Luma-esite - Helsinki

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN
LUOKKA
Vuosittain Vartiokylän yläasteen koulussa aloittaa
matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottunut
luokka, jolle pyritään soveltuvuuskokeella. Hakijalta
edellytetään innostunutta ja myönteistä asennetta
matematiikan ja luonnontieteiden opiskelua kohtaan.
Kaikilla luokka-asteilla on matematiikkaa neljä tuntia viikossa.
Fysiikan ja kemian oppituntien määrä poikkeaa muiden luokkien
oppituntimääristä vain 9. luokalla. Tuolloin luma-luokkalaisilla on
fysiikkaa ja kemiaa kolme viikkotuntia, kun muilla luokilla on kaksi
viikkotuntia.
Biologiaa on 7. ja 8. luokilla 0,5 viikkotuntia enemmän yleiseen
opetussuunnitelmaan verrattuna.
Oppisisällöt ovat samat kuin yleisopetuksessa. Joitakin aiheita
käsitellään syvällisemmin aiheiden ajankohtaisuuden ja
kiinnostavuuden mukaan. Lisäksi tehdään enemmän tutkimuksia,
opintoretkiä tai -käyntejä ja järjestetään vaellusleirikoulu
mahdollisuuksien mukaan.
Oppilaaksiotto
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan internetistä (www.edu.hel.fi 
Palvelut  Lomakkeet) saatavalla lomakkeella, jonka koti palauttaa
kouluumme tiistaihin 19.1.2016 mennessä. Soveltuvuuskokeeseen ei
tule erillistä kutsua.
Soveltuvuuskoe pidetään koulussamme tiistaina 2.2.2016 klo 13.00
alkaen. Tarvittavat välineetsaa koulusta. Kokeessa pyritään
selvittämään oppilaan kiinnostusta ja harrastuneisuutta
matematiikkaan ja luonnontieteisiin.
Yhteystiedot:
Vartiokylän yläasteen koulu
Käyntiosoite: Rusthollarintie 6, 00910 Helsinki
Postiosoite: PL 3716, 00099 Helsingin kaupunki
http://www.hel.fi/hki/varty/fi/Etusivu