rahtaussopimukset, toimituslausekkeet ja

RAHTAUSSOPIMUKSET,
TOIMITUSLAUSEKKEET JA
KULJETUSEHDOT
9.–10.3.2016
Turku
MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS
Rahtaussopimukset, toimituslausekkeet ja
kuljetusehdot
9.–10.3.2016, Turku
Koulutuksessa perehdytään rahtaukseen ja rahtaussopimuksiin liittyvään lainsäädän-
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Etäosallistuminen
töön, osapuoliin, asiakirjoihin ja vastuisiin sekä kauppa- ja kuljetussopimusten kiinteään
omalta koneelta onnistuu, jos koneessa on kaiuttimet ja nettiyhteys. Mikäli yritykses-
suhteeseen. Koulutuksessa tutustutaan aika- ja matkarahtaukseen sekä syvennytään
tänne osallistuu koulutukseen useampi henkilö, saa organisaatio osallistumismaksusta
toimituslausekkeisiin, laivausehtoihin ja uusiin PSYM 2015 -ehtoihin.
25 % alennusta kolmannesta osallistujasta lähtien.
Koulutus soveltuu kaikille kansainvälisen kaupan ja merikuljetusten parissa työskente-
Tervetuloa!
leville, niin varustamoille, operaattoreille, rahtaajille, huolitsijoille ja laivameklareille kuin
Tutustu muihin tilaisuuksiimme osoitteessa
http://mkk.utu.fi
teollisuuden viennin ja tuonnin parissa työskenteleville.
OHJELMA
OHJELMA
KESKIVIIKKO 9.3.2016
TORSTAI 10.3.2016
09.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvit
09.30
Rahtaukseen liittyvät sopimukset
Sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet
Vastuu tavaran vahingoittumisesta
Lakimies Saila Hiirsalmi, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
12.00Lounas
13.00
Matkarahtaus ja rahtaussopimukset
Elisa Mikkolainen
09.00 Vastuut ja velvollisuudet huolintatoiminnassa – uudet yhteispohjoismaiset huolintasäännöt PSYM 2015
Asianajaja, OTT Lauri Railas, Asianajotoimisto Railas Oy
10.30 Tauko
10.45
12.15
Toimituslausekkeet ja laivausehdot
VTM Asko Räty, Kauppasana
Toimituslausekkeet ja laivausehdot jatkuu
VTM Asko Räty, Kauppasana
Rahtaussopimukset ja oikeudenkäynti
Partner Ulla von Weissenberg, Attorneys at law Borenius
Koulutuspäivän päätös
15.00
Aikarahtaus ja sen osatekijät
Toimitusjohtaja Staffan Martin, Thunship Ltd
13.15
15.00
16.00
Koulutuspäivän päätös
16.00
14.30Kahvi
Lounas
Ohjelmamuutokset mahdollisia
Ohjelmamuutokset mahdollisia
http://mkk.utu.fi
Rahtaussopimukset, toimituslausekkeet ja kuljetusehdot
Ajankohta9.–10.3.2016
PaikkaTurku
Hinta 690 € + alv, etäyhteyden kautta 620 € + alv. Mikäli samasta yrityksestä
osallistuu koulutukseen useampi henkilö, saa organisaatio osallistumis-
maksusta 25 % alennusta kolmannesta osallistujasta lähtien.
Lisätiedot
suunnittelija Talvikki Välimaa
p. (02) 333 8187, 040 779 9491, [email protected]
Ilmoittautumiset 24.2.2016 mennessä osoitteessa http://ty.fi/rahtaus
tai sähköpostilla [email protected]
Osallistumismaksu kattaa koulutuksen, luentomateriaalin ja ohjelmaan merkityt
lounaat ja kahvit (ei etäyhteyden kautta osallistuville). Vahvistus tilaisuuden toteutumisesta
ja tietoa käytännön järjestelyistä lähetetään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Jos joudut perumaan osallistumisesi tilaisuuteen, voit tehdä sen maksutta viimeiseen
ilmoittautumispäivään (24.2.2016) asti. Peruuttamatta poisjääneiltä veloitetaan koko
osallistumismaksu, ja viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvista peruutuksista
veloitetaan 200 euron peruutusmaksu. Mikäli peruutus tapahtuu kolme arkipäivää ennen
tilaisuuden alkua tai sen jälkeen, veloitetaan koko osallistumismaksu. Peruutuksen sijaan on
mahdollista lähettää toinen osallistuja tilalle.
MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS
ICT-Talo, Joukahaisenkatu 3-5B
20014 Turun yliopisto
mkk.utu.fi