Heimland Løkling
tips øy-blikk
70 18 63 80
2
Torsdag 21. januar 2016
Øyriket Giske
Giske kommune omfattar dei fire øyane Vigra, Valderøya,
Giske og Godøya. Øyriket har til saman 8000 (juli 2015)
innbyggjarar. Øyane er bundne saman med tunnel og bruer, og
kommunen er knytt til fastlandet med undersjøiske tunnelar.
det skjer
øyglimt
Frelsesarmeen
takker
Gudsteneste
Frelsesarmeen takker Øysenteret, Ytterlandsenteret og Rema 1000 Valderøy som ga plass til
julegryta de siste tre ukene før jul!
Vi takker også de som stilte som julegrytevakter. De bidro med god stemning og et godt
resultat! Og ikke minst takker vi den enkelte
giver! Årets resultat på øyene ble kr. 77.466,-.
Hjertelig takk alle sammen!
Vennlig hilsen
Marie Alnes
major/ass.korpsleder Ålesund
Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene
Høgmesse ved Geir Sakseid.
Offer: Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt
søndag 24 januar kl. 11, Godøy kapell
Familiegudsteneste ved André Sjåvåg.
Offer: Det Norske Bibelselskap
søndag 24. januar kl. 11, Valderøy kyrkje
Sveletreff
Valderøy sokneråd arrangerer sveletreff kvar
måndag i Valderøy kyrkje. Her blir det svele og
kaffi, god prat, kanskje litt song og opplesing.
Kom og gå når det passar deg. Alle velkomne.
måndag 25. januar, Valderøy kyrkje
« lokal avisa di er ein god mediekanal for offentlege
kunngjeringar og anna nyttig informasjon frå
kommunen din. Fordi folk meiner lokalavisene er
truverdige og ein svært viktig kanal for nyhende frå
lokalmiljøet.»
Babysang
Tysdagar i Valderøy kyrkjekjellar. Sang og leik, mat
og prat. Ta med matpakke.
tysdag 26. januar, Valderøy kyrkje
Pensjonistkafé
Denne annonsa er eit samarbeid
mellom lokalavisa di og lla. For
meir informasjon: www.lla.no
Pensjonistkafe på Husmortun kvar tysdag.
tysdag 26. januar, Husmortun
Kjelde: Landslaget for lokalaviser (lla) og tns Gallup, Kanalvalgundersøkelsen
@jannicke_valderhaugstrand - 3.1.16
Sjå også Kulturkalenderen på side 18
Bilde nr. 2 frå Giske Fotoklubb under Månadens foto for desember, med tittelen ‘Morgengry’ sto diverre
oppført med feil fotograf i Øy-Blikk 7. januar. Rett namn bak det stemningsfulle bildet er Terje Molnes.
Torsdag 21. januar 2016
3
Opnar krigsseglarregisteret for alle
Gjengangar dømt for 21 lovbrot
Arbeidet med å samle inn alle historiene til norske
krigsseglarar som deltok under andre verdskrig har
pågått i lang tid. Initiativet kom frå Samlerhuset
i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Lillesand
sjømannsforening/sjohistorie.no. Ein kan no søke
på både namn, skip og anna, og lese dramatiske
historier fra krigsåra. Registeret finn du på:
www.krigsseilerregisteret.no
Ein mann busett i Giske blei 12.
januar dømt for i ei rekke tilhøve
relatert til narkotika, bil- og båttjuveri og promillekøyring. I domsslutninga frå Romsdal tingrett blir
mannen dømt for i alt 21 lovbrot,
alle gjort i rusa tilstand. Vedkomande er ein av dei sokalla gjen-
gangarane Giske-politiet jamnleg
tek inn (sjå Øy-Blikk 7. januar) og
slit med rusproblem. Han har sidan
hausten 2015 hatt opphald ved
ein rusbehandlingsintituasjon,
og skal ifølgje Smp.no også gjere
soninga der. Ifølgje rettsboka skal
den dømte vere motivert for å bli
rusfri og gjennomføre påbegynt
utdanning. Lensmann Hans-Eirik
Pettersen stadfestar opplysningane
og understrekar at politiet i samarbeid med rusomsorgen vil følgje
mannen tett opp ved endt soning
for å unngå at han hamnar tilbake
i uføret.
Fiskeri-skapt radiohistorie i Møre og Romsdal
Store f iskevær som R øst og
Grip var vanskeleg å knyte til
fastlandet med telefonkabel.
Dette var årsaka til at Norge
var t idleg ute med å br uke
radiobølge som telekomunikasjonsmedium.
Italienaren Marconi var den første
som fekk radiosignal gjennom lufta.
I 1901 greidde Marconi å få radiosignal gjennom lufta over kanalen
mellom Frankrike og England. I
1906 vart det etablert eit fast radiotelegrafi samband mellom Røst og
Sørvågen i Lofoten. Radiotelegrafi
bruker radiobølga til morse-signal.
Radiobølga brukt til lydoverføring
var vanskelegare. Først når radiorøret vart godt nok utvikla vart dette
ein realitet. I 1919 vart det etablert
radiotelefoni samband mellom fiskeværet Grip og Kristiansund. Først
i 1920 vart den første reine kringkastingsstasjonen i Europa etablert
av Marconi i Chimsford i England.
I Norge vart dei første forsøka med
kringkasting utført av telegrafverket med leigd sendar i Oslo i 1923.
Kringkastingsselskapet A/S i Oslo
kom på lufta med regulære kringkastingssendingar først i 1925.
Ålesund fekk det første radiotelefoni sambandet mellom fiskebåt og
land hausten 1924. Radiotelefonisambandet var mellom D/S Thorberg
av Ålesund og telegrafstasjonen
i Ålesund. Den 1 kW radiotelefonisendaren i Ålesund var den første
større norskeigde radiosendaren som
vart brukt til kringkasting i Norge.
Radiotelefoni-sendaren i Ålesund
vart også brukt som kringkastingssendar 1924-1933. I 1925 vart Ålesund radiolag skipa for meir orga-
4
niserte kringkastingssendingar og i
1927 vart det private aksjeselskapet
Ålesund Kringkastingsselskap A/S
skipa. Kringkastingsselskapet fekk
konsesjon for krigkastingsendingar
for Møre og Romsdal fylke. Dette var
eit av 4 private kringkastingselskap
i Norge før monopolselskapet NRK
vart skipa 1.7.33. NRK tok då over
dei 4 kringkastingselskapa i Oslo,
Bergen, Tromsø og Ålesund. Planlegging av ny rein kringkastingssendar
i Ålesund starta umiddelbart og stod
ferdig på Vigra i november 1935 med
ein 10 kW amerikansk RCA sendar.
NRK fekk internasjonal konsesjon på
2 nasjonale storsendarar på 100 kW.
Den eine av desse vart Vigra Kringkastar som kom på lufta med 100 kW
i 1939. Vigra-sendaren hadde då det
største dekningsområdet i Norge –
stort sett heile Norge og havområda
mellom Svalbard, Island og Skotland.
Når krigen kom 9. april vart dei 2
andre storsendarane Lambersæther
(60 kW) i Oslo og Stavanger (100
kW) vart tatt av tyskarane 9. april.
Vigra Kringkastar vart Norge sin
viktigaste informasjonskanal dei
første krigsdagane 9.-15. april. Tilsette i studio i Ålesund og teknikarar
frå kringkastaren på Vigra etablerte
ein ly t testasjon for utanlandske
radiosendingar på Fjellstova. Informasjonen dei henta inn vart vidareformidla over Vigra Kringkastar.
Lektor Kåre Fostervoll vart leiar for
dette informasjons-arbeidet. Han
var frå Kristiansund og var lærar
på Latinskulen. Seinare vart han
både statsråd og kringkastingssjef.
Hans Fredr ik Dahl sk r iv i boka
«NRK i krig»: «Sommerfelt, Ording
og Gobinot sluttet seg til Langlos
programstab og dermed til Foster-
volls nyhetskontor; det siste gikk
for fullt og vakte beundring hos de
tilreisande, som kunne konstatere
at Ålesundspressa er den beste i det
frie Norge. Arnold Ræstad døypte
Fostervolls nyhetskontor til Statens
informasjonskontor og fekk namnet
godkjent av regjeringa 23. april. Av
kjente folk som slutta seg til kontoret
kan nemnast Håkon Lie i arbeiderpressa og direktør Birger Knusen i
NTB. «Den 1. mai forlot Ræstad og
hans følge Ålesund med ishavsskuta
Grimsøy, mens NTB og arbeiderpressen fulgte hakk i hæl med Reform»,
skriv Hans Fredrik Dahl.
12. april 1948 vart den nye Vigra
Kringkastar offisielt opna av kong
Håkon 7. i eit direktesendt radioprogram frå Løvenvold kino i Ålesund.
Dette radioprogrammet har vi fått
opptak av og det ligg i NRK sitt radioarkiv. Joakim Rønneberg som var
nytilsett som programasistent frå
1.3.48 opna programmet og Kåre Fostervoll som då var statsråd held eit av
hovudinnlegga. Henrik Straumsheim
som hadde vore aktiv med i kringkastingsarbeidet frå starten av framførte
sin prolog til Vigra Kringkastar.
Frå 1935 til ca 1960 var Vigra Kringkastar den einaste kringkastingstasjonen for Møre og Romsdal og størstedelen av Sogn og Fjordane fylke.
Vigra Kringkastar er den einaste
stasjonen i Norge som har tatt aktivt
del i heile den analoge kringkastingshistoria frå 1935 til 2011. Driftskontrollsenter frå 1967 til 1984 for Reinsfjell, Gamlemsveten og Bremanger
FM/TV hovudsendere - fjernstyring
og overvåking. Frå 1996 til 2002 var
stasjonen mønstringsstad for drift
av kringkastingsnettet i Møre og
Romsdal fylke - NRK1 og 2, TV2, TVS,
delvis TV-Nordmøre og NRK P1, P2 og
P3 og P4. I sendarbygget frå 1948 har
vi samla utstyr og dokumentasjon for
heile den analoge kringkastingshistoria i Møre og Romsdal.
Sendarbygget frå 1948 er det einaste
verneobjektet som er på Telenor sin
verneplan i Møre og Romsdal fylke.
Vigra Kringkastar er den einaste av
dei gamle nasjonale storsendarane
som kan vernast – Lambersæther,
Kløfta og Stavanger er borte.
Venneforening for Vigra Kringkastar
har arbeidd i 20 år for å ta vare på
denne historia. Norkring og Telemuseet har støtta oss i arbeidet. Vi
har samla og tatt vare på den eldste
kringkastingshistoria frå 1923 til
1948 i eit eige «museumsområde»
som var t opna av leiaren i telemuseet på 70 års jubileet til Vigra
Kringkastar og 150 års jubileet til
Telenor i 2005.
Ei arbeidsgruppe med representantar
frå MR Fylke, Sunnmøre Museum,
Telemuseet, Giske kommune og venneforeninga arbeider for å ta vare
på sendarbygget og bruke det til eit
historisk senter for korleis radiobølga
si historie har påvirka samfunnet
si histor ie med spesiell vekt på
ytringsfridom og demokrati. Vigra
Kringkastar har i 76 år vore ein av dei
viktigaste deltakarane i denne historia! Vi har eit unikt høve til å bruke
sendarbygget frå 1948 til å ta vare på
denne viktige historia framfor å rive
sendarbygget. For å få dette til treng
vi all den støtta vi kan få.
Jon Hildre
Vigra
Torsdag 21. januar 2016
Fersk fiskeriminister
i lære på Nordic Wildfish
Fiskeriminister Per
Sandberg var sist torsdag
på vitjing i Ålesundsområdet, der Nordic
Wildfish, tidlegare
Roaldnes, var siste stopp
på reiseruta.
ROLF HANSEN
[email protected]
Nordic Wildfish har nyleg bytt
namn frå Roaldnes. Verksemda
som vart etablert i 1917 sysselset 150 tilsette, og kunne vise
til ein omsetnad på om lag 430
millionar kroner i 2015. Nordic
Wildfish er dermed ein av dei
største fiskeriverksemdene i
Noreg, og nyleg flytta firmaet
inn i lokala til gamle Valumin.
– Vi er svært nøgd med våre
nye fasilitetar, der vi har fått
ei fantastisk utsikt og mykje
trivelegare lokale takka vere dei
store glasflatene, fortel dagleg
leiar Tore Roaldsnes.
Nytt namn
Verksemda heitte Roaldnes
inntil svært nyleg. No er namnet retta meir mot marknaden
selskapet vender seg mot.
– Vi har bytt namn fordi vi
ønskjer å streke under at vi er
meir enn ei lita familieverksemd. Vi er det femte største
trålereiarlaget i Noreg, og det
nye namnet skapar litt andre
assosiasjonar enn Roaldnes
ute i marknaden. Meininga er
å byggje profilering og merkenamn på same tid, og vi har
også etablert ein salsreiskap
som nyttar same profil. Det
fungerer svært bra, fortel advokat Helge Kittilsen, som er
advokat for Nordic wildfish.
Reiarlaget har vorte ein av dei
største kvotehaldarane i Noreg på sei, og har i tillegg fire
trålarar med kvotar på andre
kvitfiskartar.
Hydrolyse
Per Sandberg følgde etter Elisabeth Aspaker som fiskeriminister, og ho vitja også vår
kommune i samband med
valkampen i fjor. Denne gong
kom det ein fersk fiskeriminis-
Fiskeriminister Per Sandberg var sist veke på vitjing på Nordic
wildfisk på Valderøya. Tidlegare heit verksemda Roaldnes.
Dagleg leiar Tore Roaldsnes fekk presentert både verksemda og
særskilt deira nye hydrolyseprosjekt. Foto: Rolf Hansen
ter til bordet, der dagleg leiar
Tore Roaldsnes fekk til ein god
samtale kring det som opptar
både verksemda og næringa
i notid og framtid. Særskilt
viktig er Hydrolyseprosjektet,
der 100 prosent ressursutnytting av fisken er målsetnaden.
Frysetrålaren Molnes er under
ombygging ved Vard Søviknes, der prislappen kjem på 70
millionar kroner. Det er her
hydrolyseprosjektet vert sette i
kommersiell drift i mars.
– Gjennom hydrolyse vil vi
utnytte alt fersk restråstoff til
å produsere protein og olje frå
villfisk. Vi ser ikkje på restråstoffet som avfall; hovud, slo
og innmat vil gjennom hydrolyse kunne overstige hovudproduktet djupfrosen fersk fisk
i verdi, kunne dagleg leiar Tore
Roaldsnes mellom anna fortelle
fiskeriministeren. Prosjektet er
støtta av miljøteknologiordninga i Innovasjon Norge.
Reise i lære
Per Sandberg noterte flittig
ned kva som vart sagt, og stilte
også fleire spørsmål undervegs.
Dette er første besøk av Per
Sandberg som fiskeriminister
på Sunnmøre, og lærekurva
var bratt men svært interessant
under vitjinga av verksemd i
Ålesund og Giske kommune.
– Eg vert meir og meir overraska
over potensialet som ligg i restråstoff, og det trur eg på sikt
vert ein stor økonomisk vekstmarknad for Noreg. Det har
vore ei bratt læringskurve i to
veker eigentleg, men dette er ei
svært spennande og interessant
næring, kunne fiskeriminister
Per Sandberg fortelje.
Nordic Wildfish er godt nøgd med sine nye lokale i gamle Valumin, der
særskilt dei store glasflatane vert trekt fram som. Her frå møtet med
fiskeriminister Per Sandberg (fremst t.v). Til høgre ser vi dagleg leiar Tore
Roaldsnes med bror Pål bakom. Nedst til høgre sitt parlamentarisk leiar
for FrP, Harald Tom Nesvik. Foto: Rolf Hansen
Valder-juniorane innblanda i bilulukke
Dei undersjøiske tunnelane inn
mot Ålesund vart stengt i 17tida tysdag grunna ein kjedekollisjon. To av bilane frakta
juniorspelarar frå Valder til
kamp i Haram.
ROLF HANSEN
[email protected]
Stengt Valderøytunnel.
Arkivfoto: Rolf Hansen
Torsdag 21. januar 2016
Ulukka skjedde i Valderøytunnelen. Totalt var ni personar og fire bilar råka, då
ein bil som vart taua av ein anna brått
stoppa inne i tunnelen.
– Etter det vi har fått opplyst, så låste
bremsane seg på bilen som vart taua.
Det er svært farleg å taue bilar inne i ein
tunnel, då bilen som vert taua ikkje har
bremselys mellom anna. Dermed såg
ikkje bilane som kom bakom, at bilen
som vart taua stod bom stille. Heldigvis
slepte vi unne utan menneskelege skadar, fortel dagleg leiar i IL Valder, Kåre
Sæther, til Øy-Blikk.
På veg til kamp
I to av bilane satt det foreldre og spelarar
til Valder sitt G19-lag, som var på tur for
å spele treningskamp borte mot Norborg
i Søvika. I staden for kamp vart det legevakta og meir jobb for bilverkstadane.
– To av våre var innom legevakta for
ein rutinesjekk, men vart raskt skreve
ut att. Etter det eg har fått opplyst, skal
det heller ikkje dreie seg om dei store
materielle skadane. Det er uansett av
liten viktigheit ope i dette, rundar Kåre
Sæther av. Ellingsøytunnelen vart også
stengd, og alle naudetatane rykka ut
til bil-ulukka. Etter knappe timen var
vegen rydda opp att, og begge tunellane
opna på nytt.
5
BRUK VÅRT LOKALE NÆRINGSLIV
BYGG | ANLEGG | HANDVERK
tlf. 70 18 32 61
mob. 95 76 55 20
[email protected]
Nordstrand VVS AS
Sjøvegen - 6050 Valderøya
www.bademiljo.no
Tlf: 70 18 12 65
Åregjerdet 9A,
6018 Ålesund | 982 55 555
Høyvik Bygg AS
Eneboliger - flermannsboliger
Byggemelding - kontroll
www.hoyvikbygg.no
Mob. 92 44 26 54
E-post: [email protected]
[email protected]
AcoAnlegg AS
Vadset Industriområde
6264 Tennfjord
90 77 92 66
[email protected]
Postvegen 17, N-6018 Ålesund
[email protected] | 90 59 74 45
Rør Service as
Valderøya
95 93 80 99
[email protected]
www.rorkjop.no
Foto: Lise Istad Slotsvik
På glattisen
Tre bilar med i alt fem personar
var involvert i ein kollisjon i
krysset Valderøyvegen / Øvstevegen sist veke. Såpeglatte
vegar førre torsdag ettermiddag var årsaka. Det blei ikkje
meldt om større personskadar,
derimot gjekk det hardt utover
bilane, som bildet til høgre
viser.
Foto: Kristoffer Oftedal
6
Torsdag 21. januar 2016
Tilsette ved Vigra skule sorterer inntrykka under første nettverkssamling i
Giske kommune si realfagssatsing. Frå venstre: Randi Wollstad, Frode Kvalsund
Koppang, Linn Raknes og Trond Edvard Brynestad. – Det er veldig viktige tema
som blir belyst, meiner Brynestad. Foto: Kristoffer Oftedal
Ei real satsing
– Om vi treff på niandeklassingar om to år som
seier at ”realfag er kjempegøy”, har vi nådd eit
mål, seier pedagogisk
rettleiar i Giske, Severin
Roald.
KRISTOFFER OFTEDAL
[email protected]
Sist veke gjekk startskotet for
Giske som realfagskommune
(sjå også Øy-Blikk 20. august
2015), med første nettverks-
samling for barnehage- og
skuletilsette, styrar, rektor og
kommuneadministrasjon.
Høgskulelektor Arve Fiskarstrand frå Høgskulen i Volda
er kommunen sin medspelar
i satsinga og fagleg ansvarleg
for nettverka. Entusiasmen
hans for realfaga smitta etter
det vi kunne forstå også over
på forsamlinga, og i alle fall
på pedagogisk rettleiar i kommunen, Severin Roald:
– Tilbakemeldingane på
tema og problemstillingar har
vore udelt positive. Eg er veldig
fornøgd, slår Roald fast.
– Eit galt svar har mykje større verdi
i plenum enn eit rett svar, seier
Arve Fiskerstrand frå Høgskulen i
Volda. Han meiner matematikkfaget ikkje handlar om å skrive
ned det ein kan, men å gruble og
undre seg. Foto: Kristoffer Oftedal
LEIAR PROSJEKTET: Arbeidsgruppa, frå venstre Rannveig Szell, styrar
i Vigra barnehage, Heidi Roaldsand, barnehagekonsulent, Oddfrid
Reinlund, avdelingsleiar Godøy skule og Severin Roald, pedagogisk
rettleiar i Giske kommune. Foto: Kristoffer Oftedal
DETTE ER DEI OVERORDNA
MÅLA I REALFAGSSTRATEGIEN:
Torsdag 21. januar 2016
– Veldig interessant og engasjerande, var dommen frå fire
tilsette ved Vigra skule etter
første økt, då dei fekk diskutere
inntrykka seg imellom.
Undring og utforsking
Fiskerstrand tok m.a. for seg
barn si undring og utforsking –
kvifor forsvinn evna eller vilja
til dette etter kvart som ungane
veks til? Ein kjem til eit punkt
der fokus blir på det rette svaret
i staden for korleis ein kjem dit,
altså resultat framfor prosess.
– Jaktar ein på forståing eller løysing? Det er ikkje alltid
”først til målet” er best. Har du
rett svar, fint, men korleis kom
du fram til det? Eit galt svar
har mykje større verdi i plenum
enn eit rett svar, meiner høgskulelektoren
Vigra-gjengen er einig:
– Det handlar om å jobbe
fram ein kultur i klasserommet,
meiner Frode Kvalsund Koppang, kontaktlærar på 6. trinnet.
Kommunikasjon
Denne kulturen er avgjerande å
få formidla også til foreldra, meiner Severin Roald. Når Øy-Blikk
nemner at Fiskerstrand si første
økt var engasjerande også for
ein ”matte-tapar”, blir vi straks
korrigert av Severin Roald:
–Det er jo akkurat slike ting
vi ikkje skal seie!
Når kommunen inviterer
foreldra til møte i februar står
nettopp haldning, kultur og
kommunikasjon på agendaen.
– Det handlar om kva slags
kultur ein formidlar til barna
når det kjem til læring, og
korleis ein snakkar saman om
desse tinga. Korleis foreldre
uavhengig av utgangspunkt
kan støtte opp under barna si
utvikling, forklarar han.
– Det er ikkje snakk om at
foreldra skal ta over nokon av
1. Barn og unge sin
kompetanse i realfag
skal bli betre.
skulen sine oppgåver, men det
er heilt avgjerande at ein veit
korleis ein best speler på lag.
Den nasjonale strategien har
fire overordna mål (sjå nedst på
sida). Korleis ligg Giske an med
tanke på å nå desse måla?
– Vi følgjer utviklinga gjennom kartlegging og prøver,
eitt av målepunkta våre er
nasjonale prøver og eksamen.
Vi har eit stykke igjen, vedgår
Roald og viser til skoleporten.
no for dei som vil sjå Giske sine
resultat.
Omstridde
kompetansekrav
Eit anna område der ein truleg har eit stykke igjen ligg i
Kunnskapsdepartementet sitt
kompetansekrav om minst eitt
års fordjuping i tilsettingsfaget
for faglærarar i m.a. matematikk.
Dette har tilbakeverkande kraft
og skal vere gjennomført innan
ti år, noko som betyr at svært
mange lærarar må ta vidareutdanning. Utdanningsforbundet
har ikkje vore nådige mot kravet
sidan det blei vedtatt i fjor, og
heller ikkje lokalt skal ein langt
for å finne kritiske røyster:
– Det som er så dumt er at
det har tilbakeverkande kraft.
Kor mykje betre lærar er ikkje ein som ikkje har desse 30
studiepoenga, men som har
stått i yrket i 30 år? spør Frode
Kvalsund Koppang, som også er
plasstillitsvalt på Vigra skule.
Roald ser poenget, men meiner kommunen ikkje har anna
val enn å rette seg etter dei nye
reglane:
– Vi har eit gap der, også i
matematikk, men arbeider med
ein eigen kompetanseplan som
skal tette dei hòla, seier den
pedagogiske rettleiaren.
Å ta ut alle som ikkje oppfyller krava til vidareutdanning er
naturleg nok ikkje aktuelt, pr. i
2. Andelen barn og unge
på lavt nivå i realfag
skal bli redusert.
3. Fleire barn og unge
skal prestere på høgt
og avansert nivå.
dag får Øy-Blikk opplyst at fem
lærarar no tar vidareutdanning
i matematikk.
– Vi har gode støtteordningar som gjer at vi får dekt mykje
av utgiftene. Vi har aldri hatt så
mange i vidareutdanning som
i år.
Realistisk?
– Kva som skal til for å få god
matematikk-undervisning er
ein lang diskusjon, meiner
Severin Roald og understrekar
at satsinga skal arbeidast inn
nedanfrå og opp. Kvar einskild
lærar skal evaluere og analysere
eiga undervisning for å finne
fram til den beste praksisen.
– Det er eit kollektivt ansvar.
Mykje praksis er allereie god, og
det blir jobba godt på mange
felt. Det gjeld å stadfeste god
praksis og finne område ein vil
jobbe meir med.
Er det realistisk at kommunen kan nå hovudmåla sine
i prosjektperioden? Øy-Blikk
spør Arve Fiskerstrand:
– Eg trur kommunen i løpet
av prosjektperioden vil lukkast i å få pilene til å snu i rett
retning med omsyn til fokus,
kvalitet og resultat i realfaga,
seier han.
Roald legg vekt på elevane
sin motivasjon og ”realfagsglede”:
– Om vi treff på niandeklassingar om to år som seier at
”realfag er kjempegøy”, har vi
nådd eit mål.
Fiskerstrand avsluttar:
– Så vil dette arbeidet først
og fremst vere spennande å sjå
resultata av på fleire års sikt,
både når dagens barnehagebarn går ut av grunnskulen,
og når dagens ungdomsskuleelevar vert foreldrar.
Realfagsstrategien for Giske er lagt
ut på kommunen si heimeside.
4. Barnehagelærar og
lærar sin kompetanse i
realfag skal aukast.
7
<<<< ung og engasjert >>>>
MEINER ALVOR: Natur
og Ungdom Ålesund og
omegn sine utsendingar på
landsmøtet i Fredrikstad. Jim
André Gjerde bak til venstre.
Foto: Privat
Jim Gjerde – i kamp for miljøet
Natur og Ungdom
er den største miljøvernsorganisasjonen
for unge i Norge,
og den 7.-10. januar
heldt dei landsmøte
i Fredrikstad. På
landsmøtet samlast
ungdommar frå heile
landet for å legge
planane for korleis
miljø og klima skal
vinne fram i 2016.
Møre og Romsdal
var representert
med 5 ungdomar på
landsmøtet, og Jim
Gjerde frå Valderøya
var ein av dei.
BIRGITTE MAGELSSEN GODØ
Jim Gjerde er 20 år og kjem frå
Valderøya. Han har hatt ein
aktiv oppvekst i ein engasjert
familie. Rettferd, diplomati og
det beste for alle, har alltid vore
viktige verdiar for Jim. Då han
var 15 år vart han medlem i
Natur og Ungdom, og då han
var 18 år vart han med i lokallagsstyret til Natur og Ungdom
i Ålesund. Jim fortel:
– Når eg var 18 år vart eg
spurt om å bli med i lokallagsstyret til Natur og Ungdom
Ålesund, noko eg gjerne ville.
Sidan den gong har eg vore på
kurs om klima, berekraft, jordbruk, byplanlegging, samferdsel og kraftproduksjon. Måten
vi bygger samfunnet på i dag
8
har direkte samankoplingar
med korleis miljø vi får om
nokre år. Eg trur vi er av dei
fyrste generasjonane som får
kjenne miljøkonsekvensane på
kroppen. Det beste tidspunktet
å gjere noko for framtida og
miljøet er no, og dette arbeidet
er noko eg vil ta del i. Derfor er
eg med i Natur og Ungdom, og i
tillegg til det viktige arbeidet eg
får vere med på, er det er både
sosialt, gøy og lærerikt.
Engasjert ungdom for ei
betre framtid
Natur og Ungdom består av
lokallag, fylkesstyrer, landsstyre, sentralstyre, sekretariat,
leiar og dagleg leiar. Lokallaga
vel eige styre og representantar
til Natur og Ungdom sitt landsmøte. Lokallaga lagar pizzamøter, aksjonar, set opp foredrag,
lagar konsertar, følgjer med på
kva som skjer i media, og reiser på nasjonale seminar. Alle
tettstadar og skular kan ha eit
lokallag, og her kan alle mellom 13 og 26 vere med. Natur
og Ungdom er ungdommen si
stemme i det grøne skiftet.
Kva for saker er spesielt viktige
for deg?
– At alle skal bli betre til å
velje smartare. Det gjeld når
vi handlar, når vi et og når vi
reiser. Alle har mulegheit til å
gjere noko. Eg synes også det
er viktig å arbeide for smartare
drift av transport og energi.
Av lokale saker er eg spesielt
opptatt av ei bysykkelordning i
Ålesund, tog mellom Åndalsnes
og Ålesund, eit betre tilpassa
kollektivtilbod i Møre og Romsdal, og ei hurtiggåande by-bane
mellom Ålesund og Moa, med
utbygging av tidevannskraft og
saltkraft.
Er det noko du husker spesielt
godt frå tida du har vore med i
Natur og Ungdom?
– Eg huskar spesielt godt
når Natur og Ungdom deltok
i klimaforhandlingane på klimatoppmøtet i Paris i desember
2015. 196 land forplikta seg til
utslippskutt. Kutta er bra, men
dessverre ikkje tilstrekkeleg for
å nå togradersmålet.
Rettferd
Kvifor bør ein engasjere seg i Natur
og Ungdom?
– Ein bør engasjere seg i Natur og Ungdom fordi skadane
som utsleppa resulterer i vil
ramme dei svakaste landa først.
Det er ikkje rettferdig viss vi i
dei landa som slepp ut mykje
av for eksempel petroleum, skal
sitje å sjå på at dei fattige landa
rammast av klimaendringar.
Korleis kan ein bli medlem i Natur
og Ungdom?
– Det er veldig enkelt; ta kontakt med nokon du veit er i Natur og Ungdom. Lik «Møre og
Romsdal Natur og Ungdom» på
Facebook, eller meld deg sjølv
inn ved å sende NU Medlem til
2377. Eg håper fleire vil bli med
i Ålesund Natur og Ungdom,
for vi treng fleire medlemmar.
Klare til kamp for miljøet
Pressemeldinga som Ålesund
og omegn Natur og Ungdom
sende ut før landsmøtet lyder
slik:
Verdas land vart einige om ein
klimaavtale i Paris, men Norge
manglar tiltak som kuttar dei
nødvendige utsleppa. Saman blir
vi nøydde til å stoppe utdelinga
av nye områder til skitten oljeindustri og satse på fornybare
ressursar, seier Solveig Årvik i Ålesund og omegn Natur og Ungdom.
I tillegg til klima er dumping av
giftig gruveavfall i norske fjordar
ei sak som er meir aktuell enn
nokon gong i 2016. I fjor fekk
gruveselskap løyve til å dumpe
giftig gruveavfall i Repparfjord
i Finnmark og Førdef jorden i
Sogn og Fjordane. Norge er eit av
berre fem land i verda som tillater
denne typen avfallshandtering,
som vil øydelegge livet i fjordane.
Natur og Ungdom meiner dette er
uakseptabelt, og truar med lenker
viss prosjekta settast i gang.
Det er skammeleg å fylle fjordane
våre opp med stein og giftige kjemikalie. Fjordane våre er unike i
verdssamanheng og er heimen til
mange viktige artar. I tillegg er dei
viktige som matprodusentar. Å
tillate gruveavfall i norske fjordar
vil øydelegge verdifull natur og
fornybare næringar, og det strider
imot alle miljøfaglege råd. Vi vil
ikkje tillate dette, slår Christopher
Viken i Ålesund og omegn Natur
og Ungdom fast.
FAKTA
Natur og Ungdom arbeider for:
• å opplyse og aktivisere ungdom om natur- og
miljøvernarbeid for å auke forståinga av økologiske
grunnprinsipp, naturstudie og friluftsliv.
• eit samfunn som utnytter ressursane til felles beste, i
dag og på lang sikt, med minst mulig uttak av begrensa
ressursar.
• at skadar som er oppstått som følgje av tekniske
inngrep, forureining og rovdrift blir retta opp.
• at alle former for forureining og øydelegging av miljøet
blir heldt på eit nivå som naturen kan tole.
• å bevare naturen sin eigenart og kvalitet i natur- og
kulturmiljøet.
• ei desentralisering av etablering, busetjing og makt.
Torsdag 21. januar 2016
GODE TILBUD SOM
VARMER I JANUARKULDA!
TREKKRAFT 700N/90KG
CHAMBERLAIN
GARASJEPORTÅPNER
1899,-
ML700EV COMFORT
Moderne garasjeportåpner med automatisk LED
belysning. Enkel å montere, stillegående og mer
tyverisikker enn tidligere. Leveres med 2 stk.
fjernkontroller (433Mhz) og en belyst portstyringsbryter for betjening av porten innenfra. Trekkraft
700N/90kg. Passer til garasjeporter opp til 5,0 m
bredde. Maks porthøyde for leddport er 2,25 m;
for vippeport 2,4m. myQ kompatibelt - for fjernstyring via app på smarttelefon/datamaskin.
INKL. SENSOR
CHAMBERLAIN
STARTPAKKE MYQ
999,-
Kobler garasjeporten med internett via ruteren
slik at porten kan betjenes eller overvåkes via
myQ appen.
2000W MOTOR
MAKS EFFEKT 6 KW
9990,49081684
3–8 KW
14900,-
JØTUL F 105 LL
1999,41787037
GEBE KAPP/GJÆRINGSSAG
MSS254-1 2000 W
Liten vedovn i karakteristisk design. Stor glassdør
med flott innsyn til flammene. Perfekt for mindre rom.
44665562
NORDPEIS
DUO 2
Plasseringsvennlig designovn med dekorativ
vednisje. Mulighet for tilluft.
HELMATT TAK
77 CM DIAMETER
2499,48659732
ILDSTED
BALL OF FIRE
30W
699,48305562
WORKLITE LYSKASTER
LED 30W M/TELESKOP
IP65 2250LM
Leveres med 3 meter ledning.
Egnet for bruk ute og inne.
Ildsted formet som en kule. Lakkert, høyde
ca. 90 cm, gnistbeskyttelse, emaljert beholder å
legge ved i.
AMBIANCE SKY TAKMALING
En helmatt hvit takmaling for innendørs maling på
gips, glassfibervev, puss, betong etc. Den er lett
å påføre slik at du oppnår et skjoldfritt tak som
lyser opp og gir en jevn og pen overflate.
600W
849,49545160
PANELOVN
GLASS
Panelovner med front av herdet glass. Leveres
med trinnløs termostat, overopphetingsvern,
frostsikring og timer. For tørre rom. Veggfester
medfølger. Gulvføtter kan kjøpes separat. Mål
(BxHxL) 645x485x80 mm.
Sverre Roald AS, Nørestranda 45, 6040 Vigra
Tlf. 70 18 94 00 E-post: [email protected]
Man–fre 0800–1700, tors 0800–1800, laur 1000–1400
Torsdag 21. januar 2016
198,-
2,5L
SILKEMATT VEGG
249,-
2,5L
AMBIANCE SILKEMATT
VEGGMALING
Moderne veggmaling til innendørs maling på
gips, glassfibervev, puss og betong. Gir et silkematt og mykt inntrykk og passer godt i alle rom,
spesielt på vegger som du ønsker å vaske lett.
Kampanjeperiode
20.01–30.01.2016
xl-bygg.no
76 år på vakt for Giske brannves
Etter til saman 76 år i
Giske brannvesen har
dei no hengt hjelmen
på knaggen for godt.
Rune Blindheim og Otto
Stornes ser fram til fri frå
brannmeldar på nattbordet, men kjem til å
sakne miljøet.
KRISTOFFER OFTEDAL
[email protected]
– Det er hardt fysisk arbeid, så
det er på tide at vi trekk oss
ut og slepp til ungdommar
som er godt trent, seier Rune
Blindheim. Før jul blei han, i
lag med naboen og venen Otto
Stornes, takka av for lang og
tru teneste for kommunen.
Begge har passert aldersgrensa
for brannmenn på 60 år, men
var formelt tilsette ut året og
hadde dermed vakt fram til
klokka tolv nyttårsaftan. Stornes humrar over alarmen som
gjekk berre minutt før han var
formelt fritatt frå utrykking,
etter 40 år i Giske brannvesen.
Dermed blei nyttårsbrannen
på Valderøyfjellet det aller
siste oppdraget, så å seie på
overtid.
– Ja, eg var inne nokre timar,
men gjekk heim klokka fire. Då
sa eg at ”no går dei gamle heim,
eg er ferdig”, ler han.
Valderøy stasjon sin første brannbil frå 1971, ein Dodge Power Wagon 300
1971 modell med 800 liters vanntank. Denne vart utbytta med ein brukt
Mercedes med nytt brannbilpåbygg i 1997. Denne hadde ein 3000 liters
vasstank. Det er denne bilen som er hovudbil på Valderøy stasjon i dag.
Denne var i bruk til langt ut på nittitalet. Foto: Bjørn Owe Hjelle
10
Blei plukka ut
Blindheim kom inn i brannvesenet i 1979, og erfaring frå
brannstasjon i militær førstegangsteneste. 30 av dei 36 åra
var han sløkkeleiar på Valderøy
stasjon. Stornes på si side kjente
teknisk sjef – som den gongen også var brannsjef – Kjell
Grimstad.
– Han spurde vel ein gong.
Det var han som innstilte
brannmenn.
Dette var i 1975. På 70-talet
var ”vervet” enno ei samfunnsteneste for ein fireårsperiode
som følgde kommunevala;
brannmennene blei plukka ut
som ei nemnd på same måte
som skuletyre og edruskapsnemnd, og blei formelt godkjent av kommunestyret.
– Det var vel det at du budde
og jobba på Vigra, og var ung
og f remadstor mande, legg
Blindheim til.
I dag er brannmannskapane
tilsett i ein viss prosent, ved
sida av sivil jobb. Her er det på
plass med ei lita presisering:
– Eg tenkte i mitt stille sinn
då de skreiv om ”det frivillige brannvesenet” (Øy-Blikk
7. januar) – det er ikkje frivillig,
dette er ein jobb, understrekar
Otto Stornes.
Den store skrekken
På førti år har det heldigvis
ikkje vore større fare for liv og
helse for brannmennene, og
dødsfalla har vore svært få – eitt
i brann og to bilulukkar, ifølgje
veteranane.
– Det er jo den store skrekken å kome borti, meiner Blindheim, som uroar seg over trafikkulukkar som aukar i tal i
takt med trafikken.
– Vi var nesten aldri ute på
dette dei ti første åra, konstaterer han.
Også på andre område har
det vore ei rivande utvikling.
På 70-talet hadde dei tre-fire
utrykkingar i året, gjerne til pipebrannar eller bråtebrann ute
av kontroll. I dag rykkar Brann
og redning ut på t.d. bilulukkar,
båtbrannar og alarm frå automatiske brannvarslingsanlegg
på kommunale og private bygg
(via 110-sentralen).
Større fokus på helse og
sikkerheit
Ikkje minst var det ei voldsomt løft på utstyrs- og utdanningssida frå 1985, då Giske
kom inn i det interkommunale samarbeidet med Ålesund,
Sula, Skodje, Ørskog, Stordal
og Norddal. Før dette hadde
dei fem regnkapper og nokre
vernestøvlar på deling, og ein
jobba gjerne i det ein var kledd
i når alarmen gjekk; finstasen
om ein kom rett frå fest. Med
brannsjef i Ålesund blei det
stilt nye krav til m.a. personleg
verneutstyr, kurs, moderne
køyretøy med tilhøyrande krav
til førarkort og HMS-forskrifter.
– Ein kan kanskje seie det
har bikka andre vegen no, men
det er uansett viktig å ta vare
på helsa, meiner Stornes.
24 timar i døgnet
I kommunar med profesjonelt
brannvesen kan ein ha lag på
5-6 mann som har vakt ei veke
i strekk. Deltidstilsette brannmenn som i Giske derimot,
er i staden alltid på vakt – i
prinsippet.
– Du har ikkje vakt på den
måten at er du indisponert
ein kveld, har tatt eit glas eller noko, så har du ikkje plikt
til å stille opp. Her er vel 20
mann på Valderøy stasjon,
så av erfaring er det alltid
10-15 mann som kjem. Viss
der er problem får vi hjelp frå
Godøy stasjon og frå byen,
seier Blindheim. Han har heile
tida hatt kort utrykningsveg
frå jobben på Optimar (tidl.
Haahjem), Stornes litt lengre
frå Roald. Å oppfylle krava til
utrykkingstid både frå jobb
og heim lèt seg knapt gjere i
Giske der folk bur spredt. Då
er det desto viktigare å vere
rask når alarmen går og det
pip i brannmeldaren på nattbordet.
– Det blir no greitt å sleppe
det, slår dei fast. Falske alarmar
Torsdag 21. januar 2016
Padla i dritt på Giske
Otto Stornes og Rune
blindheim er også
naboar på Vigra, og
har som oftast rykka
ut saman når alarmen
har gått. Nokre gode
historier har det blitt
gjennom åra.
fekk brannmannskapane bygd
ei flåte. Denne padla dei seg
fram til dei uheldige kyrne på,
batt dei med tau og fekk dratt
dei ut gjennom ei luke. To av
kyrne blei berga i live.
– Det var i grunnen det kjekkaste oppdraget vi har gjort,
humrar Stornes og legg til:
– Det beste og det verste.
KRISTOFFER OFTEDAL
Fekk utrykkingsforbod
[email protected]
– Det argaste vi har vore med på
var for om lag ti år sidan, fortel
Blindheim.
– Tidleg ein laurdagsmorgon
gjekk alarmen ute på Giske, der
eit fjøsgolv hadde svikta og tre
kyr sto nede i gjødselkjellaren
med hovuda så vidt ute av dritten. Dei låg midt uti, så det var
ikkje råd å komme til.
Ei mogleg løysing var å skyte
dyra og la dei søkke ned og
rotne, men det blei heldigvis
ikkje naudsynt. Med hjelp av
redningsdykkarar frå Ålesund
esen
Då ei sjøbu på Roald sto i full
fyr var det uråd å kome til med
sjø på tre av fire sider. Sprøytebåt blei rekvirert frå Ålesund.
– Den gjekk vel ikkje i meir
enn fem-seks knop, så vi såg
den langt inne med Gjøsund.
Det var som ei evigheit, men
den var jo veldig effektiv når
den kom.
Sjøbua brann ned med fisk,
salt og brennbart materiell, og
brannmannskapane lukta fisk i
dagevis. Fleire gongar i dagane
etter måtte dei også rykke ut
igjen for ettersløkking. Til slutt
sette teknisk sjef foten ned:
– Han sat der og passa på
budsjettet og syntest det blei
forferdeleg dyrt når vi hadde
vore der fem-seks gongar. Så
vi fekk utrykkingsforbod, då
skulle han godkjenne det kvar
gong vi drog ut, fortel Blindheim.
Ein koseleg brann
Ei hending som blei snakka
om i fleire år etterpå, fann
stad ein gong på 90-talet. Ein
midtsommarsøndag tok det fyr
i den opne fyllinga på Gjøsund,
der alt som ikkje var matavfall
enno gjekk i same haug nede
ved sjøen. Sjølve sløkkinga
var eit tidkrevjande arbeid på
grunn av dei mange laga i fyllinga, men fare for folk eller
bygningar var der aldri.
– Då rigga vi oss til og rekvirerte middag med svinesteik og
kjøttkaker, og sat der i solskinet
og koste oss, minnest Blindheim.
– Ja, det var ein koseleg
brann, stemmer Stornes i med
eit flir.
SISTE GONG I BRANNUNIFORM: Rune Blindheim (t.v.)
og Otto Stornes takkar for seg etter til saman 76 år i
brannvesenet. Med seg tar dei mange gode historier, og
nokre vonde. Foto: Kristoffer Oftedal
som set adrenalinet i gang
og øydelegg nattesømna og
familie som også blir vekt av
signalet slit på kropp og hovud.
– Du veit jo aldri. Ein tenker
på det kvar kveld når ein set
meldaren til lading, seier Stornes.
Miljøet blir eit sakn
Dei einast likevel om at miljøet
og kollegene er noko dei kjem
til å sakne.
– Du blir kjent med folk i
brannvesenet. Det er mange
hyggelege og greie karar, seier
Blindheim. Stornes er einig:
– Akkurat det blir eit sakn.
Det går begge vegar, seier ut-
rykkingsleiar Bjørn Owe Hjelle
på Valderøy stasjon:
– Dei er kjekke karar som
kjem til å bli sakna.
Nye krefter trengst likevel
innimellom, og er allereie
rekruttert. Det blir også meldt
om venteliste for søkarar til
stillingene, så framtida ser lys
ut:
– Dei har fått inn nye, dyktige folk som møter opp, avsluttar Blindheim og får støtte frå
Stornes:
– Ja, dei har eit gøtt lag no.
Skal vi tru dei to veteranane
er brannvernet i Giske i gode
hender etter at ”dei gamle har
gått heim”.
OTTO STORNES
Alder: 60
Bustad: Vigra
Sivil jobb: Snekkermester, Dør og Vindusvern as
Sivilstatus: Gift, 4 barn
Tilsett i Giske brannvesen frå 1975 til 2015
Brannstasjonane skal
oppgraderast
Nye krav pressar fram
utbetringar på Valderøya
og Godøya.
KRISTOFFER OFTEDAL
[email protected]
Dei pensjonerte brannmennene har eitt ønske på vegner
av framtidas brannmenn i
Giske:
– At vi får på plass ein ny
brannstasjon her (på Sætra)
med god plass og skikkelege
sanitær- og hygienetilhøve. Det
har dei fortent.
Helsefokus
På personalmøte før jul i fjor fekk Rune Blindheim og Otto Stornes
blomsterhelsing og stor takk “for lang og svært god teneste” av
avdelingsingeniør Sveinung Valderhaug (t.v.) i Giske kommune.
Foto: Bjørn Owe Hjelle
Torsdag 21. januar 2016
RUNE BLINDHEIM
Alder: 62
Bustad: Vigra
Sivil jobb: Prosjektingeniør, Optimar Stette
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Tilsett i Giske brannvesen frå 1979 til 2015
– Det har blitt eit veldig fokus
på dette. Ein del forsking viser
overrepresentasjon av kreft i
profesjonelle brannvesen. Dei
trur det heng saman med røyk
ein pustar inn og som set seg
i kleda, forklarar Rune Blindheim.
– Slik det er no går vi i disse
kleda ut i ein brann, kjem tilbake og heng dei frå oss og tar
dei på igjen neste gong.
Me d nye for sk r i f ter for
heilt separate rom for skift,
sokalla ”skitne” og reine soner” blir det slutt på dette,
men då trengst større plass.
Veteranane peikar også på
behovet for eit rom til debriefing etter større hendingar,
der ein kan ta ein kopp kaffi
og ”snakke seg ned”. Denne
prosessen er allereie i gang,
for tel avdel i ngsi ngen i ør i
Giske kommune, Sveinung
Valderhaug, som også er per-
sonalsjef for brannvesenet.
Strakstiltak på Godøya
– Vi hadde ein vernerunde med
brannsjef og verneapparat i
fjor, som medførte at vi må
bygge ut brannstasjonane med
tanke på HMS, garderobeanlegg og så vidare. Vi er i ferd
med å kome i gang med dette,
og håpar på politisk støtte for å
få midlar frå kommunen, seier
Valderhaug.
Dei same krava gjeld sjølvsagt på Godøya stasjon, der ein
i tillegg har strakstiltak som
ein vil prøve å få gjort i 2016.
Ein metertjukk rørkanal under
bygget, som gjør at bygget sig
saman, må erstattast med nye
rør på utsida for å stoppe setningsskadane.
11
Ball i hand heile helga
Godøy og Valder sine
handballag varma i
vinterkulda i sist helg.
ROLF HANSEN
[email protected]
I Larsgårdhallen varta Valder
sine J10-spelarar opp med godt
spel og god underhaldning, og
kunne til slutt juble for 5-2 siger
mot eit tappert Haram-lag. På
sidelinja stod ivrige foreldre,
besteforeldre og andre tilhengarar, og truleg vart det både
ei og to ekstrarundar i kiosken
for å feire prestasjonane på
handballgolvet.
KAMPFAKTA:
J10:
Valder – Haram 5–2
Larsgårdhallen
Valder: Jenny H. Farstad,
Kine S. Henriksen,
Elly Bjørdal Roald,
Live Sønderland (2),
Marlene Drabløs Synnes,
Karn Kirkholm Hjelle,
Guro Hessen Pettersen (2), Maya
Nordstrand Folland (1), Julie Madelen
Blindheim,
Olivia Drøpping Sæther, Guro Halse,
Aurora Jørgensen Remme, Mathea Mering
Mansfield og Aurora Alnes Fauske.
TrønderEnergi-serien J12:
Haram – Godøy 6–7 (3–3)
Godøy (Mål i parantes):
Naomi Remmen, Rikke S. Tovik (4),
Leah Godø Dyb, Sandra Strand (1),
Elise G. Kvangardsnes (1),
Liv- Kristin Høyvik, Dina Valkvæ Volle (1)
og Thea Alnes.
Spennande
I kalde Brattvåg Idrettshall var
det spennande frå start til siste
slutt, då Godøy fekk sin revansje mot Haram i J12-serien.
Tidlegare har Haram vunne
klart mot Godøy i dei to siste
kampane, men no var Godøy på
jakt etter revansje - og fekk den.
Til pause stod det 3–3, og etter
kvila stok Godøy eit lite initiativ
som gjorde at gjestane var det
eine målet framføre. I dramatiske sluttsekund heldt sigeren
på å gleppe, då Haram fyrte av
eit skot frå 15 meter som gikk i
tverrstonga og inn i buret - men
då hadde tida gått ut før ballen
var framme ved Godøy-målet.
Dermed vann Godøy 7–6.
 Godøy J12
SIGER: Godøy sine 12-åringar vann
7-6 borte mot Haram, og då var
det lite å seie på sigersgleda. På
biletet ser vi: Naomi Remmen, Rikke
S. Tovik, Leah Godø Dyb, Sandra
Strand, Elise G. Kvangardsnes, LivKristin Høyvik, Dina Valkvæ Volle og
Thea Alnes. Foto: Rolf Hansen
 J10
VALDER-VINNAR: Ferskingane
frå Valder vann 5-2 mot Haram
i J10-oppgjeret i Larsgårdhallen
laurdag. Då glø ymer ein lett
kulda ute når det varmar inne.
På biletet ser vi: Jenny H. Farstad,
Kine S. Henriksen, Elly Bjørdal
Roald, Live Sønderland, Marlene
Drabløs Synnes, Karn Kirkholm
Hjelle, Guro Hessen Pettersen,
Maya Nordstrand Folland, Julie
Madelen Blindheim, Olivia
Drøpping Sæther, Guro Halse,
Aurora Jørgensen Remme,
Mathea Mering Mansfield og
Aurora Alnes Fauske.
Foto: Rolf Hansen
Bogeskytarar frå Vigra
på Midt-Norsk
Giske
slapp unna
med sju
ROLF HANSEN
Valder og Giske starta treningskamp-sesongen måndag, men
etter ein knapp time måtte laga
gi seg i det stadig voksande
vintervèret. Då leia Valder 7-0,
så truleg var Giske mest nøgd
med den tidlege dusjen på Valdervoll. 4. divisjonslaget leia
4-0 etter knappe halve timen
spelt, og synte tidleg form mot
naboen frå divisjonen under.
Neste oppgåve for Valder er
borte mot Bergsøy neste helg.
[email protected]
Vigra IL Bueskyttere hadde to deltakarar på Midt Norsk Open
stevne i Orkanger nyleg. Kjell Arne Uggedal enda på ein 11. plass.
Sander Roth tok heim ein samanlagt 2. plass, og derav ein individuell 3. plass etter 25 meter skyting søndag. Laurdag og søndag
27.-28. februar arrangerer Vigra IL Bueskyttere innandørs regions
meisterskap i Vigrahallen.
MIDT-NORSK: Kjell Arne Uggedal (lengst unna) vart nummer
elleve, medan Sander Roth enda samanlagt som nummer to
under Midt-Norsk meisterskap i Orkanger sist helg. Foto: Privat
12
Torsdag 21. januar 2016
HJARTE-STARTAR I JULEGÅVE: Dei tilsette på Rema1000 ønskja
heller at pengane kjøpmann Roy Hessen (nr. 2 frå venstre)
hadde tenkt å nytte på julegåver til dei, heller skulle nyttast
på eit samfunnsnyttig formål i lokalmiljøet. Dermed vart det
hjartestartar på det nye klubbhuset på Valdervoll, noko som
dagleg leiar Kåre Sæther var svært takksam for. Elles på biletet
ser vi Rema1000-tilsette Tanja Sæther, Ali Tozkar, Therese Jøsok,
Lisa Bremnes og Ragnhild Roaldsand. Foto: Rolf Hansen
Gav julegratiale i hjartegåve
Rema1000-kjøpmann
Roy Hessen og dei
tilsette på Sætra, gav
sist veke bort ein
hjartestartar til det
nye klubbhuset på
Valdervoll.
ROLF HANSEN
[email protected]
Det er andre gong IL Valder
får tilgang til ein hjartestartar knytt opp mot stader der
idrettslaget har sine aktivitetar. Den første heng i Giskehal-
len, og den siste skal henge på
veggen i garderobegangen i det
nye klubbhuset på Valdervoll.
– Dette er ei gåve vi set pris
på, men som vi samstundes
aldri voner vi må ta i bruk,
seier dagleg leiar Kåre Sæther
i IL Valder.
Det er ikkje berre dei aktive
i idrettslaget som kan nytte seg
av hjartestartaren om situasjonen krev det.
– Det fi nst eit sentralt register der vi melder inn hjartestartaren. Då kan AMK-sentralen lese av kor denne heng,
slik at ein også kan nytte den
til situasjonar utanfor Valder-
Det er alltid god stemning i Godøy garderoben etter ein siger. Kan
vi få slike scener etter cupkampen mot Rollon 16. mars?
Foto: Rolf Hansen
voll. Til dømes mosjonistar
ute i turområdet, fortel Sæther
vidare.
Støttar lokalmiljøet
Det er dei tilsette på Rema1000
på Sætra som står bakom gåva.
Då kjøpmann Roy Hessen ville
gi dei julegåve, vart pengane
heller nytta til ei gåve som
heile lokalmiljøet kunne ha
nytte av.
– Det er tradisjon for å gi
gåve til dei tilsette, men no
ville dei heller at vi nytta
pengane på ei gåve til eit lokalt
formål. Det er første jula vi gjer
dette. Vi kunne ha valt Røde
kritiske situasjonar, der folk
må finne nøklar til rommet der
hjartestartaren heng, rundar
Kåre Sæther av.
Utan mat og drikke
Det er ikkje første gåva kjøpmann Hessen og Rema1000 gir
bort til lokalmiljøet. Han stod
også bakom forsyningar med
mat og drikke til brannmannskapet, då flammane herja på
Valderøyfjellet. Det kom truleg godt med for hjelpemannskapa, som gjorde ein framifrå
jobb med å sløkke brannen.
For utan mat og drik ke så
duger som kjent helten ikkje.
Godøy i NM-kvalifisering
Godøy vart nummer tre
i 4. divisjon sist sesong,
og kom dermed med
som siste lag i kvalifiseringa til Noregsmeisterskapen i år. Der vert
det eit nytt oppgjer mot
Rollon heime på Godøya
16. mars.
ROLF HANSEN
[email protected]
Laga møtte på kvarandre sist
Torsdag 21. januar 2016
Kors, men då måtte det ha vore
den lokale avdelinga. Då får
lokalmiljøet nytte av gåva. Det
kjenst godt å gi bort ein hjartestartar, for vi har hatt fleire
døme dei siste åra der folk har
fått hjartestopp under trening
til dømes. Høvet i Fagerlihallen i fjor er eit tragisk døme,
seier kjøpmann Roy Hessen.
Sæther er klar på at det er
viktig at hjartestartaren heng
lett tilgjengeleg.
– Vi kan ikkje låse han inne
sjølv om det er ein kostbar
verdigjenstand. Eg vel å tru
at nokon ikkje vil stele ein
hjartestartar. Vi kan ikkje ha
sesong, der Godøy vann heimekampen i serien med 3–2.
Det vart 3–3 i bortekampen i
Ålesund. Vinnaren denne gong
får spele 2. kvalifiseringsrunde,
som skal vere unnagjort innan
30. mars. Laga som kjem gjennom dei to kvalifiseringsrundane får spele 1. ordinære runde
av NM, og der ligg namna til
alle klubbane frå Tippeliga,
OBOS-liga og 2. divisjon i potten og ventar.
Cup-eventyr?
Det er NFF som set opp alle
kampar til og med 3. ordinære
cuprunde, der geografi speler ei
stor rolle. Skulle Godøy kome
seg til 1. ordinære runde, er det
med andre ord ein viss sjanse
for at til dømes AaFK vert motstandar. På treninga måndag
var det i alle fall 21 spelarar i
vinterkavet, så sesongoppkøyringa er i alle fall i gong for fullt
hjå dei raude. Slik ser 1. kvalifiseringsrunde ut: Volda-Bergsøy,
Herd-Skarbøvik, SpjelkavikNorborg, Godøy-Rollon, EidFjøra og Stryn-Tornado Måløy.
13
Lukka er ein akebakke
Meterhøge brøytekantar
og snø som ligg i meir enn
ein dag i strekk er ikkje
kvardagskost i Giske.
TEKST/FOTO: KRISTOFFER OFTEDAL
[email protected]
Bilistane kan styre seg, og det kan
saktens kome ei glose eller to frå
mødrer og fedrar over Sisyfos-oppgåva det er å skuffe snøen unna, når
eit nytt kvitt teppe har lagt seg og
det ser akkurat ut som før siste økt.
Men for nokon er snøen alltid
velkomen: barna som tek fram ski
og akebrett eller bygger snøhuler,
borgar og snømenn.
Øy-Blikk tok ein tur ut for å
dokumentere stemninga mens
vinteren enno var på sitt beste – i
alle fall sett med barna sine auge.
Bilda på denne sida er frå Tryggheim barnehage på Godøya, neste
side med folk vi traff på andre
stader, og nedst er lesarane sine
Instagram-bilde.
Ivar likar snø, også som mat.
14
@rogerstrand - 14.1.16
Blir det ein snøball eller noko anna? Her gjeld det å ta fantasien i bruk.
@havfroeken - 14.1.16
@kiwithebostonterrier - Helen Blindheim - 14.1.16
Av og til må
ein stoppe opp
Ivar
likar snø,
og undre
litt. også som mat.
Torsdag 21. januar 2016
GISKE: Jonas (straks 5 år) går i utebarnehage, men hadde
fridag onsdag. Den brukte han godt i lag med bestemor Inger
Giskeødegård.
Torsdag 21. januar 2016
@skjongpapirflyklubb - 17.1.16
GISKE: Simon (5) på veg til nærmaste
bakke for å øve skiferdigheitene.
@jannicke_valderhaugstrand - 17.1.16
GODØYA: Fort gjort på glatt føre. Desto betre at
landinga blir mjuk.
@dalmatiansansa - Ane Blindheim Brandtzæg - 16.1.16
VALDERØYA: Svanhild Kalsnes tok sparken
fatt på veg til butikken.
15
FRÅ
SKRIVARVOGNA
I skrivarvogna si har Roger Oksavik (sjå Øy-Blikk nr.
29/2015) ein koffert full med teikningar og skisser.
Øy-Blikk har fått låne kofferten, og vil framover dele
med lesarane nokre av dikta frå Roger sine daglege
skriveøkter i campingvogna – i lag med skisser og
teikningar frå kofferten.
IL VALDER 1959. Bak frå venstre: Birger Årseth, Oskar Holm jr., Oddvar Skjong, Nils Hessen, Hans
Martin Skjong. I midten frå venstre: Asbjørn Walderhaug, Arne Farstad, Per Solbakk. Foran frå venstre:
Arlov Blindheim, Sigmund Andersen, Egil Bjurbeck.
Du går aldri alene
Liverpool - Manchester United er nesten
like stort som IL Valder mot Vigra på
Valdervoll. Gunnar Maradona Engeseth
og Eirik Heitmann mot Bjørn Jønsson
og Dag Erik Jønsson. Kevin Keegan
og Kenny Dalglish mot Bryan Robson
og Frank Stapleton. John Arne Riise
mot Ole Gunnar Solskjær. Den lokale
fotballen innramma av den internasjonale,
gleden, regnet, pigga knotter. Loddsalget.
Buljongen, foxen og noxen og myggspiralene. Tigerbalsamfolket tuftet på lossing av
frossenfi sk og rulling av lodd. Galskapen ved
å ringe på dører til medlemmer m/ familie
midt i lørdagskosen for å spørre om de kan
møte på lossing 07 søndags morgen. Oppdragelsen, fotballen, folka, lissepasningene,
støttepasningene, målsjansene, viktigere enn
død og liv.
Fotball, altså. Den evige grunnen til alltid å
kunne ta seg en pils med gutta. Tippekampen, leggbeskytterne, den avklipte stillongsen, issprayen. Det å våkne opp og sykle så fort
en bare kan mot skolen for å spille fotball før
O-Fag. Det å slå tunnel på en godøying før
tunnelen kom. Det å trene hurtighet i motbakken ved bedehuset der Jesus hang. Det å
rundlure idioten fra byn på ræv i en sølepytt.
Det å få sitt første svettebånd. Det å score sitt
første mål. Det å redde alt, i siste sekund.
Alle barnebursdagene med grønne sjokoladekaker med mål av sugerør, dørlinjer av melis, publikum av nonstop og sjokolade. Alle
overtråkka og strekkene og skrubbsåra, alle
vaskene av strømper, alle 7-tall krympa på
90 grader. Alle øyeblikkene med bare en ball
under arma og den lille hånd i den litt større.
– Om du strekker vrista, slik ja, om du treffer ballen akkurat slik, kan du klare det.
Walk on through the rain, mate. Grip tak i
cornerflagget så du ikke fyker til Erkna i orkanen. Walk on through the rain, tho´your
dreams be tossed and blown, walk on, walk
on with hope in your heart, ta returløpet
med blodsmaken i kjeften, gi alt i dåpen,
konfi rmasjonen, bryllupet, skilsmissen og i
døden. Gi alt i hverdagen. Gå frem og si at
du vil ta det straffesparket fordi en vinner
på nye erfaringer, en vinner på å brenne det
høyt over, en vinner på å dunke den i mål,
walk on, walk on with hope in your heart, gå
utpå der og aldri gi opp, gå utpå der og aldri
gi opp, and you´ll never walk alone, you´ll
never walk alone.
Arild Traa
(først publisert på bloggen Krig & kjærlighet
STEMNING PÅ THE KOP: Frå storoppgjeret Liverpool Manchester United sist helg. Foto: Rolf Hansen
16
Torsdag 21. januar 2016
Giske kommune
Historisk og framtidsretta
Ekspedisjonstid: kl. 08.30 –15.00 Sentralbord: kl. 08.00 –15.30 E-postadresse: [email protected]
Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 Faks: 70 18 80 01 www.giske.kommune.no
MØTEKALENDER
AKTIV PÅ DAGTID
Politiske møte:
11.01.: Giske formannskap
kl. 14.00 - 18.00, kommunestyresalen
11.01.: Giske landbruksnemnd
kl. 15.00 - 15.30, kommunestyresalen
13.01.: Komitè for helse og omsorg
kl. 16.00 - 19.00
18.01.: Komitè for helse og omsorg
kl. 16.00 - 18.00, Vigra omsorgssenter
19.01.: Komitè for oppvekst og kultur
kl. 15.00 - 19.00, kommunestyresalen
21.01.: Komitè for miljø og tekniske saker
kl. 14.00 - 18.00, kommunestyresalen
25.01.: Giske formannskap
kl. 14.00 - 18.00, kommunestyresalen
26.01.: Giske eldreråd
kl. 14.00 - 15.00
Sakliste og dokument vert lagde ut nokre
dagar før møta på kommunen si heimeside:
Tilbodet Aktiv på dagtid i Giske kommune er eit
tilbod til dei som ønskjer å kome i gang med aktivitet. Aktiv på dagtid er for deg som er over 18
år, som står heilt eller delvis utanfor arbeidslivet
og/eller mottek trygdeytingar.
www.giske.kommune.no > Politikk >
Møteplan og dato for møtet.
SØKNAD TIL BARNEHAGAR
OG SFO
Hugs å nytte elektronisk søknadsskjema på
våre heimesider www.giske.kommune.no for
barnehage/ SFO.
Vi har turgruppe tysdagar og trening i treningsstudio torsdagar. Les eigen brosjyre som
ligg i servicekontoret på rådhuset eller på kommunen si heimeside. Turprogram for våren vert
annonsert på kommunen si Facebook-side før jul.
Kontaktpersonar er fysioterapeut Asbjørn Røsvik og folkehelsekoordinator Torill Valderhaug.
Vi ønsker gamle og nye medlemmar velkomne
til nytt år med Aktiv på dagtid!
Teknisk eining har døgnvakt.
Om det oppstår vasslekkasje eller behov
for assistanse frå eininga, ring vakttelefonen:
tlf. 900 18 425.
For andre, viktige telefonnummer –sjå kommunen si nettside viktige telefonnummer:
www.giske.kommune.no/artikkel.
aspx?MId1=10684&AId=13681
VIL DU BLI LESEOMBOD?
Søknadsfrist 1. mars.
ETABLERARKURS I GISKE
Eit leseombod les høgt for nokon som
ikkje greier å lese sjølv av ulike årsaker som alderdom, demens, svekt syn, psykisk
utviklingshemming.
Gründer i magen? Vi planlegg to etablerarkurs i
Giske i vår - set av dato!
Som leseombod får du tilbod om kurs og hjelp
til å finne høveleg litteratur for målgruppa.
• 21. april, gratis dagskurs - Skal-skal-ikkje:
Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte
bedrift, både personleg og formelt.
Har du lyst til å gjere ein innsats for nokon,
tak kontakt med Giske folkebibliotek på telefon
70 18 80 90 eller på e-post:
[email protected]
Sjå også aktivitetskalenderen på www.hoppid.no
Giske folkebibliotek
FØLG GISKE KOMMUNE PÅ
NETT OG SOSIALE MEDIUM
www.facebook.com/Giskekommune
www.giske.kommune.no
UNGDOMMENS
KULTURMØNSTRING I GISKE
Ungdommens KulturMønstring
i Giske blir arrangertsøndag 7.
februar kl. 1500 i kultursalen
på Giske kulturskule / Valderøy
barneskule.
Giske kommune og Giske Næringslag delar ut ein
pris til årets bedrift i Giske. Prisen skal løfte fram
bedrifter eller verksemder som har utmerka seg
siste året i kommunen. Vi ber om å få tilsendt
forslag til aktuelle kandidatar innan utgangen
av januar.
Meir om pristildelinga på nettsidene
www.giske.kommune.no
Forslag på bedrift/ firma med kort grunngjeving sendast til:
Næringskontoret, Giske kommune, Valderhaug
4, 6050 Valderøya, merka ”Årets bedrift i Giske
2015” (epost-emne: «Årets Bedrift i Giske 2015»
Epost-adr.: [email protected])
VAKTTELEFON
Giske folkebibliotek ønskjer kontakt med
personar som vil vere leseombod.
• 10. mai, forretningsutvikling: Deltakaren får
ei innføring i utarbeiding og bruk av forretningsplan som verktøy i etablering og styring av eiga
verksemd.
KVEN BØR FÅ PRISEN SOM
ÅRETS BEDRIFT I GISKE 2015?
ALLMENNLÆRARAR VED
VALDERØY UNGDOMSSKULE
•
Om lag 93 % vikariat ledig
frå 04.04. – 17.06.16
100 % vikariat ledig frå 04.04. – 17.06.16
100 % vikariat ledig frå 18.05. – 17.06.16
Siste frist for påmelding er måndag 25.01.
kl. 0800.
•
•
Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/events/1778528442374683
Sjå fullstendige utlysingstekstar på
www.giske.kommune.no
KINGELVEVEN
Kingelveven verkstad og utsal er ein verna arbeidsplass med Giske kommune som arbeidsgjevar.
Kingelveven held til ved rådhuset på Valderøya,
i tidl. Giske vidaregåande skule. Kingelveven sitt
utsal, som den einaste butikk i Giske kommune,
har handlaga produkt som spesialitet.
Hovudtanken er at arbeidstakarane og personalet i fellesskap arbeider for at Kingelveven skal
vere ein god arbeidsplass, der alle er viktige og
tek aktivt del i produksjonen.
Av salsvarer finn ein vovne filleryer og løparar,
maskinsydde puter, kuvertbrikker, gryteklutar,
vesker og maskinstrikka skjerf. Dei fleste varene
er av bomull og lin, og er vaskbare. Produkta er
rimelege og av god kvalitet.
Kingelveven har ope for sal:
måndag til fredag
frå kl. 0800 til 1500
REDUSERT FORELDREBETALING
OG/ELLER GRATIS KJERNETID
Husstandar som i 2015 har lågare samla
person- og kapitalinntekt enn kr 473 000,- kan
få redusert sats for opphald i barnehage. Alle
4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart,
som bur i hushald med lågare inntekt enn
kr 405 000,- i 2015, har rett til å få 20 timar gratis
opphaldstid i barnehage per veke.
Søknadsskjema på www.giske.kommune.no
LEDIGE KONTOR I
NÆRINGSBYGGET PÅ
VALDERØYA
Det er ledige kontorlokale til rimeleg leige for
etablerarar/gründerar og enkeltmannsføretak i
næringsbygget på Sætra, Valderøya. Ta kontakt
med næringskontoret for meir informasjon!
www.giske.kommune.no
Torsdag 21. januar 2016
17
              
DATO
STAD
ARRANGEMENT
22.1
23.1
23.1
23.1
24.1
29.1
29.1
30.1
4.2
5.2
6.2
7.2
Parken Kulturhus
Klippfiskakademiet
Teaterfabrikken
Nedre Strandgate
Color Line Stadion
Parken Kulturhus
Terminalen/Byscena
Parken Kulturhus
Parken Kulturhus
Terminalen/Byscena
Teaterfabrikken
Giske Kulturskule
Borgny – flukten frå flammene
Kokkekurs for barn
Standup – Henrik Fladseth – Kverulant
Bybrannvandring
Bryllupsmessen – Din store dag
Elvis!
Hanne Kolstø
Tenorane: Med ein horn i sida
Kalvø
Turboneger
Lege uten bremser
Ungdommens KulturMønstring
13.2
20.2
24.2
25.2
4.3
4.3
5.3
11.3
13.3
31.3
8.4
21.5
26.5
10.6
30.6
2.7
21.8
Terminalen/Byscena
Terminalen/Byscena
Parken Kulturhus
Parken Kulturhus
Terminalen/Byscena
Parken Kulturhus
Terminalen/Byscena
Terminalen/Byscena
Giske komm. Idrettshall
Terminalen/Byscene
Terminalen/Byscena
Terminalen/Byscena
Terminalen/Byscena
St. Olavs Plass, Ålesund
Color Line Stadion
Øygardshamna, Giske
Color Line Stadium
Marte Eberson
Karpe Diem
Sunde og Bjørnov
Dyrene i Hakkebakkeskogen
Hellbillies
Det ble en GUT
Susanne Sundfør
Minor Majority
Kulturlivets Dag i Giske
Violet Road
OSLO ESS
Dag Sørås – Ekkokammer
Ole Paus
Ålesund Live
ELTON JOHN @ Color Line Stadion
Sommerfest
Jugendfest
ARRANGØR
Klippfiskakademiet
Teaterfabrikken
Bybrannen i Ålesund
Color Line Stadion
Momentium
Rikskonsertane
Momentium
Teaterfabrikken
Valderøy skulekorps
Giske Kommune
Vigra skulemusikk
Momentium
Momentium
Backstage as
Momentium
Herreteateret
Momentium
Momentium
Giske kommune/Kulturlivet
Momentium
Momentium
Momentium
Momentium
Momentium
Momentium
Momentium
Momentium
Oppføring i Kulturkalenderen er gratis for kulturlivet. Send di oppføring til: [email protected]
Kulturkalenderen viser kulturarrangement inntil 7 månader fram i tid. | Kalenderen skal fortelje kort om arrangementet og skal vise tid og stad, men ikkje klokkeslett.
GISKE KOMMUNE
LYD OG LYS PARTNER
HISTORISK OG FRAMTIDSRETTA
Lavpris inkl. mva.
FURENE, 6100 VOLDA
Tlf. 70 04 59 90 FAx 70 06 87 70
www.koppenind.no – [email protected]
110 x 120 PVC
opningsvindu
2840,TS kr 3595,-
DK kr
120 x 120 PVC
opningsvindu
DK kr
2940,-
36 x 68 just.
pr m kr 12,50
48 x 98 just.
pr m kr 20,45
15 x 70 prof. golv/dør kvit. pr m kr 35,60
21 x 70 prof. tak kvit.
pr m kr 42,50
122x239 12 mm std. spon 1 pr pl kr 162,00
19x148 dobbelfals
1. sort. grunnet kvit
pr m2 146,70
13 mm gips std. 120x240
pr plate 90,50
12 mm foliert takplate spon
62x122
pr m2 94,30
70 mm Knauf isolasjon 037. . . . . . .pr m 2 kr 34,95
100 mm Knauf isolasjon 037 . . . . . .pr m 2 kr 47,90
150 mm Knauf isolasjon 037 . . . . . .pr m 2 kr 70,10
200 mm Knauf isolasjon 037 . . . . . pr m 2 kr 93,35
Tetti 12 mm våtrom 60x250 . . . . . .pr plate 324,00
Tetti 20 mm våtrom 60x250 . . . . . .pr plate 402,80
2
NB!:
Køyrerute kvar
onsdag til Ålesund, Sula,
Giske, Skodje, Haram,
Ørskog. Sykkylven (tirsdag)
og Hareid (torsdag)
FRAKTFRITT
Bever tak
skygge MDF
11 x 128 x 2390 mm
Eggkvit
172,-
kr
pr m2
TS kr 3850,U-verdi =1,2
Bygg1
Kari
1200,m/ karm
kvit
7/8/9x20/21
10x21
Perle MDF
11 x 620 x 2390 mm
Eggkvit, Cafelatte,
Skagen - Kostmalt
kr
134,-
pr plate
Fritt levert
Fas MDF
11 x 620 x 2390 mm
Eggkvit, Cafelatte,
Skagen - Kostmalt
kr
134,-
pr plate
Fritt levert
Fas MDF
11 x 620 x 2390 mm
Eggkvit, Cafelatte,
Skagen - Kostmalt
kr
134,-
pr plate
Fritt levert
Bygg1
YTTERDØR
Hovdeby
m/ frosta glas
7900,m/ karm
kvit
NB! Alle bestillingar for kjøyreruta må vere innkomne innan tirsdag kl. 12
18
Torsdag 21. januar 2016
TAKK!
VI ER DER
NÅR
DU TRENGNÅR
OSS
VI
ER
DER
DU TRENG
VI ER OSS
DER NÅR DU TRENG OSS
Vi kankan
avtale møte
i heimen, avdeling
Øysenteret
eller
Vi
avtale
møte
i heimen,
Vi kan
avdeling
avtale
Øysenteret
møte i heimen,
eller
avdeling Øysenteret eller
kontoret i Spjelkavik i Spjelkavik
kontoret
kontoret i Spjelkavik
finn oss på
E-post:
[email protected]
E-post: [email protected]
E-post:
[email protected]
www.bbsunnmore.no
www.sisenteret.no
www
.sisenteret.no
E-post: [email protected]
www.sisenteret.no
ALFA
BEGRAVELSESBYRÅ AS
Har du tips til oss?
Send oss gjerne
ei melding i innboksen
på Facebook-sida vår!
Vi gratulerer
desember-vinnaren
Friviligsentralen
med eit gåvekort
verdi kr 2000,- hos
REMA 1000
Trenger du Elektriker?
Trenger du Elektriker?
Trenger du Elektriker?
Vil du abonnerer? Send bestillinga til:
[email protected] eller ring 70 18 63 00
Lokal kunnskap, med
landsdekkende erfaring.
Lokal kunnskap, med
landsdekkende
erfaring.
Lokal kunnskap,
med
landsdekkende erfaring.
Helt år kr 950,- | Halvt år/student kr 580,-
Vi utfører alle elektro opp-
Velkommen til møte
drag for bolig og næring.
utfører alle elektro opp22. og 23.01 Vi utfører Vi
drag
for bolig
og næring.
elektro
opp•alleSkift
til LED:
spar penger
kl 1930
drag for bolig
og
næring.
• Styr varmen: spar strøm
• Skift til LED: spar penger
og Søndag 24.01
• El. kontroll: lavere forStyr
varmen:
spar strøm
• Skift til•LED:
spar
penger
sikring
kl 1700
• El. kontroll:
lavere for• Styr varmen:
spar strøm
Peder Almedal
talar og syng
Annonsere?
Ring
70 18 63 80
@anneritali - 22.11.15
Vi står alltid til tjeneste
ved dødsfall og begravelse.
Personlig oppfølging fra
våre konsulenter.
DØGNVAKT: 70 18 34 44 / 70 16 92 20
(Avd. Ytterland og Gåseid)
Besøk vår hjemmeside:www.aabb.no
GISKE BEDEHUS
@anneritali - 22.11.15
1750+ Likes!
Tidlegare SISenteret begravelsesbyrå
AS
Tidlegare
SISenteret
begravelsesbyrå
Tidlegare SISenteret
AS
begravelsesbyrå AS
Døgnvakt: 70 17 86 60
Døgnvakt:
70 17 86 60Døgnvakt: 70 17 86 60
KUN 4990,–
sikring
• El. kontroll:
lavere
forKjetil
Løvold
sikring
Ring
7095
11 67
14 05
Mob 46
99
eller 70 11 14 05
Ring
Ring 70 11 14 05
sykkylvsbladet-høy.indd 1
NORPULKEN.NO
412 51 968
5/13/2014 9:24:52 AM
sykkylvsbladet-høy.indd 1
5/13/2014 9:24:52 AM
sykkylvsbladet-høy.indd 1
5/13/2014 9:24:52 AM
HUGS! No kan du få
Øy-Blikk som e-avis
direkte tilsendt på e-post
1 år 950,-
1/2 år 580,-
Er du abonnent frå før er det gratis!
NAUST
TIL
ERFAREN
SALS
GARN
FISKER
SØKES
Naust
til sals på
Godøya
Ring:
905 40 865
95 00 71 43
eller
977 10 240
Herlege Sheltievalpar
tilDAGMAMMA
sals. Leverings- I
GISKE
KOMMUNE
klare tidleg
januar.
Tlf. 922 63 557
Vi søkjer etter
dagmamma for
snill gut på
10 månader,
vi bur på Giske.
3-5 timar nokre
dagar pr. veke.
Kontakt, Claudia
98 69 00 01 eller
Bjarne 91 31 51 50
ANONSERE HER
GRATIS FOR
PRIVAT
FOR
NÆRINGSLIVET
KUN 195,2 INNRYKK
Send e-postadressa di til [email protected]
og du får Øy-Blikk tilsendt i PDF-format




Øy-Blikk
Torsdag 10. september 2015
Spør oss om
BUSTADLÅN
Dei beste vilkåra får du gjennom
Møre Ung og Møre Verdi.
Inger Merethe Dyb
Aut. finansiell rådgivar
Tlf. 70 18 95 52
[email protected]
Din lokale eiendomsmegler
Odd-Arild Sæther
Mob: 900 88 380
odd.arild.sather
@moremegling.no
Nr. 33
|
30. årgang
Selge
|
?
Cecilie Clausen Dyb
[email protected]
Tlf: 400 01 064
www.oyblikk.no
|
Laussal kr 20,-
BOLIGSPESIALISTEN I GIS
GISK
GISKE
KE
SELGE BOLIG?
Kontakt meg i dag for
en gratis verdivurdering
Audun Sjøholt
mob 906 03 774
[email protected]
www.notar.no
Historisk
handballskule
Overveldande interesse
for både trenarkurs
og skuleplassar
i Giskehallen i
haustferien.
SIDE 14
Ved
@oyblikk #øyblikk
til salgs
Kjøp ved av våre
medlemmer i ditt
nærområde.
Kvalitetsved leveres
over hele landet.
Vedportalen:
www.norskved.no
GULL I ENDEN AV REGNBOGEN? Foto: Kristoffer Oftedal
Kommuneval 2015:
Piker, vin og disco
Taretausene byr på
heilaften med funk og
disco, i lag med Piker,
vin og sang.
SIDE 12
Nye fargar over Giske?
Den politiske regnbogen i Giske kommune er blitt éin farge rikare sidan førre kommuneval, med
nykommaren Tverrpolitisk Liste. Øy-Blikk har snakka med ordførarkandidat Olav Sindre Roald, og slepp til
dei siste appellane frå politikarane framføre kommunevalet på måndag.
SIDE 2, 4-7, 8 OG 12
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 12/9.
Nakkekoteletter
3490
ferske, 4 pk, pr kg, SPAR
Finn din nærmeste butikk på www.spar.no
Sørlandsis
vanilje/krokan/tricolor/pistasj,
2 l, Hennig-Olsen Is 14,95/l
2990
Ringdalmør
2990
kokt, 400 g, Ringdal
Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.
Torsdag 21. januar 2016
74,75/kg
Fårepølse/
Salami/
Kryddersalami
#øyblikk
Forum for vedprodusenter
1490
100 g, Ringdal
149,00/kg
Alltid tilbud på noe godt!
NV rubr Vedtilsalgs 38x70 TAB 10-07.indd
25-10-07 11:03:11
1
19
Siste sida
       
Tlf: 70 18 35 86
40 84 37 25
Vi har ledige leiligheter
med heis og parkeringskjeller
Størrelser i frå 83-120 m 2
Flytt inn før vinteren
Gratis skrin
ved kjøp av komplett
bunadsølvsett!
Enebolig Flatebøen Godøy
Verdi kr. 499,-
Spejelkavikkysset
tlf.: 70 15 15 10
www.fellinirestaurant.no
Kontakt oss på tlf. 93 06 45 88
epost: [email protected]
Åpningstider:
Man-tors: 1200 -2200 Lørdag: 13 00 -23 00
Fredag: 1200 -2300 Søndag: 1300 -2200
Vekas lagbilde er presentert av: Sparebanken Møre
IL Valder, G19 fotball
Bak frå venstre: Elias Mulelid, Vegard Mauren Richardsen, Peter Eikås Larsen, Oliver Farstad Dyb, Levi Blindheim.
I midten frå venstre: Vetle Valderhaug, Magnus Nordstrand, Peter Synes, Erik Haglind, Oskar Husøy Holm, Sindre Næss
Foran frå venstre: Ole-Sander Vinje, Oskar Telvik, Peter Thu Utheim, Kristoffer Løvoll, Tobias Kvam, Ole Kristian Bjørkvåg
5128 personar les Øy-Blikk kvar veke