Zadnja oznanila "Slavina, Matenja vas in Orehek"

Nameni maš
18.
januar
Ponedeljek
19.
januar
Torek
Slavina ob 18. uri:
Za + Bergoč
20.
januar
Sreda
Štivan ob 18. uri:
V čast Svetemu Jožefu
21.
januar
Četrtek
Sv. Neža, devica in mučenka
22.
januar
Sv. Vincencij, diakon in muč.
23.
januar
Petek
Sobota
Zaroka Marije in Jožefa
Slavina ob 18. uri:
Za + Vilija Hvala
Slavina ob 18. uri:
Za + Jano Žigon, 30. dan
Štivan ob 8,30. uri:
Za + Heleno in Alojza Malneršiča
Slavina ob 10. uri:
Za + Vladimiro Macarola
Orehek ob 11,30. uri:
Za + Jakoba Bergoča
Rakitnik ob 15. uri:
Za + Stanislavo Možina
25.
januar
Ponedeljek
Slavina ob 18. uri:
Po namenu
26.
januar
Torek
28.
januar
Sreda
Sv. Angela Merici, devica
Četrtek
Sv. Tomaž Akvinski, duh. In c. uč.
29.
januar
Petek
30.
januar
Sobota
31.
januar
4. nedelja med letom
Nedelja Svetega
pisma
Datum: 17. 01. 2016
Slavina ob 18. uri:
V zahvalo
3. Nedelja
med letom
27.
januar
Glasilo župnij Slavina, Matenja vas in Orehek
Slavina ob 18. uri:
Za duše v vicah
24.
januar
Sv. Timotej in Tit, škofa
Naše občestvo
Slavina ob 18. uri:
Za + Miatovič
Štivan ob 18. uri:
Za + iz družin Perenič in Skočir
Slavina ob 18. uri:
Po namenu
Slavina ob 18. uri:
Za duhovne poklice
Slavina ob 18. uri:
Po namenu
Štivan ob 8,30. uri:
Za + Frančiško Kaluža
Slavina ob 10. uri:
Za + Angelo Božič
Orehek ob 11,30. uri:
Za + Franca in Frančiško Kenič
Uvodnik: Knjiga Svetega pisma in knjiga stvarstva
Nikoli ne smemo pozabiti: »Karkoli je bilo napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje.« (Rim 15,4).
Bog nam govori po Svetem pismu. To vsekakor drži. Toda prva knjiga, ki jo je Bog
napisal za nas, je stvarstvo.
Kdor ne zna in noče brati Božjih sporočil na nebu, morju, rastlinah, živalih, cvetju,…,
ne bo mogel in ne bo znal prepoznavati Boga v vrsticah Svetega pisma.
Prepoznavati Boga v knjigi sveta, je pogoj za pravo ekologijo.
Drugače ekologija ne bo nič drugega, kakor tema nekoristnih televizijskih debat, šolskih nalog, demonstracij brez učinka.
Če človek ne bo prepoznaval v svetu Boga, bo imel stvarstvo za svojo lastnino in ga
bo zato izkoriščal v sebične namene.
Z vso ljubeznijo bo gojil občutljivo eksotično lončnico, tlačil svojemu psu v gobec proteine in vitaminske preparate, ne bo pa mu mar za množico bratov in sester, ki so podhranjeni ali umirajo od lakote.
K Svetemu pismu se lahko približamo na različne načine. Vedno pa s spoštovanjem.
Da se naučiti tudi moliti s Svetim pismom. Za to potrebujemo čas. Glede tega ne smemo biti ozkosrčni. Pustiti je potrebno, da odlomki odmevajo v nas, dopustiti jim čas, da
sedejo v srce, predvsem ko nas kakšen od stavkov posebej nagovori. Sprejeti je treba
Božjo besedo v drži vere, zaupanja in molitve. Lahko izbiramo spoštovanje z zunanjo
gesto, pomemben je tudi prostor. Ko beremo, poslušajmo s srcem. Kaj nam želi Gospod povedati? Kaj nam govori po teh besedah. Ne bodimo neučakani, če se nam
zdi, da nas nič ne nagovori. Bog dela mimo naših čutov. Morda bo sredi delovnega
dne v srcu oživela beseda, ki ji nismo namenili veliko pozornosti. Na Njegov nagovor
čakajmo ponižno, potrpežljivo, njemu pripada ta korak.
Pomemben je samo odnos, ki ga imamo do Božje besede. Nikar se ne naveličajmo in
vztrajajmo!
Vaš župnik
Božičnica, 17. januarja
Božičnice so postale že neločljivi del našega vsakoletnega božičnega praznovanja. Vabljeni v nedeljo, 17. januarja ob 16h v župnijsko cerkev v Postojno, kjer
nam bodo lepoto božičnih pesmi poleg združenih zborov naše dekanije pričarali
tudi gostujoči zbori. Ker smo v letu usmiljenja, bo letošnja božičnica dobrodelna.
Zbirali bomo sredstva za družine v stiski. Vabljeni k lepemu božičnemu doživetju!
Teden molitve za edinost kristjanov
Vsako leto med 18. in 25. januarjem obhajamo teden molitve za edinost med kristjani, letošnjega pod geslom: »Poklicani smo, da oznanjamo čudovita Božja dela«. Kristjani različnih
cerkva se v tednu krščanske edinosti, vsako leto povežemo v svetovni molitveni osmini za edinost vseh. Bog nas ni izbral, da bi imeli privilegij, temveč da bi dosegli nek cilj. Sveti smo le
toliko, kolikor si prizadevamo služiti Bogu. To pa vedno pomeni »prinašati njegovo ljubezen
vsem osebam«. V tem tednu bomo pri maši posebej molili za edinost vseh kristjanov. Morda
nas bo skupna molitev povezovala in združevala, da bomo tudi mi nosilci miru in sožitja.
Rakiška nedelja
Podružnica v Rakitniku praznuje 23. januarja Marijino zaroko, saj je ena redkih cerkva, ki je posvečena zaroki Marije in Jožefa. Sveta maša bo v nedeljo, 24. januarja ob 15. uri v Rakitniku.
Cerkev modro varuje to »razlikovanje med biti zaročen in biti poročen. Zaroka je pot
življenja, ki mora zoreti kot sadež; je pot zorenja v ljubezni, vse do trenutka poroke.«
Naj nam bo praznovanje te nedelje spodbuda, da molitve tega dne namenimo za
mlade, da bi spoznali lepoto te poti, ki vodi v poroko.
Nedelja Svetega pisma, 31. 1. 2016
Nedelja svetega pisma je vedno blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa molitvenega tedna za edinost kristjanov. In vse se lepo dopolnjuje. Apostol Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s svojimi pismi soustvarjal. In - ker imamo vsi kristjani isto Sveto pismo, tudi
ista Pavlova pisma, nas to že povezuje med seboj, je prispevek k delu za edinost .
Naj tudi nedelja Svetega pisma pomaga: da ne bi ostajali brezbrižni, da bi tudi naše srce
zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma!
Člani svetopisemskih skupin, bralci Božje besede pri bogoslužju in vsi, ki se zavedate, kako
pomembna je Božja beseda za vaše življenje, vabljeni v nedeljo 31. januarja ob 15h v
Škofijsko gimnazijo v Vipavi.
Nagovoril nas bo g. škof dr.Jurij Bizjak, na temo »Ker je Bog tako usmiljen« (Rim. 12,1).
Starši in botri ob krstu
Dekanijska priprava staršev in botrov ob krstu otroka bo potekala v župnijski dvorani v Postojni, in to v soboto, 30. 1. 2016, v soboto, 6. 2. 2016, in v soboto, 13. 2. 2016. Priprava
se bo začela vedno ob 16. uri. Priprave se morajo udeležiti tisti starši in botri, ki bodo krstili
prvega otroka, ostalim pa je priprava priporočena. Starši in botri vabljeni!
Naše občestvo je glasilo župnij Slavina, Matenja vas in Orehek pri Postojni.
Izdaja ga župnija Slavina. Zanj odgovarja: Ervin Mozetič, župnijski upravitelj, 041/ 724 884, Župnija
Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna; 05/ 720 46 40 ™ [email protected] Spletna stran:
www.zupnija-postojna.si
Romanje kipa Usmiljenega Jezusa
V nedeljo 10. januarja je začel svojo romarsko pot po naših družinah kip Usmiljenega Jezusa.
Prve, ki ga sprejemajo, so družine naših prvoobhajancev. Mnogi vprašujete, kakšen je smisel
romanja tega kipa? Kaj naj počnemo tiste dni, ko gostimo kip v svoji družini?
1.)Izkoristimo obisk Jezusa za več molitve – tako skupne kot družina in kot posamezniki. Povabimo k molitvi tudi sosede, ali znance ali sorodnike…
2.)Vzemimo si čas in obudimo v sebi trenutke, ko smo v svojem življenju močno čutili, da se je
Bog sklonil k nam, da se je našega življenja dotaknil z usmiljenjem, (pri spovedi, v trenutkih
razočaranja, trpljenja, morda v trenutkih, ko smo se čutili popolnoma nemočni, v trenutkih, ko
nas je stiska tiščala k tlom…)To nam bo pomagalo, da v sebi prebudimo občutek usmiljenja,ki
je položen v vsakega človeka. Usmiljenja se ne morem naučiti, usmiljenje je notranji čut, ki ga
moram v sebi prebuditi…šele potem lahko stisko drugega slišim.
3.)Kot družina,oz. kot posamezniki se odločimo,da bomo v dneh, ko gostimo Jezusa v svoji
hiši,vsak dan odgovorili vsaj z enim dejanjem usmiljenja, na stiske, ki so okrog nas (v družini,v
šoli, v službi). Zvečer prinesimo to dejanje usmiljenja v molitvi pred Jezusov kip.
Razpored romanja kipa v Slavini: 17.01.2016 - Luka Groznik, 24.01.2016 – Klara Perenič, 31.01.2016 – Tine Rešeta
Razpored romanja kipa v Štivanu: 17.01.2016—Gregor Fabič; 24. 1. 2016—Nadja Perenič; 31. 1. 2016—Vita Debevec
Razpored romanja kipa v Orehku: 17. 1. 2016— Bergoč Ivančič Žan; 24. 1. 2016—
Smerdelj Metka in Nika 31. 1. 2016— Bergoč Samanta.
Živim leto usmiljenja
Popotnike sprejemati. Ljudje danes veliko potujemo. Predvsem zaradi službe. Pa tudi zaradi
razvedrila, sprostitve, udobja. Sicer pa smo vsi popotniki, popotniki v večnost. In na tej poti
sprejemajmo drug drugega, se spodbujajmo, krepimo in vodimo.
Ponudi v teh dneh svojo gostoljubnost nekomu ali skupini, ki jih običajno ne bi povabil.
Prvoobhajanci in njihovi starši
V soboto, 30. 1. 2016, ob 17. uri je tretja priprava prvoobhajancev in staršev na
prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Prvoobhajanci naj skupaj z vsaj enim od
staršev pridejo k pripravi v župnijsko dvorano v Postojno.
Čiščenje veroučnih prostorov
V soboto 23. januarja, čistijo veroučne prostore v Slavini starši veroučencev 2. razreda, v Štivanu pa starši veroučencev 5. razreda.
V soboto 30.januarja, čistijo veroučne prostore v Slavini starši veroučencev 3. razreda, v Štivanu starši veroučencev 6. razreda.
Srečanje skupin
Vsako sredo po večerni sveti maši je molitveno srečanje v Štivanu ob svetem Jožefu;
srečanje molitvene skupine, ki moli za duhovne poklice in stanovitnost je vsako nedeljo ob
14,30. uri v Štivanu; srečanje Biblične skupine je v četrtek, 28. 1. po večerni sveti maši v
Slavini; srečanje mladih je v Slavini v soboto, 23. 1. ob 19. uri; srečanje molitvene skupine v Slavini je v ponedeljek, 25. 1. po večerni sveti maši. Srečanje zakonske skupine je v
torek, 19. 1. ob 20. uri.