Keski-Suomi - Keski

Keski-Suomi
Loma-Suomi
KESKI-SUOMEN MATKAILUTIEDOTE
Paavo Virkkunen aloitti Visit Finlandin johtajana
1/2016 tammikuu
AJANKOHTAISTA KESKI-SUOMESSA JA MUUALLA
Matka-Vekasta Stopover-tuotteiden myyjä
Matka-Vekka on valittu Stopover Finland -projektin
yhteistyökumppaniksi, ja projektipäälliköksi on valittu Ari Huuskonen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa
luodaan Visit Finlandin sivustoille Stopover Finland osioon tuoteportfolio. Sivustolle valitaan Visit Finlandin kriteerit täyttävien ehdokkaiden keskuudesta 50
tuotetta tai tuotekokonaisuutta. Nämä tuotteet esittelevät monipuolisesti Suomen matkailutarjontaa
pitäen mielessä, että matkustajat pysähtyvät Suomessa vain hetkeksi matkallaan varsinaiseen kohteeseensa.
Projektin toisessa vaiheessa Matka-Vekka rakentaa
sähköisen kauppapaikan. Matkapaketit rakennetaan
”avaimet käteen” -periaatteella niiden tuottajien
palveluista, jotka ovat lähettäneet Visit Finlandille
Stopover Finland -kriteerit täyttäviä tuoteehdotuksia. Matka-Vekka on yhteydessä toimijoihin
heti vuoden 2016 alusta ja kartoittaa eri toimijoiden
halukkuutta olla mukana tuottamassa paketteja.
KTM Paavo Virkkunen on
nimitetty Jaakko Lehtosen seuraajaksi Finpron
Visit Finlandin johtajaksi
(Executive Vice President, Matkailujohtaja) ja
Finpron
johtoryhmän
jäseneksi 1.1.2016 alkaen. Virkkusella on vankka tausta ja kokemus
matkailualan tehtävistä kotimaassa ja ulkomailla: yli
20 vuotta Finnairin markkinointi- ja myyntitehtäviä,
joista kuusi vuotta Finnairin Saksan toimintojen johtajana sekä Finnairin allianssi- ja kaupallisten partneruuksien johtajuus. Hän on toiminut viisi vuotta Area
matkatoimiston toimitusjohtajana ja lisäksi toimitusjohtajana start-up yhtiössä, joka on erikoistunut digitaalisiin matkailupalveluihin.
Matkamessut 2016 & Matkatieto-koulutus
WinRelax 2015 – tuotekehityskilpailun suosio yllätti
VisitFinlandin marraskuussa lanseerama WinRelax –
tuotekehityskilpailu saavutti suuren suosion ympäri
Suomen ja osallistujien määrä ylitti kaikki odotukset.
Mukaan ilmoittautui monipuolinen valikoima sekä
valmiita FinRelax-tuotteita että eri kehitysvaiheissa
olevia tuote-aihioita. Visit Finlandin nimeämä, kotimaisista ja kansainvälisistä kumppaneista sekä asiantuntijoista muodostuva kilpailuraati arvioi jokaisen
tuotteen ja nimeää vuoden 2015 Tähtituotteet ja
Kunniamaininnat. Voittajat julkistetaan Matka 2016 messujen yhteydessä järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa, perjantaina 22.1.2016 klo 16:00.
Tähtituotteet sekä kunniamainitut finalistit tullaan
lanseeraamaan ITB 2016 – messuilla maaliskuussa
2016 ja ne tulevat saamaan näkyvyyttä ja kuuluvuutta FinRelax-ohjelman ja Visit Finlandin toimenpiteissä
koko ohjelman ajan.
KESKI-SUOMEN LIITTO
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Keski-Suomesta ei ole ainuttakaan isompaa
näytteilleasettajia Matka 2016 –messuilla 22-24.1.
Messuosallistumisen kalleus ja kotimaan matkailun
kannalta liian aikainen ajankohta ovat syynä, ettei
maakuntamme kunnat, seutukunnat ja yritykset ole
kiinnostuneita osallistumaan messuille. Sen sijaan
Tampereella huhtikuulla pidettävät kotimaan
matkailumessut ovat tuottaneet parempaa tulosta, ja
näille messuille ovat ainakin Jyväskylän seutu ja
Keurusselän seutu osallistuamssa.
Matkamessuille Helsinkiin kannattaa kuitenkin lähteä
tutustumaan muun maan matkailutarjontaan. Yksi
hyvä syy on myös messujen yhteydessä järjestettävät
koulutustilaisuudet.
Katso
lisää
Matkatietokoulutukset http://www.matkatieto.fi/fi/Seminaarit
Sähköposti: [email protected]
www.keskisuomi.net
www.keskisuomi.fi/matkailu
Keski-Suomi
Loma-Suomi
Majoitusalan kansainvälinen ympäristösertifikaatti
Green Key nyt myös Suomessa
Green Key on kansainvälinen ympäristösertifikaatti,
joka on räätälöity nimenomaan majoitusalan tarpeisiin. Green Key saapui Suomeen vuosi sitten: nyt siis
myös Suomessa toimivat hotellit ja muut majoitusalan toimijat voivat tehdä sen avulla ympäristötyönsä
näkyväksi, kehittää sitä sekä saada kansainvälistä
näkyvyyttä. Green Key -kohteita on 50 maassa yhteensä 2350.
Green Key -merkintä
edellyttää mm. tiettyä
tasoa veden ja energian
kulutuksessa.
Tämän
lisäksi majoitustoimijan
tulee edesauttaa myös
asiakkaidensa ympäristövastuullista toimintaa.
Aamiaispöydässä tuodaan luomu- ja lähiruoka näkyväksi, huoneissakin ohjataan lajittelussa sekä veden
ja energian säästössä, hotellilla saattaa olla vuokrattava sähköauto tai lainattavia polkupyöriä. Tapoja on
monia.
Sertifikaattia hallinnoi Suomessa Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. Ensimmäisen toimintavuoden aikana
sertifioitiin 31 hotellia. Keski-Suomeen on lähiaikoina
tulossa ensimmäiset Green Key – hotellit. Tutustu
tarkemmin: www.greenkey.fi
Euroopan suurin mökinvälittäjä, tanskalainen Novasol rantautuu Suomeen
Tanskalaisperusteinen Novasol perustaa Mikkeliin
yhtiön, joka keskittyy välittämään suomalaisia lomamökkejä Eurooppaan. Yritys markkinoi kohteita
omien kanaviensa lisäksi 20 000 eri matkatoimiston
ja internetin suurimpien varausportaalien kautta.
Asiakkaita Novasolilla on vuosittain jopa 16 miljoonaa
”Alkuvaiheessa tavoite on tarjota Suomesta noin 300
kohdetta vuoteen 2017 mennessä, mutta tuhatkaan
ei ole mahdoton määrä jossain vaiheessa”, kertoo
matkailujohtaja Maisa Häkkinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. Vaikka Suomen yhtiö sijoittuu
KESKI-SUOMEN LIITTO
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Mikkeliin, se välittää kohteita koko maasta. Varausten hallinnoinnin lisäksi se hoitaa kohteen markkinoinnin ja myynnin. Yrityksen organisaatio ja tarkemmat yksityiskohdat julkistetaan Helsingin Matkamessuilla 21. tammikuuta.
(Lähde: Kauppalehti 13.1.2016)
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017,
Keski-Suomen aluekoordinaattorina Raija Partanen
Projektipäällikkö Raija Partanen aloitti Keski-Suomen
Suomi100 -koordinaattorina vuoden alusta. Aluekoordinaattori pitää maakunnallisen ohjelmavalmistelun langat käsissään. Hän auttaa ohjelmatuotantojen kasaamisessa ja virittää yhteistyötä esimerkiksi
yritysten ja ohjelmantuottajien välille. Partanen toimii myös valtakunnallisen Suomi100-hankkeen yhteyshenkilönä Keski-Suomessa.
Lisätietoja Suomi-tapahtuman edistymisestä voi lukea Keski-Suomen liiton nettisivuilta ja FaceBookissa
www.keskisuomi.fi/suomi100
https://www.facebook.com/suomi100keskisuomi
Lisätietoja: raija.partanen(at)keskisuomi.fi
Keski-Suomen majoitustilastot tammi-marraskuu
reilusti miinuksella
Maakunnan majoitustilastot tammi-marraskuussa
2015 ovat lähes kaikkien seutukuntien osalta miinuksella. Vain Äänekosken seudulla on majoitusluvuissa
kasvua. Suurimmat vähennykset kohdentuivat ajallisesti kesä- ja elokuulle.
Yhteensä majoitusvuorokausia kertyi 919 500, joka
on -65 500 (-6,3 %) edellisvuotta vähemmän. Näistä
kotimaisia 800 250, vähennystä on -44 000 (-5 %).
Ulkomaisten majoitusvuorokausia kertyi 119 250,
jossa edellisvuoteen vähennystä -21 500 (-15 %).
Venäläisten yöpymisiä tilastoitiin 21 850, joka on
edellisvuoteen verrattuna -16 700 (43 %). Koko
Sähköposti: [email protected]
www.keskisuomi.net
www.keskisuomi.fi/matkailu
Keski-Suomi
Loma-Suomi
maassa tammi-marraskuun aikana venäläisten yöpymiset vähentyivät – 540 500 vuorokautta.
Vuoden 2015 alustavat majoitustilastot valmistuvat
helmikuun lopulla. Todennäköisesti koko vuoden
2015 majoitusvuorokausien määrä Keski-Suomessa
jää ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen alle 1
miljoonan.
MATKAILUN HANKKEET
Saunatuotteiden ja – palveluiden kehittäminen
kansainvälisille asiakkaille – hanke 2016–17
Saunamaakunnaksi julistautunut Keski-Suomi haluaa
kehittää saunakokemusta ja sauna-brändiä erityisesti
matkailun saralla. Keski-Suomen kauppakamarin
matkailuhallituksen ja saunatyöryhmän valmistelema
projektisuunnitelma Stopover Keski-Suomi sai rahoituksen Keski-Suomen Liiton kehittämisrahastosta.
Tuen suuruus on 259 000€ seuraavan kahden vuoden
aikana. Hanke aloittaa toimintansa 1.1.2016.
sältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Perustana voi olla joko olemassa olevan taideja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun
matkailullinen kehittäminen. Yksittäisiä kohteita/kulttuurimatkailutuotteita ei tueta.
Haku OKM:n sähköisen asiointipalvelun kautta:
https://asiointi.minedu.fi/okm?lang=fi&idtype=2
Lisätietoja: Kulttuurisihteeri Heli Talvitie, puh. 0295 3
30307, [email protected]
Kesäaktiviteettien yhteinen portaali laajenee?
Tähän saakka outdoors-portaaliin osallistuminen on
rajattu vain eteläisen Suomen alueelle. Nyt myös
muun Suomen palvelut voidaan liittää mukaan maksamalla liittymisen aiheuttamat kustannukset. Portaali on voittoa tavoittelematon ja sille etsitään pysyvä ylläpidon muoto. Lue lisää täältä.
Keski-Suomen liitto kutsui joulukuun puolivälissä
koolle palaverin, jossa keskusteltiin Keski-Suomen
lähtemisestä mukaan portaaliin. Kiinnostusta ja halukkuutta tuntui löytyvän. Nyt kartoitamme KeskiSuomen toimintatapaa ja hankkeistajaa osallistumiselle. Lisätietoja: [email protected]
MYYNTI- JA MARKKINOINTITAPAHTUMAT
Hanketta avataan myös uusille saunatuotteiden ja –
palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille matkailutoimijoille. Hankkeen vetovastuun siirtyy maaliskuulla Päivi Heikkalalle Hanna Reinin jäädessä äitiyslomalle. Lisätietoja KS kauppakamarin nettisivuilta
sekä projektipäällikkö Hanna Reini, p. 040 7687469
[email protected]
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2016
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on 7.1.16 avattu
haku ’Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen’.
Hakuaika päättyy 29.2.2016. Vuoden 2016 avustus
on tarkoitettu kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden
valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille, joiden tavoite on kehittää kulttuurisiKESKI-SUOMEN LIITTO
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Suoma 2016 – kiertue: 6.2. Oulu, 17.2. Kuopio, 18.2.
Jyväskylä, 19.2. Kouvola
Kotimaan suurin matkailun myyntitapahtuma Suoma
kokoaa jälleen yhteen matkailualan ammattilaiset ja
palveluntarjoajat ympäri Suomen. Tavoitteena on
lisätä matkailualueiden, käyntikohteiden ja matkailuyritysten ryhmämyyntiä. Vieraiksi tapahtumiin kutsutaan henkilöitä, jotka yrityksessään tai yhdistyksessään vastaavat matkojen, virkistyspäivien ja kokousten järjestämisestä. Tapahtuma on kutsuvieraille
maksuton. Ilmoittautuminen on juuri päättynyt, mutta mukaan saattaa vielä mahtua. Lue lisää tapahtumasta osoitteessa www.ykkosmedia.fi/suoma
Sähköposti: [email protected]
www.keskisuomi.net
www.keskisuomi.fi/matkailu
Keski-Suomi
Loma-Suomi
SEMINAAREJA JA TILAISUUKSIA
’Keski-Suomen matkailutuotteet kansainvälisille
markkinoille’ -koulutuspäivä 28.1.2016
Visit Jyväskylä, Keski-Suomen Liitto ja Keski-Suomen
Kauppakamari järjestävät yhteistyössä alueen matkailuyrityksille ainutkertaisen ’Keski-Suomen matkailutuotteet
kansainvälisille
markkinoille’
–
koulutuspäivän. Koulutuspäivä käynnistetään Tunnepolku
liiketoiminnan
kehittämisessä
koulutusosiolla, jonka toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston MakeMyDay -projekti. Päivän aikana
osallistujat saavat myös ensikäden tietoa Visit Finlandin Finrelax ja Stop Over -kärkiohjelmista ja niihin
soveltuvien matkailutuotteiden kriteereistä. Koulutuspäivän osana toteutetaan lisäksi Finrelax-työpaja.
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Mukaan mahtuu
50 osallistujaa. Muutama paikka on vielä vapaana,
joten toimi opeasti. Koulutuspäivään voit ilmoittautua 20.1.2016 saakka linkistä
Tervetuloa 9.-10.6. Jyväskylässä järjestettävään
Vastuullisen matkailun kansainväliseen konferenssiin!
International Conference on Responsible Tourism in
Destinations järjestetään 12. kerran ja nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa! Konferenssin teemana
on neljä vuodenaikaa ja vastuullisuus. Erityisiä käsiteltäviä teemoja ovat mm. vesistömatkailu ja vastuullisuus, tulevaisuus ja vastuullinen matkailu sekä
sesonkien ja neljän vuoden ajan haasteet ja mahdollisuudet matkailussa. Osallistujilla on mahdollisuus
kuulla mielenkiintoisia esimerkkejä maailmalta ja
Suomesta. Huippuasiantuntijoiden puheenvuorojen
lisäksi sinulla on mahdollisuus oman yritystoimintasi
vastuullisuuden sparraukseen.
Ilmoittautuminen konferenssiin on jo alkanut, alennushinta on voimassa 29. helmikuuta saakka.
Lue lisää:
www.jamk.fi/RTDFinland2016
https://www.facebook.com/events/1498731617098664/
Kysyttävää? Otathan yhteyttä: Petra Blinnikka
[email protected] , 040-539 9185
***********************************************
Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien -ja
kehittäjien seminaari Satakunnassa 16.-17.3.2016
Lisätietoja:
Leena Pajala, matkailukoordinaattori
KESKI-SUOMEN LIITTO,
[email protected]
040 595 0015
Lisätietoja tulee tuonnempana Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n sivuille www.smmy.fi
KESKI-SUOMEN LIITTO
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Sähköposti: [email protected]
www.keskisuomi.net
www.keskisuomi.fi/matkailu