Suunnittelutyökalu PileWallCalc

Suunnittelutyökalu
PileWallCalc
Antti Perälä
Technology Manager
Yleistä
Mitoitusohjelma paaluseinille
RD-paaluseinä
Combi-seinä
Zig-Zag Combi-seinä
Mitoittaa seinän taivutuskestävyyden
Kimmoinen / Plastinen
Teräsrakenne / Liittorakenne
Raudoitettu / Sisäputkellinen
2
Eri poikkileikkaus seinän ylä- ja alaosalle
Rasitusten, korroosiovarojen tms.
vuoksi voi olla tarpeen tehdä
seinän yläosa erilaisena kuin alaosa
Muuttuvia ominaisuuksia
Paaluputkien seinämävahvuus
Paaluputkien teräslaji
Säilyviä ominaisuuksia
Paalujen halkaisija
Ponttiprofiilit
Betonointi, raudoitus ja sisäputki
3
Edistynyt korroosiovaran määritys
Korroosiovara määritetään erikseen
Paaluputken sisä- ja ulkopuolelle
Paaluseinän ylä- ja alaosalle
Paaluseinän eri puolille
(maata vasten / ilmaa vasten)
4
Edistynyt korroosiovaran määritys
Epäsymmetrisen poikkileikkauksen (teräsrakenne) ylä- ja alaosien
poikkileikkausominaisuudet ovat nähtävillä Laskentatulokset –välilehdellä.
5
Laskelmien tulosteet
Selkeät tulostukset joko paperille tai pdf:ksi
6
LUOTETTAVA KUMPPANI,
VAHVASTI MUKANA