12.1.16 מעריב - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

‫ליוצ‬
‫הצעתחוק חדשה תדאג‬
‫פנימיותבחייהם החדשים‬
‫לאיבוד‬
‫והולכים‬
‫אלפיצעירים ללא משפחהנפלטים מדי שנה מפנימיות וממשפחות אומנה‬
‫לסייע להם גם אחריגיל ‪18‬‬
‫הצעת חוק חדשה תחייב את המדינה‬
‫בחברה הבוגרת‬
‫שתיתן לו כליםליציאה‬
‫יובל‬
‫בגנו‬
‫חובותיו‪ .‬לקראת עזיבת‬
‫אוכלוסיית‬
‫המשפחתי בישראל‪,‬‬
‫‪006,2‬‬
‫‪003‬‬
‫צעירים‪,‬ובכל שנה מצטרפיב‬
‫ל־‬
‫‪300‬‬
‫ב‪-‬‬
‫צעירים נוטפים‪.‬‬
‫אליהם‬
‫קשה לאמור את‬
‫משום‬
‫מספרם המדויק‬
‫שהם אינם נמצאים במסגרתכלשהי‪ .‬עדלגיל‬
‫‪ 18‬מדוברבילדים ובבני נוער שרובםגדלו‬
‫בפנימיות או‬
‫חלקם‬
‫הוצאו‬
‫הרווחה‬
‫משום‬
‫הצעירים‬
‫גני‬
‫‪81-52‬‬
‫מונה בין‬
‫לצרכיו‪.‬‬
‫המותאמת‬
‫תקבע עבורו תוכניתשילוב‬
‫צורך‪:‬‬
‫התוכניתתכלול‪ ,‬על פי‬
‫ליווי‪ ,‬סיוע‬
‫בדיור‪ ,‬סיוע בהשלמת השכלה ורכישת השכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬סיועבשילוב בשוק העבודה וכן סיוע‬
‫חירום לרכישת מזון וביגוד‪.‬‬
‫ח״כ אלהרר מסבירה‪ :‬״המדינה חייבת‬
‫להעניק‬
‫לכל צעיר את המעטפת המתאימהלו‪ ,‬ולא‬
‫לאפשרלו לאבדלרגע את התקווהולהסיט את‬
‫חייולנתיב בעייתי‪ .‬ההשקעה בצעירים היום‬
‫היא תעודת ביטוח לשנים הבאות ותצמצם את‬
‫התמיכה שהמדינה מעניקה לאחר מכן‬
‫לצעירים‬
‫יכולות״‪.‬‬
‫חסרי ביתולמשפחות מעוטות‬
‫יפעת ‪ 28‬הצליחה בקושי רב להשתקם‬
‫ידי רשויות‬
‫בבתיהם‪.‬‬
‫המדינה כבר אינה‬
‫בהגיעםלגיל ‪18‬‬
‫להם‪ ,‬ומפסיקה למעשה את התמיכה בהם‪,‬ולכן‬
‫הםנאלצים לצאתלדרר עצמאית ללא הכוונה‬
‫אישיתוללא תמיכהכלכלית‪.‬‬
‫הצעת חוק חדשה שגיבשה ח״כ קארין אלהרר‬
‫אחראית‬
‫חתומים עוד ‪ 18‬חברי כנסת‪,‬‬
‫בעשור‬
‫מצד‬
‫הוצאה‬
‫לצעירים אלה‬
‫באהלראשונה לתת מענה‬
‫מסגרת‬
‫המדינהולחייב אותהלהעניק להם‬
‫תומכת גם אחרי גיל ‪ 18‬כיום אין בישראל‬
‫המסגרת‪ ,‬הצעיר יהיה‬
‫לוועדה מקצועית‪ ,‬ויחד עמו היא‬
‫זכאילפנות‬
‫אומנה ממגוון סיבות‪.‬‬
‫ממשמורת הוריהם על‬
‫שהיו חשופיםלפגיעה‬
‫(יש עתיד)‬
‫ועליה‬
‫מהמסגרת‪,‬‬
‫כישורי חיים בסיסיים ומידע על זכויותיוועל‬
‫חסריהעוו״!?‬
‫במשפחות‬
‫תקנה לו‬
‫חוק‬
‫המחייב‬
‫את‬
‫המדינה‬
‫לתת סיוע‬
‫לצעירים‬
‫חסרי עורף משפחתי‪,‬להבדיל‬
‫מהמצב במדינות‬
‫מערביות אחרות‪ ,‬בהן ארה״ב‪,‬‬
‫שלושה עשורים חוק פדרלי‬
‫האחרון‪.‬‬
‫בצו‬
‫כבר‬
‫בית‬
‫כשהייתה‬
‫משפט‬
‫בת‬
‫למשפחת‬
‫היא‬
‫אומנה‪,‬‬
‫לפנימייה‪,‬‬
‫וממנה נדדה עד‬
‫עבורה‪ .‬בצה״ל הוכרהכחיילת בודדה‪ ,‬אר‬
‫שבה קיים זה‬
‫שהייתה כמו בית‬
‫הצעת‬
‫מיד‬
‫בנושא‪.‬‬
‫החוק נוסחה בסיוע הפורום הציבורי של‬
‫הנוער והפנימיותבישראל‪,‬הקליניקהלשינוי‬
‫חברתי במרכז האקדמי למשפטולעסקים‬
‫כפרי‬
‫ועמותת מקום; והיא תוצג היום בכינוס מיוחד‬
‫בכנסת‪.‬‬
‫על פי הצעת החוק‪ ,‬המדינה תקבע סל‬
‫שיותאם לכל צעיר לפי צרכיו‪.‬‬
‫שירותים‬
‫הפנימייה או העמותה האחראיתלאומנה יכינו‬
‫עבור כל צעיר כזה ״תוכנית מעבר אישית״‪,‬‬
‫אחרי‬
‫השחרור חוותה‬
‫בעמותות‬
‫קשיים רבים והסתייעה‬
‫מתנדבים‪ .‬כיום היא כבר‬
‫סטודנטית‬
‫לקידום נוער‪ ,‬אבל לאחיה היה‬
‫ושניים מהם יצאו מהמסלול הנורמטיבי‪ .‬יפעת‬
‫פחותמזל‪,‬‬
‫לזעוק את זעקתם של‬
‫מבקשת‬
‫״אין להם משפחה ואין להם תמיכה‪ .‬הםאפילו‬
‫לא יודעים לפתוח חשבון בנק‪ .‬המדינה חייבת‬
‫לקבלעליהם אחריות‪ ,‬בדיוק כשם שהוציאה‬
‫אותם מהבית ושמה אותם במסגרות ערגיל ‪18‬״‪.‬‬
‫בוגרי הפנימיות‪:‬‬