המודל הלוגי - Sfile.f

‫סביבה תומכת‬
‫עמותת כוכב הצפון‬
‫פרוייקט מדידה והערכה ע"פ המודל‬
‫הלוגי ‪2012‬‬
‫מטרת הפרוייקט‬
‫להעניק תמיכה וסיוע לאנשים בוגרים בעלי נכויות‬
‫אינטלקטואליות ‪ ,‬בתוך סביבתם הטבעית‪ ,‬בקרב‬
‫משפחתם ע"מ לשמר את מגוריהם בקהילה לאורך‬
‫זמן‪.‬‬
‫המודל הלוגי‬
‫תוצאות‬
‫תפוקות‬
‫תשומות‬
‫פעילות‬
‫מאוחרת‬
‫פעילות‬
‫מוקדמת‬
‫המודל הלוגי מפורט‬
‫מטרת ההערכה‬
‫איתור האלמנטים הייחודיים ‪ ,‬אשר מבדלים‬
‫את התוכנית משאר תוכניות הרווחה‬
‫לאנשים בוגרים בעלי נכויות‬
‫אינטלקטואליות‪.‬‬
‫הערכת מידת האפקטיביות של התוכנית‬
‫כפי שהיא נתפסת בעיני כל בעלי העניין‪.‬‬
‫שאלות ההערכה‬
‫‪ .1‬עד כמה הפרויקט נותן מענה הולם לצרכי החברים בהווה ונערך לצרכיהם לעתיד?‬
‫מדדים‪ :‬תמונת מצב בריאותי מעודכנת‪,‬קידום בריאות‪,‬תדירות הקשר‪,‬מענה חברתי‪,‬מצב תחזוקת בית‬
‫מצב תעסוקתי ‪,‬קיום אפוטרופוס‪,‬פתרון בעיות מיידי עם הרשויות ‪,‬איזון כלכלי ‪,‬מעמד החבר בתוך‬
‫המשפחה‪,‬מראה חיצוני ‪,‬היערכות למסגרת עתידית‪.‬‬
‫‪ .2‬האם התוכנית משיגה את התוצאות שהוגדרו בקרב המשפחה?‬
‫מדדים‪:‬מעמד החבר בתוך המשפחה ‪ ,‬זמינות‪ ,‬תחושת ביטחון ‪,‬מגורים בקרב המשפחה ‪,‬תנאי מחייה‬
‫בתוך הבית ‪,‬שימוש בכספי החבר לטובתו‪,‬צמצום תלות החבר בבני המשפחה‪ ,‬תחושת הקלה בקרב‬
‫המשפחה‪.‬‬
‫‪ .3‬איך בעלי עניין רואים את התוכנית‬
‫מדדים‪:‬גישה שירותית‪ ,‬זמינות‪ ,‬מקצועיות‪ ,‬אמינות‪ ,‬נחיצות‪ ,‬אפקטיביות עם החבר ועם המשפחה‪,‬‬
‫היערכות לפתרונות עתידיים‪ ,‬עבודה מניעתית‪ ,‬אכפתיות ודאגה‪ ,‬שימוש מושכל בתקציב‪ ,‬פתרונות‬
‫מהירים‪ ,‬גמישות‪ ,‬מודעות לשירותים הניתנים‪ ,‬שת"פ עם גופים אחרים‪ ,‬מענה בשעת חירום‪,‬פתרונות‬
‫שאין באמצעות מערכת הרווחה לפתור‪.‬‬
‫כלי הערכה‬
‫‪ 17‬שאלונים למשפחות ‪ 24:‬שאלות סגורות‬
‫‪ 3‬שאלות פתוחות‬
‫‪ 22‬שאלונים למדריכי סביבה תומכת‪2 :‬‬
‫שאלות פתוחות ‪ 30‬סגורות‬
‫‪ 10‬שאלונים למנהלי מחלקות רווחה ולעו"סים‬
‫‪ 5‬שאלות פתוחות ‪ 21‬שאלות סגורות‬
‫טעימה מניתוח הממצאים‬
‫‪.1‬עד כמה הפרויקט נותן מענה הולם לצרכי החברים בהווה ונערך לצרכיהם‬
‫לעתיד?‬
‫מדד‪ :‬תמונת מצב בריאותי מעודכנת‪,‬קידום בריאות‬
‫ממצאים‪:‬‬
‫שאלון מדריכים‪ 90%-‬מסכימים שתמונת מצב בריאותי מעודכנת‪ 45%,‬טוענים שהסביבה התומכת‬
‫תרמה לקידום הבריאות‬
‫שאלון משפחות‪ 66% -‬מסכימים שיש מעקב על מצב בריאותי‬
‫שאלון בעלי עניין‪ 62%-‬מהמשיבים נעזרים בצוות סביבה התומכת לקידום נושאים הקשורים בבריאות‬
‫בקרב החברים‪.‬‬
‫מסקנה‪ :‬תמונת מצב בריאותי מעודכנת ברמה גבוהה‪ ,‬קידום בריאות דורש שיפור‪ ,‬יש להבחין בין‬
‫טיפולי שיניים לשאר הטיפולים הרפואיים ולהפריד בין גוף ונפש‪.‬‬
‫תובנות ויישומים‪ :‬יש לבנות תוכנית מניעתית וטיפולית‪ -‬קידום בריאות (תזונה‪ ,‬ספורט) בדומה לדיור‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫טעימה מניתוח הממצאים המשך ‪1‬‬
‫‪ .2‬האם התוכנית משיגה את התוצאות שהוגדרו בקרב המשפחה?‬
‫מדד‪ :‬זמינות‬
‫ממצאים‪:‬‬
‫שאלון משפחות‪ 82%-‬מבני המשפחה מרוצים מאוד מזמינות צוות הסביבה התומכת‬
‫שאלון מדריכים‪ 90%-‬מהמדריכים מבקרים בבתי המשתקמים אחת לשבוע עד שבועיים‬
‫שאלון בעלי עניין‪ 100%-‬מבעלי העניין מסכימים או די מסכימים שהזמינות גבוהה עד גבוהה מאוד‬
‫מסקנה‪ :‬הפורמאט הקיים של ביקורי הבית והקשר הטלפוני יעיל ומספק ‪.‬‬
‫תובנות ויישומים‪ :‬יש לשמר את תדירות הביקורים של העו" סים והמדריכים ואת הקשר הטלפוני הרציף‬
‫כפי שקיים כיום ע"מ לחזק את תחושת הזמינות בקרב המשפחות והחברים בפרויקט‬
‫טעימה מניתוח הממצאים המשך ‪2‬‬
‫‪ .3‬איך בעלי עניין רואים את התוכנית?‬
‫מדד‪ :‬מענה בשעת חרום‬
‫ממצאים‪:‬‬
‫שאלון משפחות‪-‬‬
‫‪ 88%‬מהמשפחות מרגישות שיש למי לפנות במצב של בעיה דחופה‪.‬‬
‫שאלון בעלי עניין‪( -‬עו"סים ומנהלי מחלקות רווחה)‬
‫‪ 100%‬מבעלי עניין טענו שהשירות עוסק במענה בשעת חירום‬
‫‪ 50%‬נעזרים בשעת חירום בשירות‬
‫‪ 66%‬מבעלי עניין מאמינים שיינתן מענה הולם בשעת מלחמה‬
‫מסקנה‪ :‬השירות נתפס כנותן מענה טוב בשעת חירום‪.‬‬
‫יש לפרט את סל החירום באופן ספציפי לכל מצב‪ -‬מיפוי שירותי הישוב ובניית מענה מותאם ליישוב‪.‬‬
‫תובנות ויישומים‪ :‬יש לפרט את סל החירום באופן ספציפי לכל מצב‪ -‬יש למפות את השירותים בכל‬
‫יישוב ולבנות מענה מותאם ‪ ,‬להביאו לידיעת כל המשפחות ובעלי העניין‪.‬‬
‫סיכום‬
‫‪.1‬עד כמה הפרויקט נותן מענה הולם לצרכי החברים בהווה ונערך לצרכיהם לעתיד?‬
‫•מהמחקר עולה שצרכי החברים‪ ,‬מבחינת תעסוקה‪ ,‬תחזוקת הבית‪ ,‬מראה חיצוני‪ ,‬מעקב בריאותי‪,‬‬
‫נענים ברמה גבוהה‪.‬‬
‫• מהמחקר עולה שחשוב להגדיר באופן מפורש מהו סל השירותים שהפרויקט מספק‪ ,‬בתחומים כמו‬
‫תנאי דיור הולמים‪ ,‬תחזוקת בית‪ ,‬איזון כלכלי‪ ,‬תדירות ביקורים‪ ,‬זמינות הצוות ועוד‪.‬‬
‫‪.2‬האם התוכנית משיגה את התוצאות שהוגדרו בקרב המשפחה?‬
‫• מהמחקר עולה שהמשפחות מרוצות מרמת הזמינות הגבוהה של הצוות‪ ,‬וכי התדירות עונה על צרכי‬
‫החברים ומשפחותיהם‪ ,‬רוב מכריע של המשפחות מדווחות על תחושת הקלה מאז הצטרפות החבר‬
‫לפרויקט‪.‬‬
‫• נראה שהפרויקט משיג את מטרתו בתחום השארת החבר במסגרת המשפחה והקהילה‪ ,‬רוב‬
‫המשפחות ציינו שאין בכוונתם להוציא את החבר לסידור חוץ ביתי‪ ,‬ועל הסביבה התומכת לסייע‬
‫למשפחה וללוות את המטפל הראשוני לאורך שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬איך בעלי עניין רואים את התוכנית?‬
‫• בעלי העניין תופסים את הפרויקט כשירות משלים לשירותי הרווחה‪ ,‬שירות המסוגל לבצע התערבות‬
‫ממוקדת מטרה‪ ,‬לעומת שירותי הרווחה שמתפקדים כמנהלי מקרה‪.‬‬
‫• בעלי העניין רואים את הליווי האישי‪ ,‬הזמינות הגבוהה‪ ,‬מידת שת"פ עם בעלי עיניין והמשאבים‬
‫הכלכליים בנקודות החוזק הבולטות של הפרויקט‪.‬‬
‫•יישומים‪.1 :‬צוות התוכנית יבצע סקר צרכים בתחילת שנת עבודה לפיו יקבע סדר העדיפות במתן‬
‫סביבה תומכת ומחבקת‬