Toinet - Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

 TOInet -sähköpostilista on TOI:n jäsenten tiedotuskanava
1. Listalle kirjautuminen
Listalle voivat kirjautua TOI:n jäsenet. Kirjautuminen tapahtuu lähettämällä tyhjä
viesti osoitteeseen [email protected] Osoitteesta tulee automaattinen vastaus,
joka sisältää ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Viestit listalle lähetetään osoitteeseen
[email protected] Listalta kirjaudutaan pois lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen
[email protected]
2. Listan tarkoitus
Lista on tarkoitettu lyhyiden kysymysten tekoon sekä tiedottamiseen. Listalle ei voi
lähettää liitetiedostoja eikä tekstikenttään liittää kuvia tai grafiikkaa.
3. Jäsenten oma viestintä on maksutonta
Jäsenten lähettämät viestit sekä lyhyet vinkit työpaikoista ja koulutuksista ovat
maksuttomia. Myös jäsenen oman toiminnan markkinointi on maksutonta, vaikka
toiminta olisikin maksullista.
4. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset ovat maksullisia
Työpaikkailmoitukset maksavat 70 euroa. Koulutusilmoitukset maksavat 10 %
osallistumismaksusta, aina kuitenkin vähintään 40 euroa. Maksulliset ilmoitukset
lähetetään postituslistalle TOI:n toimiston kautta. Maksullinen ilmoitus
toimitetaan osoitteeseen [email protected] ja sen yhteydessä tulee
ilmoittaa osoite, josta ilmoitushinta laskutetaan. Tämä toimintatapa koskee myös
tilanteita, joissa TOI:n jäsen ilmoittaa avoimesta työpaikasta työnantajansa
puolesta.
5. Nettietiketti
Postituslistalle lähetettävillä viestillä tulee olla selkeä otsikko, joka kuvaa
keskeisesti viestin sisältöä. Tekstiosion tulee olla lyhyt ja napakasti
kirjoitettu. Viestisisällön tulee osoittaa kohteliasta ja kunnioittavaa
asennetta muita henkilöitä kohtaan. Viestin allekirjoituksesta tulee käydä ilmi
viestin lähettäjän koko nimi.
Toimintaterapeuttiliitolla on oikeus poistaa postituslistalta henkilöt, jotka eivät
noudata nettietikettiä sekä henkilöt, jotka eivät ole TOI:n jäseniä.
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry – Finlands Ergoterapeutförbund rf
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki – Puhelin 0201 235 390 – Sähköposti [email protected]
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
1/1