Tutkintoluettelo 2016

HYRIA
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
OPAS
Tutkintoluettelo
Opetushallituksen hyväksymät toisen asteen tutkinnot
rakennusalan perustutkinto baarimestarin
eläintenhoitaja sähköasentajan
erikoisammattitutkinto
oppisopimuskoulutus lähihoitaja
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin
ammattitutkinto
vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus
taloushallinnon ammattitutkinto tuotekehittäjän
oppisopimuskoulutus kone-
erikoisammattitutkinto
ja metallialan perustutkinto
yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuskoulutus
ravintolakokin ammattitutkinto
liiketalouden perustutkinto
audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto logistiikan
perustutkinto
arboristin ammattitutkinto luonto- ja eräoppaan ammattitutkinto
oppisopimuskoulutus
oppisopimuskoulutus teknisen suunnittelun perustutkinto
vartijan ammattitutkinto
Tutkintoluettelo
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ
Ammatilliset perustutkinnot
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt
- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Ammattitutkinnot
Lasten ja nuorten erityisohjaajan at
KIELITIETEET
Ammatilliset perustutkinnot
Viittomakielisen ohjauksen pt
- viittomakielen ohjaaja
Ammattitutkinnot
Asioimistulkin at
Erikoisammattitutkinnot
Oikeustulkin eat
OPETUS- JA KASVATUSTYÖ
Ammatilliset perustutkinnot
Lapsi- ja perhetyön pt
- lastenohjaaja
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN
KOULUTUS
Ammattitutkinnot
Suntion at
KULTTUURIALA
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA
Ammatilliset perustutkinnot
Käsi- ja taideteollisuuden pt
- artesaani
Ammattitutkinnot
Aseseppäkisällin at
Kultaajakisällin at
Käsityöntekijän at
Lasinpuhaltajakisällin at
Luonnontieteellisen alan konservoinnin at
Maalarin at
Puusepänalan at
Restaurointikisällin at
Romanikulttuurin ohjaajan at
Saamenkäsityökisällin at
Seppäkisällin at
Sisustusalan at
Soitinrakentajakisällin at
Tekstiilialan at
Vaatetusalan at
Veneenrakentajan at
Verhoilijan at
Erikoisammattitutkinnot
Aseseppämestarin eat
Kultaajamestarin eat
Käsityömestarin eat
Lasinpuhaltajamestarin eat
Maalarimestarin eat
Puusepänalan eat
Restaurointimestarin eat
Romanikulttuurin ohjaajan eat
Saamenkäsityömestarin eat
Seppämestarin eat
Soitinrakentajamestarin eat
Tekstiilialan eat
Vaatetusalan eat
Venemestarin eat
Verhoilijamestarin eat
Kuvallisen ilmaisun pt
- kuva-artesaani
Ammattitutkinnot
Audiovisuaalisen viestinnän at
Tieto- ja kirjastopalvelujen at
Valokuvaajan at
Erikoisammattitutkinnot
Audiovisuaalisen viestinnän eat
Valokuvaajan eat
TEATTERI JA TANSSI
Ammatilliset perustutkinnot
Tanssialan pt
- tanssija
Ammattitutkinnot
Teatterialan at
Erikoisammattitutkinnot
Teatterialan eat
MUSIIKKI
Ammatilliset perustutkinnot
Musiikkialan pt
- muusikko
- musiikkiteknologi
- pianonvirittäjä
Ammattitutkinnot
Rytmimusiikkituotannon at
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Ammatilliset perustutkinnot
Audiovisuaalisen viestinnän pt
- media-assistentti
–2–
Suurin osa tutkinnoista
on mahdollista suorittaa
oppisopimuskoulutuksena.
SIRKUSALA
Ammatilliset perustutkinnot
Sirkusalan pt
- sirkusartisti
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Ammatilliset perustutkinnot
Liiketalouden pt
- merkonomi
Ammattitutkinnot
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at
Finanssialan at
Isännöinnin at
Kiinteistövälitysalan at
Lähiesimiestyön at
Markkinointiviestinnän at
Myynnin at
Sihteerin at
Taloushallinnon at
Tullialan at
Ulkomaankaupan at
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at
Virastomestarin at
Yrittäjän at
Erikoisammattitutkinnot
Johtamisen eat
Kaupan esimiehen eat
Markkinointiviestinnän eat
Talous- ja henkilöstöhallinnon eat
Ulkomaankaupan eat
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen eat
Yritysjohtamisen eat
Yritysneuvojan eat
–3–
LUONNONTIETEIDEN ALA
TIETOJENKÄSITTELY
Ammatilliset perustutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan pt
- datanomi
Ammattitutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan at
Erikoisammattitutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan eat
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Ammatilliset perustutkinnot
Kiinteistöpalvelujen pt
- kiinteistönhoitaja
- toimitilahuoltaja
Maanmittausalan pt
- kartoittaja
Rakennusalan pt
- maarakentaja
- maarakennuskoneen kuljettaja
- talonrakentaja
- kivirakentaja
Talotekniikan pt
- putkiasentaja
- lämmityslaiteasentaja
- ilmanvaihtoasentaja
- tekninen eristäjä
- rakennuspeltiseppä
- kylmäasentaja
Ammattitutkinnot
Ammattisukeltajan at
Ilmastointiasentajan at
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at
Kaukolämpöasentajan at
Kiinteistöpalvelujen at
Kylmäasentajan at
Lattianpäällystäjän at
Lämmityslaiteasentajan at
Maanmittausalan at
Maarakennusalan at
Putkiasentajan at
Rakennuspeltisepän at
Rakennustuotannon at
Rakennustuotealan at
Talonrakennusalan at
Teknisen eristäjän at
Vesihuoltoalan at
Erikoisammattitutkinnot
Ilmastointiasentajan eat
Kaukolämpöyliasentajan eat
Kiinteistöpalvelujen eat
Kylmämestarin eat
Lattiamestarin eat
Maarakennusalan eat
Putkiasentajan eat
Rakennuspeltiseppämestarin eat
Rakennusalan työmaapäällikön eat
Talonrakennusalan eat
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Kone- ja metallialan pt
- automaatioasentaja
- hienomekaanikko
- koneenasentaja
- koneistaja
- kunnossapitoasentaja
- levyseppähitsaaja
- työvälinevalmistaja
- valaja
- valumallinvalmistaja
–4–
Ammattitutkinnot
Hissiasentajan at
Hitsaajan at
Kaivosalan at
Koneenasentajan at
Koneistajan at
Laivanrakentajan at
Levytekniikan at
Metallien jalostuksen at
Teollisuusputkiasentajan at
Työvälinevalmistajan at
Valajan at
Valumallin valmistajan at
Erikoisammattitutkinnot
Automaatioyliasentajan eat
Sähköverkkoalan eat
Sähköyliasentajan eat
Erikoisammattitutkinnot
Hitsaajamestarin eat
Koneenasentajamestarin eat
Koneistajamestarin eat
Laivanrakennusalan eat
Levytyömestarin eat
Teollisuusalojen työnjohdon eat
Työvälinemestarin eat
Valajamestarin eat
Valumallimestarin eat
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt
- sähköasentaja
- automaatioasentaja
Ammattitutkinnot
Automaatioasentajan at
Sähköteollisuuden at
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at
Kotitalouskoneasentajan at
Sähköasentajan at
Sähköverkkoasentajan at
Tuulivoima-asentajan at
Voimalaitoksen käyttäjän at
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt
- ICT-asentaja
- elektroniikka-asentaja
Ammattitutkinnot
Teollisuussähköasentajan at
Ammatilliset perustutkinnot
Painoviestinnän pt
- painotuotantoassistentti
Ammattitutkinnot
Digitaalipainajan at
Jälkikäsittelykoneenhoitajan at
Kirjansitojan at
Painajan at
Painopinnanvalmistajan at
Erikoisammattitutkinnot
Faktorin eat
Kirjansitojamestarin eat
Konesitojamestarin eat
Painajamestarin eat
Rotaatiomestarin eat
Sivunvalmistajamestarin eat
–5–
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Elintarvikealan pt
- elintarvikkeiden valmistaja
- leipuri-kondiittori
- lihatuotteiden valmistaja
- meijeristi
Ammattitutkinnot
Elintarvikejalostajan at
Elintarviketeollisuuden at
Kondiittorin at
Leipomoteollisuuden at
Leipurin at
Lihanjalostajan at
Lihantarkastuksen at
Lihateollisuuden at
Maidonjalostajan at
Meijeriteollisuuden at
Erikoisammattitutkinnot
Elintarviketekniikan eat
Kondiittorimestarin eat
Leipurimestarin eat
PROSESSI-, KEMIAN- JA
MATERIAALITEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Laboratorioalan pt
- laborantti
Muovi- ja kumitekniikan pt
- kumituotevalmistaja
- muovituotevalmistaja
Pintakäsittelyalan pt
- lattianpäällystäjä
- maalari
- pintakäsittelijä
Prosessiteollisuuden pt
- prosessinhoitaja
Puualan pt
- puuseppä
Veneenrakennuksen pt
- veneenrakentaja
Verhoilu- ja sisustusalan pt
- verhoilija
- sisustaja
Ammattitutkinnot
Kemianteollisuuden at
Korroosionestomaalarin at
Kumialan at
Lasikeraamisen alan at
Levyalan at
Maalarin at
Muovimekaanikon at
Paperiteollisuuden at
Puusepän alan at
Saha-alan at
Teollisen pintakäsittelijän at
Veneenrakentajan at
Erikoisammattitutkinnot
Kemianteollisuuden eat
Levymestarin eat
Maalarimestarin eat
Muovitekniikan eat
Paperiteollisuuden eat
Pintakäsittelymestarin eat
Puusepän alan eat
Sahamestarin eat
Venemestarin eat
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Tekstiili- ja vaatetusalan pt
- vaatetusompelija
- sisustusompelija
- modisti
- vaatturi
–6–
- tektiilinvalmistaja
- tekstiilihuoltaja
- suutari
Ammattitutkinnot
Jalkinealan at
Laukku- ja nahka-alan at
Nahanvalmistajan at
Tekstiilialan at
Turkkurin at
Vaatetusalan at
Erikoisammattitutkinnot
Jalkinealan eat
Laukku- ja nahkamestarin eat
Nahanvalmistajamestarin eat
Tekstiilialan eat
Turkkurimestarin eat
Vaatetusalan eat
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Ammatilliset perustutkinnot
Autoalan pt
- ajoneuvoasentaja
- autokorinkorjaaja
- automaalari
- automyyjä
- varaosamyyjä
- pienkonekorjaaja
Lentokoneasennuksen pt
- avioniikka-asentaja
- lentokoneasentaja
Logistiikan pt
- autonkuljettaja
- varastonhoitaja
- linja-autonkuljettaja
- yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
- lentoasemahuoltaja
Merenkulkualan pt
- korjaaja
- laivasähköasentaja
- vahtikonemestari
- vahtiperämies
Ammattitutkinnot
Ajoneuvonosturinkuljettajan at
Auto- ja kuljetusalan työnjohdon at
Autokorimekaanikon at
Automaalarin at
Automyyjän at
Henkilöautomekaanikon at
Lastinkäsittelyalan at
Lentoasemapalvelujen at
Lentokonetekniikan at
Linja-autonkuljettajan at
Metsäkoneasentajan at
Pienkonemekaanikon at
Puutavaran autokuljetuksen at
Raskaskalustomekaanikon at
Varaosamyyjän at
Varastoalan at
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at
Erikoisammattitutkinnot
Autoalan myyjän eat
Autoalan työnjohdon eat
Autokorimestarin eat
Automaalarimestarin eat
Automekaanikon eat
Laivasähkömestarin eat
Lastinkäsittelyalan eat
Lentokonetekniikan eat
Liikenne-esimiehen eat
Liikenneopettajan eat
Varastoalan eat
–7–
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN
KOULUTUS
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
Ammatilliset perustutkinnot
Kaivosalan pt
- kaivosmies
- rikastaja
Kello- ja mikromekaniikan pt
- kelloseppä
- mikromekaanikko
Lennonjohdon pt
- lennonjohtaja
Teknisen suunnittelun pt
- suunnitteluassistentti
Turvallisuusalan pt
- turvallisuusvalvoja
MAATILATALOUS
Ammattitutkinnot
Kivimiehen at
Kunnossapidon at
Lukkosepän at
Mittaajan ja kalibroijan at
Nuohoojan at
Rautatiekaluston kunnossapidon at
Rengasalan at
Sisustusalan at
Suunnitteluassistentin at
Vartijan at
Ympäristöhuollon at
Erikoisammattitutkinnot
Kunnossapidon eat
Lukkoseppämestarin eat
Nuohoojamestarin eat
Sisustusalan eat
Tekniikan eat
Tuotekehittäjän eat
Turvallisuusvalvojan eat
Ympäristöalan eat
Ammatilliset perustutkinnot
Hevostalouden pt
- hevostenhoitaja
- ratsastuksenohjaaja
Maatalousalan pt
- maaseutuyrittäjä
- turkistarhaaja
- eläintenhoitaja
Ammattitutkinnot
Hevostenvalmentajan at
Kengityssepän at
Luonnonmukaisen tuotannon at
Maatalouskoneasentajan at
Mehiläistarhaajan at
Ratsastuksenopettajan at
Seminologin at
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at
Viljelijän at
Erikoisammattitutkinnot
Maaseudun vesitalouden eat
Ratsastuksenopettajan eat
Tallimestarin eat
Tarhaajamestarin eat
PUUTARHATALOUS
Ammatilliset perustutkinnot
Puutarhatalouden pt
- puutarhuri
Ammattitutkinnot
Arboristin at
Floristin at
Viheralan at
–8–
Vihersisustajan at
Viinintuotannon at
Viljelypuutarhurin at
Erikoisammattitutkinnot
Floristimestarin eat
Viheralan eat
Taimistomestarin eat
KALATALOUS
Ammatilliset perustutkinnot
Kalatalouden pt
- kalanjalostaja
- kalanviljelijä
- kalastaja
- kalastuksenohjaaja
Ammattitutkinnot
Kalanjalostajan at
Kalanviljelijän at
Kalastusoppaan at
METSÄTALOUS
Ammatilliset perustutkinnot
Metsäalan pt
- metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
- metsäkoneenkuljettaja
- metsäkoneasentaja
- metsäenergian tuottaja
Ammattitutkinnot
Bioenergia-alan at
Metsäkoneenkuljettajan at
Metsätalousyrittäjän at
Erikoisammattitutkinnot
Metsämestarin eat
Puunkorjuun eat
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Ammatilliset perustutkinnot
Luonto- ja ympäristöalan pt
- ympäristönhoitaja
- luonto-ohjaaja
- luonnonvaratuottaja
- luonto- ja ympäristöneuvoja
- poronhoitaja
Ammattitutkinnot
Erä- ja luonto-oppaan at
Luonnontuotealan at
Porotalouden at
Erikoisammattitutkinnot
Keruutuotetarkastajan eat
Luontokartoittajan eat
Riistamestarin eat
MUU LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Ammattitutkinnot
Eläintenhoitajan at
Golfkentänhoitajan at
Erikoisammattitutkinnot
Golfkenttämestarin eat
Koe-eläintenhoitajan eat
Maaseudun kehittäjän eat
SOSIAALI-, TERVEYS- JA
LIIKUNTA-ALA
SOSIAALIALA
Ammattitutkinnot
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen at
Perhepäivähoitajan at
–9–
Erikoisammattitutkinnot
Koulunkäyntiavustajan eat
TERVEYSALA
Ammattitutkinnot
Jalkojenhoidon at
Kipsausalan at
Obduktiopreparaattorin at
Erikoisammattitutkinnot
Kipsimestarin eat
Psykiatrisen hoidon eat
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET
Ammatilliset perustutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan pt
- lähihoitaja
Ammattitutkinnot
Kehitysvamma-alan at
Päihdetyön at
Erikoisammattitutkinnot
Kehitysvamma-alan eat
Näkövammaistaitojen ohjaajan eat
Puhevammaisten tulkin eat
Työvalmennuksen eat
Vanhustyön eat
HAMMASLÄÄKETIEDE JA MUU
HAMMASHUOLTO
Ammatilliset perustutkinnot
Hammastekniikan pt
- hammaslaborantti
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Ammatilliset perustutkinnot
Liikunnanohjauksen pt
- liikuntaneuvoja
Ammattitutkinnot
Hierojan at
Liikunnan at
Liikuntapaikkojenhoitajan at
Valmentajan at
Erikoisammattitutkinnot
Hierojan eat
Liikuntapaikkamestarin eat
Valmentajan eat
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Ammattitutkinnot
Optiikkahiojan at
Välinehuoltajan at
Erikoisammattitutkinnot
Välinehuoltajan eat
FARMASIA JA MUU LÄÄKEHUOLTO
Ammatilliset perustutkinnot
Lääkealan pt
- farmanomi
- lääketeknikko
KAUNEUDENHOITOALA
Ammatilliset perustutkinnot
Hiusalan pt
- parturi-kampaaja
Kauneudenhoitoalan pt
- kosmetologi
- kosmetiikkaneuvoja
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA
TALOUSALA
MATKAILUALA
Ammatilliset perustutkinnot
Matkailualan pt
- matkailupalvelujen tuottaja
- matkailuvirkailija
Erikoisammattitutkinnot
Pesulateknikon eat
Siivousteknikon eat
Siivoustyönohjaajan eat
Ammattitutkinnot
Maaseutumatkailun at
Matkailun ohjelmapalvelun at
Matkaoppaan at
Matkatoimistovirkailijan at
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA
Hyriassa voit suorittaa
reilut 60 erilaista perus-,
ammatti- tai erikoisammattitutkintoa joko nuorten tai
aikuisten koulutuksessa!
Ammatilliset perustutkinnot
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt
- kokki
- tarjoilija
- vastaanottovirkailija
Ammattitutkinnot
Hotellivirkailijan at
Ravintolakokin at
Suurtalouskokin at
Tarjoilijan at
Järjestämme koulutusta
kaikilla aloilla.
Kaikki aikuisten tutkinnot
on mahdollista suorittaa
myös oppisopimuksella.
Erikoisammattitutkinnot
Baarimestarin eat
Dieettikokin eat
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat
Ruokamestarin eat
Ammattitutkinnot
Hiusalan at
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUALA
Erikoisammattitutkinnot
Hiusalan eat
Kosmetologin eat
Ammatilliset perustutkinnot
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt
- kodinhuoltaja
- toimitilahuoltaja
– 10 –
Ammattitutkinnot
Kotityöpalvelujen at
Laitoshuoltajan at
Tekstiilihuollon at
– 11 –
Soveltumattomuutta ja opiskeluturvallisuutta koskeva lainsäädäntö (ns. SORA-lainsäädäntö)
Lakisäädännöllä on lisätty koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti
pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.
Rajoitukset koskevat joitakin seuraavien alojen
tutkintoja: humanistinen ja kasvatusala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnonvara- ja
ympäristöala sekä tekniikan ja liikenteen ala.
Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi
otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.
Oppisopimusopiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai
muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa
työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.
Tarkempia tietoja SORA-lainsäädännöstä ja
tutkinnoista saat opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta osoitteesta www. minedu.fi.
Hyria oppisopimuspalvelut
Kauppalankatu 18, Hyvinkää
Sakonkatu 1, Riihimäki
puh. 040 765 5816
puh. 040 765 5817
puh. 040 510 6244
www.hyria.fi/oppisopimus
[email protected]
Tarkemmat alakohtaiset yhteystiedot
löydät kotisivuiltamme.
Luettelo on päivitetty tammikuussa 2016.