V A B I L O - MNZ Murska Sobota

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA
MURSKA SOBOTA, Slovenska 25, p.p. 33
9000 MURSKA SOBOTA
www.mnzveza-ms.si
e-mail: [email protected]
tel: 02/530 00 40, fax: 02/530 00 41 , GSM: 041 732 790
Datum: 18. 1. 2016
- VSEM KLUBOM
- MDNS M. SOBOTA
- DNT M. SOBOTA
- MEDIJEM
VABILO
Na podlagi 22. čl. PRAVIL MNZ M. Sobota sklicujem SKUPŠČINO KLUBOV MNZ M.
Sobota,
ki bo v PETEK,18. 3. 2016 ob 19.00 uri
v konferenčni sobi HOTELA ZVEZDA (MURSKA REPUBLIKA) v M. Soboti.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ugotovitev navzočnosti
Izvolitev organov skupščine
Pregled zapisnika zadnje seje skupščine
Poročila:
- predsednika IO MNZ M. Sobota
- referenta tekmovanj
- disciplinskega sodnika
- poročilo MDNS M. Sobota
- poročilo DNT M. Sobota
- finančno poročilo
Poročilo nadzornega odbora
Razprava po poročilih
Program dela in finančni plan za leto 2016
Izredne omilitve kazni
Predsednik IO MNZ M. Sobota:
Danilo KACIJAN, l.r.